Pandemická PN a OČR bude v apríli vyššia: čo všetko sa mení?

Parlament schválil zvýšenie pandemického nemocenského a pandemického ošetrovného. Ďalšie zmeny nastanú aj pri štandardnej PN-ke a v priznávaní tzv. covidových príplatkov.

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou nielen rozširuje, ale aj zvyšuje finančnú pomoc pre ekonomicky najcitlivejšie skupiny ľudí – rodičov a zamestnaných pacientov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo, že dané skupiny budú mať vďaka novele zákona nárok na zvýšené pandemické nemocenské (PN) a pandemické ošetrovné (OČR) za mesiac apríl 2021, štandardnú PNku budú môcť čerpať dlhšie ako rok. V súvislosti s priznávaním covidových príplatkov pre pracujúcich parlament zároveň spresnil úpravu nároku na ich vyplácanie s cieľom zabezpečiť jednoznačnosť výkladu a eliminovať nezrovnalosti.

Zvýšená pandemická PN a pandemická OČR

Pre znižovanie rizika  šírenia vírusu a  prekonanie súčasného kritického obdobia pandémie je kľúčové zodpovedné dodržiavanie karanténnych opatrení. Tie so sebou prinášajú aj výpadok príjmu rodičov z dôvodu starostlivosti o členov rodiny či dodržiavania karantény. Preto od 1. do 30. apríla 2021 budú môcť občania čerpať zvýšenú pandemickú PN a zvýšenú pandemickú OČR vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Úroveň dávok sa približuje výške plnohodnotnej čistej mzdy. Doposiaľ bola maximálna výška pandemickej PN 1 224,30 €, tá sa po novom zvýši na 1 669,50 €. Parlament zároveň splnomocňuje vládu, aby mohla v budúcnosti predĺžiť pandemickú PN a pandemickú OČR nariadením v závislosti od situácie a potrieb občanov počas krízovej situácie.

Predĺžené obdobie čerpania nemocenského

Dlhotrvajúca pandémia a s ňou spojené vysoké epidemiologické riziko v zdravotníckych zariadeniach spôsobili odklady vybraných zdravotných výkonov. Z uvedeného dôvodu boli inak zamestnaní občania v období pandémie dlhodobo práceneschopní. Aby po roku nestratili nárok na čerpanie štandardného nemocenského (PN), parlament schválil predĺženie zákonného obdobia maximálne o ďalší rok, a to v prípadoch, keď pacientovi skončilo obdobie čerpania PN počas krízy. Sociálna poisťovňa predĺži občanovi čerpanie PNky na základe písomnej žiadosti. Pre zjednodušenie administratívy Sociálna poisťovňa nebude posielať rozhodnutie v prípade schválenia žiadosti, ale rovno žiadateľovi PNku vyplatí.

Zjednodušenie priznávania úrazového covidového príplatku

Prečítajte si tiež

S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť výkladu a eliminovať nezrovnalosti  pri priznavaní covidových príplatkov pre zamestnancov, ktorí sa pri výkone činnosti nakazili ochorením COVID-19, parlament spresnil úpravu nároku na ich priznanie. Nárok na úrazový covidový príplatok bude mať každý zamestnanec, ktorý sa nakazil ochorením COVID-19 pri výkone činnosti, z povahy ktorej vyplýva väčšia miera rizika vzniku tohto ochorenia. Príplatok sa vypláca od prvého dňa nástupu na pandemickú PNku. Covidový úrazový príplatok dostáva zamestnanec až do skončenia PNky. Zamestnanec môže čerpať zároveň úrazový covidový príplatok vo výške 25 % hrubého denného príjmu a pandemickú PNku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky