Registrácia ochrannej známky v SR

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na rozlíšenie produktov jednej firmy od produktov inej firmy. Môže ňou byť meno firmy, logo, slová, písmená, etikety, dokonca aj reklamný slogan či tvar výrobku. Keďže jedným z hlavných pilierov úspechu v podnikaní je aj schopnosť byť „iný“, registrácia ochrannej známky môže byť pre podnikateľa výhodnou investíciou. Ochranná známka majiteľovi poskytuje tieto výhody:

  • dáva majiteľovi výlučné právo zabrániť komukoľvek používať zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,
  • ponúka možnosť odlíšiť produkty,
  • ochranná známka môže byť predmetom licenčnej zmluvy, z ktorej majiteľovi plynú ďalšie príjmy.

Ochranná známka je zaregistrovaná po zákonom stanovenú dobu a na konkrétnom teritóriu - území štátu, kde si ochrannú známku zaregistrujete.

Registrácia národnej ochrannej známky platnej v SR prebieha v troch krokoch:

  1. Podanie prihlášky na zápis ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR;
  2. Konanie o zápise ochrannej známky (prípadné doplnenie údajov, odstránenie chýb);
  3. Zápis ochrannej známky (ak neboli podané námietky, v prípade námietok uznaných za oprávnené je zápis možný až po vykonaní úpravy v závislosti od námietok). Zápis ochrannej známky je platný 10 rokov. Po zaplatení správneho poplatku sa ochranná známka obnoví na ďalších 10 rokov.

Máte záujem zaregistrovať ochrannú známku pre vašu spoločnosť? Využite službu registrácia ochrannej známky v SR bez starostí a kontaktujte nás prostredníctom kontaktného formulára alebo telefonicky, radi vám pomôžeme.

Celý proces registrácie ochrannej známky trvá približne 6 mesiacov v závislosti od dĺžky konania na úrade.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Vybavenie povolení, licencií a registrácií - kvalitne, rýchlo a komplexne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a získajte komplexné asistenčné služby od profesionálov za prijateľné ceny.   

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky