Povolenie a licencia na nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 tony

Nákladná cestná doprava nad 3,5 t patrí medzi frekventované oblasti podnikania. Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a licencie spoločenstva pre vnútroštátnu/medzinárodnú prepravu nad 3,5 t sú nevyhnutnou podmienkou na legitímne prevádzkovanie dopravnej spoločnosti. Získanie povolenia a licencie môže byť zdĺhavým a náročným procesom, ktorý môže byť v konečnom dôsledku zamietnutý okresným úradom v sídle kraja odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Využite služby portálu podnikajte.sk a získajte povolenia a licencie na nákladnú cestnú dopravu bez starostí. Máme množstvo praktických skúseností, ktoré vám pomôžu celý proces zjednodušiť a urýchliť.

Vybavenie povolenia a licencie prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej vás oboznámime o priebehu výkonu vybavenia povolenia a licencie na nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 tony. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava kompletnej dokumentácie - vypracovanie všetkých listín a žiadostí.
  3. Uhradíme za vás správne poplatky.
  4. Následne bude zaslané kompletné podanie na okresný úrad v sídle kraja odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  5. Na základe plnej moci budete zastupovaní na okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, daňovom úrade, obecnom / mestskom úrade, okresnom úrade – katastrálny odbor a v prípade potreby bude zabezpečená komunikácia s leasingovou spoločnosťou.
  6. Na záver vám budú odovzdané originálne povolenie a licenciu spoločenstva na nákladnú cestnú dopravu nad 3,5 t

Celý proces na vybavenie povolenia a licencie trvá najviac 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby