Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne: termín splatnosti poistného sa blíži

SZČO, ktoré si za rok 2020 podali daňové priznanie do 31.3.2021, musia zaplatiť poistné v novej výške. Na čo dať pozor?

Upraviť si trvalý príkaz a zaplatiť poistné treba do 9.8.2021

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2020 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2021, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2021 im uplynie 9. augusta 2021. Informácie
o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR. Podrobnosti sme priblížili aj na našom portáli v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči SP a uloženiu penále za omeškanie.

Minimálne poistné sa týka vyše 120 tisíc SZČO, maximálne necelých 100

Sociálna poisťovňa uplynulý mesiac zaslala oznámenie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia 157 748 SZČO. Z tohto počtu sociálne poistenie zaniklo 15 649 SZČO. Minimálne poistné bude od 1. júla t. r. do Sociálnej poisťovne odvádzať 121 104 SZČO, naopak maximálne poistné sa týka 95 SZČO. Ostatné SZČO majú platby stanovené podľa dosiahnutých príjmov z daňového priznania v rozpätí medzi sumou minimálneho a maximálneho poistného.

Koho sa povinnosť zaplatiť poistné netýka?

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2021 do 9. augusta 2021 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Rodičovský príspevok v roku 2022

Rodičovský príspevok je v roku 2022 môže byť v dvoch rozdielnych výškach, pričom obe sa opäť zvýšili. Zistite, či máte na priznanie rodičovského príspevku nárok a aké požiadavky musíte splniť.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?

Účtovanie miezd a odvodov

Účtovanie o mzdách a odvodoch je v praxi firiem veľmi časté. V článku sa dozviete, ako ich správne zaúčtovať v podvojnom aj v jednoduchom účtovníctve.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky