Pandemická PN a OČR bude v apríli vyššia: čo všetko sa mení?

Parlament schválil zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného. Ďalšie zmeny nastanú aj pri štandardnej PN-ke a v priznávaní tzv. covidových príplatkov.

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou nielen rozširuje, ale aj zvyšuje finančnú pomoc pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnaných pacientov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že dané skupiny budú mať vďaka novele zákona nárok na zvýšené pandemické nemocenské (PN) a pandemické ošetrovné (OČR) za mesiac apríl 2021, štandardnú PNku budú môcť čerpať dlhšie ako rok. V súvislosti s priznávaním covidových príplatkov pre pracujúcich parlament zároveň spresnil úpravu nároku na ich vyplácanie s cieľom zabezpečiť jednoznačnosť výkladu a eliminovať nezrovnalosti.

Zvýšená pandemická PN a pandemická OČR

Pre znižovanie rizika  šírenia vírusu a  prekonanie súčasného kritického obdobia pandémie je kľúčové zodpovedné dodržiavanie karanténnych opatrení. Tie so sebou prinášajú aj výpadok príjmu rodičov z dôvodu starostlivosti o členov rodiny či dodržiavania karantény. Preto od 1. do 30. apríla 2021 budú môcť občania čerpať zvýšenú pandemickú PN a zvýšenú pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Úroveň dávok sa približuje výške plnohodnotnej čistej mzdy. Doposiaľ bola maximálna výška pandemickej PN 1 224,30 €, tá sa po novom zvýši na 1 669,50 €. Parlament zároveň splnomocňuje vládu, aby mohla v budúcnosti predĺžiť pandemickú PN a pandemickú OČR nariadením v závislosti od situácie a potrieb občanov počas krízovej situácie.

Predĺžené obdobie čerpania nemocenského

Dlhotrvajúca pandémia a s ňou spojené vysoké epidemiologické riziko v zdravotníckych zariadeniach spôsobili odklady vybraných zdravotných výkonov. Z uvedeného dôvodu boli inak zamestnaní občania v období pandémie dlhodobo práceneschopní. Aby po roku nestratili nárok na čerpanie štandardného nemocenského (PN), parlament schválil predĺženie zákonného obdobia maximálne o ďalší rok, a to v prípadoch, keď pacientovi skončilo obdobie čerpania PN počas krízy. Sociálna poisťovňa predĺži občanovi čerpanie PNky na základe písomnej žiadosti. Pre zjednodušenie administratívy Sociálna poisťovňa nebude posielať rozhodnutie v prípade schválenia žiadosti, ale rovno žiadateľovi PNku vyplatí.

Zjednodušenie priznávania úrazového covidového príplatku

Prečítajte si tiež

S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť výkladu a eliminovať nezrovnalosti  pri priznavaní covidových príplatkov pre zamestnancov, ktorí sa pri výkone činnosti nakazili ochorením COVID-19, parlament spresnil úpravu nároku na ich priznanie. Nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri výkone činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Príplatok sa vypláca od prvého dňa nástupu na pandemickú PNku. Covidový úrazový príplatok dostáva zamestnanec až do skončenia PNky. Zamestnanec môže čerpať zároveň úrazový covidový príplatok vo výške 25 % hrubého denného príjmu a pandemickú PNku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky