Aby Vaše podnikanie nenabralo rýchly koniec

Podľa Michaela Gerbera, autora knihy The E Myth Revisited, viac ako 40 % malých podnikateľov v USA ukončí svoj biznis už počas prvého roka a 80 % do piatich rokov. Z tejto štatistiky logicky vyplýva, že ak sa dopustíte nejakej chyby, podobný osud môže ľahko postretnúť aj vás.

No ako sa vraví, žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. Pozrime sa na tieto čísla z iného pohľadu. Je prirodzené, že počas podnikania každý začne v určitej fáze robiť chyby. A ako ukazuje Gerberova štatistika, omyly, ktoré vzniknú na začiatku, môžu rozhodnúť o veľmi rýchlom konci. A pritom sa im možno vyhnúť, pretože sa ich dopustili tisíce ľudí pred vami a sú celkom známe.

Top 16 najčastejšie sa opakujúcich chýb

1. Množstvo podnikateľov zlyhá preto, lebo ich v skutočnosti nezaujímal predmet ich podnikania, ale iba zarábanie peňazí. Počítajte radšej s tým, že podnikanie pohltí všetok, opakujeme, VŠETOK váš čas a energiu. Preto je dôležité, aby ste začali podnikať v tom, čo vás skutočne baví.


Ak sa poučíte z chýb iných, môžete sa zbaviť množstva problémov ešte predtým, ako vzniknú.

 

2. Neužitočný nápad. Množstvo podnikateľov začne podnikať bez toho, aby si overili, či ponúkajú produkt, ktorý je žiadaný. Podrobte svoj podnikateľský nápad kritike okolia. Naozaj má šancu zaujať? Existuje cieľová skupina, ktorá potrebuje vaše služby a výrobky? Nájdete ľudí, ktorým môžete pomôcť vyriešiť nejaký problém? Ak sa v otázkach podnikateľského nápadu rozhodnete oprieť výhradne o svoju intuíciu, mali by ste sa určite v maximálnej možnej miere vyhnúť ďalším popísaným chybám.

3. Na nesprávnom mieste. Nalejme si čistého vína. Ak už ste raz na nesprávnom mieste, je to len otázka času, kedy sa niečo pokazí. Alebo kedy sa všetko pokazí. Preto, ak poznáte svoju cieľovú skupinu, musíte sa k nej priblížiť čo najbližšie. Nikdy nepodceňujte význam miesta vášho pôsobenia. Mať obchod s módnou konfekciou v indus¬triálnej zóne, to chce buď naozaj veľký optimizmus alebo naozaj veľký balík peňazí na marketing.

4. Absencia podnikateľského plánu. Podnikanie bez podnikateľského plánu je ako cestovanie bez cieľa. Rovnako ako do New Yorku vás to môže zaviať aj do Azerbajdžánu. Množstvo nových, ale aj opakovane začínajúcich podnikateľov si nezostavuje písomný podnikateľský plán. Niektorí sa cítia príliš ohromení vlastným nápadom a spoľahnú sa na to, že všetko ostatné, čo potrebujú, je pozitívny prístup a odhodlanie. Iní si myslia, že predsa stačí, keď všetky dôležité informácie majú vo svojej hlave. A práve takíto nešťastlivci zväčša nemajú zostavený žiaden vstupný prieskum trhu, systematickú reklamnú kampaň a analýzu potenciálnych nákladov a výnosov. Ich podnikanie je hneď od začiatku plné prekvapení a čoskoro sa začnú topiť v záplave neočakávaných situácií. Ako sa môžete vyhnúť tejto chybe? Nájdite si v odbornej literatúre a na internete niekoľko základných podnikateľských plánov, oboznámte sa s nimi a potom vypracujte váš vlastný. Podnikateľský plán veľkých organizácií môže mať viac ako 50 strán, tomu vášmu možno postačí jeden list papiera. Nemali by ste v ňom však zabudnúť na nasledujúce informácie:

 •  Misia a ciele vašej spoločnosti
 •  Vaše výhody oproti konkurencii
 •  Obchodná stratégia
 •  Budúci perspektívni zákazníci (definícia cieľovej skupiny, ktorá je ochotná kupovať váš produkt)
 •  Spôsob prezentácie produktu na verejnosti – aký typ reklamy zvolíte a aké budú náklady
 •  Ciele na najbližších 6 mesiacov
 •  Ciele na prvý rok
 •  Ciele na 5 a 10 rokov

Pri písaní plánu u malých podnikateľov často úplne postačuje vyjadrenie faktov jednou, dvoma vetami. Dôležité je to, aby ste si svoje podnikanie vizualizovali v realistickej rovine a stanovili konkrétne smerovanie v hlavnej oblasti vašich podnikateľských činností. A pre váš marketing je dôležité, aby ste jasne, behom 15 až 60 sekúnd dokázali popísať, čo robíte a prečo je to pre zákazníka výhodné oproti konkurenčným riešeniam.

Článok pokračuje pod reklamou
5. Podceňovanie finančného rozpočtu. Ak nechcete zlyhať, musíte si jedného dňa sadnúť a spočítať si, koľko potrebujete klientov na to, aby ste pokryli všetky vaše náklady. Čím skôr to urobíte, tým lepšie. Nevnímajte nepríjemné výpočty ako niečo, čo vás môže odradiť alebo zastaviť. Berte ich ako fakty, ktoré vám umožnia vyhnúť sa nereálnym očakávaniam a ďalším chybným krokom.

Nezabudnite vyškoliť svojich zamestnancov tak, aby každý z nich bol dobrým hovorcom vašej spoločnosti.

6. Zlý časový odhad. Malí podnikatelia veľmi často preceňujú množstvo času, ktoré majú k dispozícii. To, že pracovný týždeň má 40 hodín, ešte neznamená, že máte k dispozícii 40 hodín na výkon činností, ktoré faktúrujete. Každé podnikanie vyžaduje čas na rôzne nevyhnutné obslužné činnosti, rôzne administratívne práce, telefonovanie a písomnú komunikáciu, prieskum trhu, marketing, vzdelávanie. Do svojho pracovného týždňa musíte teda naplánovať aj čas vyhradený na kancelárske a iné prevádzkové činnosti a podľa neho určiť čas, ktorý máte k dispozícii pre zákazníkov. V praxi to môže vyzerať aj tak, že si každé ráno vyhradíte prvú pracovnú hodinu na vybavovanie kancelárskych povinností.

7. Oneskorené rozhodnutia. Odkladanie rozhodnutí, pretože sú príliš dôležité, sa nevypláca. Ak potrebujete vykonať dôležité rozhodnutie, nech sa akokoľvek obávate, rozhodnite sa čím skôr. Začiatky podnikania sú veľmi rýchle a dynamické. Pre vás to znamená, že buď si udržíte tempo, alebo vypadávate. Úspešní podnikatelia často radia začínajúcim, že neexistuje správne alebo nesprávne rozhodnutie, iba rozhodnutie dotiahnuté alebo nedotiahnuté do reality. Ak sa obávate vlastných rozhodnutí, uvedomte si, že nech sa rozhodnete akokoľvek, vždy sa môžete zdokonaľovať a zlepšovať.

8. Ignorovanie zotrvačnosti trhu. Začínajúcim podnikateľom sa často môže zdať, že odlákať zákazníkov od konkurencie bude celkom ľahké. No nestačí iba samotná výhodnosť vašej služby, či produktu. Zistite si vopred pravidlá na vašom trhu, lebo zákazníkov, ktorí sú u konkurencie, často môže v rozhodnutiach obmedzovať:

 •  zmluvný postih za prerušenie kontraktu s konkurenčnou firmou,
 •  výhodnosť doplnkových služieb konkurenčnej firmy,
 •  výhodné zľavy pre dlhodobých klientov u konkurencie,
 •  necitlivosť k cenovej výhode vašej ponuky,
 •  necitlivosť ku kvalitatívnej výhode vášho produktu,
 •  nákladný manažment interných firemných procesov pri prechode na nového dodávateľa,
 •  osobné vzťahy so súčasným dodávateľom.

9. Málo vynaložených prostriedkov na marketing. V dnešnej obchodnej džungli potrebujete vynaložiť čo najviac prostriedkov na to, aby ste sa zviditeľnili. Zmierte sa s tým. Svojpomocné SEO web stránky nestačí. Musíte zainvestovať aj do platených foriem marketingu, najmä vtedy, ak chcete preraziť. A zainvestovať v tomto prípade znamená zainvestovať veľa. Berte to tak, že publicita je nevyhnutná pre vaše prežitie. A pri zostavovaní marketingových materiálov venujte pozornosť kvalite. Je nesmierne dôležité, aby ste pôsobili vysoko profesionálnym dojmom, aj keď by ste napríklad predvčerom vyšli zo školy a včera založili firmu.

10. Priveľa vynaložených prostriedkov na marketing. Nech sa snažíte vyrobiť akokoľvek dobrý produkt, počítajte s tým, že nikdy nemôže byť dostatočne dobrý pre všetkých. Potrebujete si vybrať špe¬cifickú časť trhu, na ktorú sa zameriate. Venujte osobitnú pozornosť cieľovým skupinám a prispôsobujte marketingové aktivity ich špecifikám. Peniaze vynaložené na „všeobecný“ marketing sa vám len ťažko vrátia tak efektívne, ako marketing ušitý priamo na mieru konkrétnej cieľovej skupiny.

11. Málo, respektíve žiadne vynaložené prostriedky na vzťahy s verejnosťou (PR). Samozrejme, nepredpokladáme, že začínajúci podnikatelia v dnešnej dobe očakávajú, že ak majú dobrý produkt, zákazníci prídu sami. No je prekvapujúce, že ešte stále dokážu výrazne podceňovať vplyv PR aktivít. Ak začínate, musíte venovať špeciálnu pozornosť komunikácii s verejnosťou. Využívajte všetky dostupné prostriedky, aby ste potenciálnych zákazníkov informovali, prečo ste lepší ako konkurencia. Navštevujte konferencie, oslovujte sociálne siete, organizujte stretnutia s verejnosťou.

12. Zlyhanie vo vytváraní trvalých vzťahov so zákazníkmi. Množstvo začínajúcich podnikateľov sa konštantne usiluje neustále nachádzať nových a nových zákazníkov, pričom nestíhajú venovať zvýšenú pozornosť klientom, ktorých už získali. Menej je ale niekedy viac. Možno aj vo vašom prípade. Zamyslite sa nad tým. Udržiavate dostatočne pevné väzby s už existujúcimi zákazníkmi? Je vysoko pravdepodobné, že ľudia, ktorí si od vás už niečo kúpili a sú spokojní, sa ľahšie nechajú prehovoriť na vyskúšanie nových produktov a služieb, ktoré ponúkate. Pamätajte na to, že tí, ktorí vás už poznajú, sú vašim najlepším publikom.

13. Príliš veľa zbytočných nákupov. Častou chybou, ktorú robia malí podnikatelia, je, že hneď na začiatku začnú kompletným a finančne nákladným vybavovaním kancelárie. Trávia celé dni vyberaním farebne zladených šanónov a kancelárskych potrieb, nábytku, modernej elektroniky. Možno preto, že zriadením útulnej kancelárie si chcú dodať pocit istoty a stability, akú mali, keď boli zamestnaní v bežnom zamestnaní. A možno preto, že sa chcú plne pripraviť na príchod veľkého klienta, ktorý by ich mohol zastihnúť v príliš skromnom prostredí. Vsádzajú na imidž ešte predtým, ako vstúpia na trh. Tieto činnosti však dokážu pohltiť množstvo vzácneho času a ešte väčšie množstvo vzácnych finančných zdrojov. Ako sa vyhnúť podobnému „úletu“? Predtým, ako čokoľvek kúpite, zostavte si inventár toho, čo už máte a porovnajte so zoznamom toho, čo nevyhnutne potrebujete. Toto pravidlo aplikujte vo všetkých nákupoch. Voľné finančné zdroje investujte radšej do priamej komunikácie so zákazníkmi a vytvárania dlhodobých vzťahov. V prípade počítačového softvéru si zistite, ktoré kancelárske programy dokážete nahradiť voľne dostupnými. Nie je predsa nič horšie, ako byť zatvorený v peknej zadĺženej kancelárii a nemať peniaze na cestu za zákazníkom.

14. Začatie podnikania na báze dvoch ľudí rozdelením podielu na 50 %. Česť výnimkám, no často majú dvaja ľudia celkom dobrý podnikateľský nápad, ale ich rozhodnutie začať spoločne podnikať sa odvíja od predpokladu, že keď sú dobrými priateľmi, dokážu silu priateľstva premeniť v podnikateľský úspech. Či už to chcete prijať alebo nie, podnikanie a priateľstvo sú dve odlišné veci. Ak už máte podnikať dvaja, priberte radšej ešte niekoho tretieho. Bude sa vám aspoň lepšie hlasovať na valnom zhromaždení. Alebo to vyskúšajte piati. Keď už nič iné, aspoň spoznáte, čo to znamená „demokratické rozhodnutie“.

15. Absencia zadelenia úloh. Či už ste dvaja alebo desiati, musíte si medzi sebou rozdeliť úlohy. Chaos produkuje iba ďalší chaos. Je určite príjemné snívať o tom, že ako priatelia spoločne dobyjete svet. No i slávni dobyvatelia mali stanovené presné vojenské taktiky. Ak ste traja, skúste si rozdeliť úlohy nasledovne: produkcia, predaj, administratíva. Nemusí sa každý z vás špecializovať iba na konkrétnu oblasť, no mali by ste jej určiť jedného „vodcu“. Rozhodnutie o tom, komu bude pridelená ktorá úloha by malo vyplývať z osobných preferencií každého zo spolumajiteľov vašej spoločnosti.

16. Nedostatok trpezlivosti. Neopúšťajte svoje sny len preto, že sa výsledky dostavujú pomaly. Ako sa hovorí, úspech pozostáva z 10 % šťastia, 20 % zručnosti, 15 % koncentrovanej sily vôle, 5 % potešenia a 50 % tvrdej práce.

 

Autorka: Mgr. Dagmar Bleyová

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky