Povolenie na predaj liehu

Nevyhnutnou podmienkou pri legálnom podnikaní s alkoholom je získanie oprávnenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL) v daňovom voľnom obehu. Využite službu vybavenia povolenia na predaj liehu bez starostí, ktoré vám zabezpečí získanie povolenia na podnikanie s alkoholom.

Vybavenie povolenia na predaj liehu prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej vás oboznámime o priebehu výkonu vybavenia povolenia na predaj liehu. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava a vypracovanie potrebných príloh a žiadostí pre bezproblémové získanie povolenia na predaj liehu.
  3. Uhradíme za vás poplatky.
  4. Ohlásime prevádzkareň na príslušnom okresnom úrade - odbor živnostenského podnikania, daňovom úrade, obecnom / mestskom úrade a takiež na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
  5. Následne budú podané žiadosti vrátane príloh na príslušný colný úrad.

Celý proces získania povolenia na predaj liehu trvá zvyčajne 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby