Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Nanešťastie väčšina týchto plánov je zastaralá ešte skôr, ako na nich vyschne atrament z tlačiarne. Podnikanie sa vyvíja rýchle. Podstatné znaky výrobkov sa postupne menia, vznikajú noví konkurenti alebo sa mení ekonomické prostredie. Keď dôjde k týmto zmenám, mnohí podnikatelia vyhodia svoje plány jednoducho von oknom. Ak má byť podnikateľský plán skutočne k niečomu, tak sa musí vyvíjať v súlade s vašou firmou a zachovať si svoju aktuálnosť aj so zohľadnením neistoty.

Preskočte oficiálny dokument

Reece Pacheco a jeho spoločník rozbehli firmu Homefield na počítačové hry v roku 2007. Keď začali obiehať investorov, pravidelne od nich chceli podnikateľský plán. Reece strávil veľa času a energie vytváraním tradičného plánu. Bolo to ťažké, pretože ako hovorí: „Zozačiatku sme nevedeli všetko, čo by sme potrebovali vedieť.“ A za dva týždne to, čo napísal, už nebolo použiteľné. Takisto zistil, že investori alebo partneri, ktorí prejavili najväčší záujem o Homefield, nemali ktovieaký záujem o podnikateľský plán. Chceli si len vypočuť ich príbeh a to, prečo sa tak nadchli pre danú oblasť podnikania. Reece si z toho vyvodil, že plán v tradičnom poňatí je o ničom. „Web sa rozvíja príliš rýchle. Väčšina druhov podnikania sa vyvíja príliš rýchle,“ vysvetľuje. „A investori sú čoraz netrpezlivejší a netrpezlivejší.“ A zákazníci, ktorých Homefield získava, sú lepším dôkazom životaschopnosti firmy ako akýkoľvek päťročný plán. Takže teraz Reece využíva 6-stránkovú prezentáciu v Powerpointe, ktorá je flexibilná a nie je zložité aktualizovať ju. Cieľom je „vytvoriť partnerstvo“, aby presvedčili obchodných partnerov a investorov, že on a jeho kolega sú tí správni ľudia na realizáciu jedinečného nápadu. A zatiaľ to funguje.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyrozprávajte presvedčivý príbeh

Jenny Machida sa pridala k zakladateľskému tímu Sevident v decembri 2009 ako riaditeľka obchodného oddelenia. Sevident je začínajúca firma, ktorá sa zameriava na vývoj programu rýchlej diagnostiky infekčných chorôb. Ako v prípade mnohých iných podnikateľských oblastí, aj u nich veľmi záleží na flexibilite technológie, ktorú ponúkajú. Takže je podstatné poskytovať rôzne aplikácie programu. Problémom je, ako to vyjadriť v podnikateľskom pláne tak, aby nevyznieval príliš všeobecne. Tím začal popisom podnikania formou prezentácie. Mali k dispozícii PowerPoint a jednu-dve stránky stručného obsahu, ale nevytvorili oficiálny podnikateľský plán, pretože žiaden potenciálny partner, zákazník alebo investor ich o žiaden nepožiadal. „Nepotrebujete plán, pokiaľ oň nikto neprejaví záujem,“ hovorí Jenny. Ale napokon sa predsa len rozhodli dať jeden oficiálny dokopy, pretože predpokladali, že nejaký potenciálny investor ich oň skôr či neskôr beztak požiada. Dokument, ktorý teraz používajú, má asi 30 stránok. Obsahuje technické a finančné údaje a je v podstate rozšírením pôvodných materiálov určených na prezentáciu. Pravidelne ho aktualizujú v súlade s tým, ako sa firma vyvíja. Skôr ako by sa zameriavali na všetky možné aplikácie svojej technológie, uvádzajú konkrétny príbeh o tom, ako využili svoju prvú aplikáciu. Plán je stále flexibilný, lebo popisuje prevádzku spoločnosti a jej plány uplatniť sa na súčasnom trhu. „Dôkladne sme sa zamysleli a rozhodli sa zdôrazniť možnosti samotnej technológie,“ vysvetľuje Jenny.

Dali sme tomu prednosť pred cieleným popisom zvláštnych marketingových príležitostí. Plán dokazuje, že premýšľali o všetkých možnostiach, ako by sa mohlo podnikanie vyvíjať a spracovali ho bez toho, aby podávali vyčerpávajúce, zdĺhavé a málo pravdepodobné scenáre. „Každý vie, že nové druhy podnikania sú neisté, ale napriek tomu musíte nájsť presvedčivý príbeh o tom, ako sa vysporiadate s rizikom,“ hovorí Jenny. Sevident je v súčasnosti aktívnou firmou s viacerými investormi.

Ako vytvoriť podnikateľský plán

„Aj keď sú firemní poradcovia schopní vypracovať bombastické podnikateľské plány, väčšina majiteľov firiem nemá oficiálny podnikateľský plán,“ hovorí Patrícia Greenová, profesorka podnikania. Jedným z hlavných bodov, ktorý náj¬dete na checkliste každého podnikateľa, je „Napísať podnikateľský plán“. Väčšina podnikateľov ho nikdy nerealizuje. Škoda. Podstatné je vytvoriť „žijúci“ dokument. „Keď rozmýšľate o podnikateľskom pláne, myslite na roz¬diel medzi fotkou a filmom,“ vraví William Sahlman, profesor na Harvardskej univerzite. Sahlman vysvetľuje, že potrebujete niečo, čo pohne s vaším podnikaním. Ale podchytenie všetkého neznámeho, aby to pritom neznelo neslano-nemasno, je výzvou. Ako teda postupovať?

Hodnota vzniká vtedy, keď sa správni ľudia chopia správnej príležitosti. Vaše podnikateľské plány musia obsiahnuť aj ľudí aj príležitosti.

 1. Sústreďte sa na svoje najväčšie aktíva

Pre mnohých začínajúcich podnikateľov sú najväčším aktívom ľudia. A podľa Sahlmana je to prvá vec, po ktorej mnohí investori pátrajú vo firmách. „Ľudia rozhodujú, nie plány,“ hovorí. Greenová duplikuje jeho názor. „Pre ľudí zvonka je to o tomto: Dokážete toto? Môžete spraviť tamto?“ vraví.

Predstavte svojich najvýznamnejších ľudí v pláne viditeľne. Uistite sa, že ste presne zdôraznili, prečo sú najkvalifikovanejší, aby doviedli svoju úlohu až do konca. Dokázali to už predtým? Vynikajú v nejakej oblasti? V niektorých druhoch podnikania môžu byť technológie alebo výskum dôležitejšie ako ľudské zdroje. Platí to isté. Sústreďte sa na to, čo máte a čo má pre vás najväčšiu cenu.

 1. Popíšte experimenty

Začiatok podnikania je predovšetkým o pokusoch a omyloch. Čitatelia vášho podnikateľského plánu od vás neočakávajú, že máte všetko podrobne premyslené, hlavne na začiatku nového druhu obchodu. Váš plán by mal skôr popísať, ako zistíte ten najlepší spôsob ako vyrobiť a /alebo predať navrhovaný výrobok alebo službu. „Vaším cieľom je popísať cestičku a sériu dobre štruktúrovaných pokusov, aby bolo jasné, čo by ste mali robiť následne,“ hovorí Sahlman. „Najlepšie plány nie sú tie, ktoré hovoria, že „urobíme v istom poradí x, y a x“, ale popisujú: „Toto budeme robiť, aby nám z toho vyplynulo, čo robiť ako ďalšie v poradí a tu sú ľudia, ktorí to urobia, pretože sa im to podarilo urobiť aj v minulosti.“ Nepopisujte len spôsob, akým budete viesť prieskum. Snažte sa takisto vysvetliť, ako naložíte s údajmi, ktoré získate zo svojich pokusov.

 1. Zhodnoťte aj mieru rizika a možné alternatívne riešenia

Každý podnikateľ vám povie, že šanca, že všetko pôjde podľa plánu, sa rovná nule. Jedným zo spôsobov, ako udržať svoj plán dynamickým, je zahrnúť aj ohodnotenie rizika. Veľa firiem to robí vo veľkom rozsahu, ale hlavne vznikajúce spoločnosti by sa takémuto hodnoteniu nemali vyhýbať. Sahlman hovorí, že plán by mal preukázať myslenie „v podmieňovacom spôsobe“ a načrtnúť, ako váš plán zvládne rôzne druhy rizík obsiahnutých v podnikaní. Samozrejme, nie je praktické a dokonca ani možné zachytiť všetky možnosti. Namiesto toho sa sústreďte na preukázanie svojej schopnosti vyrovnať sa s meniacimi sa podmienkami.

 1. Preskúmajte alternatívne formáty

V určitých situáciách potrebujete istý formát svojho plánu. Napríklad banka alebo investičné spoločnosti budú od vás vyžadovať uvedenie špecifických položiek a dodržať určitú štruktúru uvádzaných údajov. Našťastie vo väčšine situácií nebudete viazaní šablónou a obaja, Sahlman aj Greenová, navrhujú, aby ste využívali neoficiálnejšie možnosti, ako napr. Powerpointovú prezentáciu, alebo jednoducho hodili rozhodujúce údaje do tabuľky. Zoštíhlený formát sa môže ukázať byť veľmi nápomocným neskôr, keď budete musieť vypracovať podrobnejší plán. Rozšírenie malého dokumentu je vždy jednoduchšie a efektívnejšie ako redukcia väčšieho dokumentu.

 1. Plán často aktualizujte

Bez ohľadu na to, aký formát používate, Greenová uvádza, že je dôležité často znovuprehodnocovať plán. „Najlepšie to robia ľudia, ktorí sami sebe naplánujú, aby sa aktualizácii plánu pravidelne venovali,“ vraví. Preto prepisujte a aktualizujte údaje pravidelne. Pokiaľ spolupracuje aj s inými kolegami na pláne, môžete si stanoviť individuálnu zodpovednosť za dielčie časti. No pamätajte si, že ako majiteľ alebo manažér zodpovedný za firmu, musíte zaistiť, že všetko je v súlade. Pravidelné oprašovanie plánu je takisto príležitosťou pre vás, aby ste si uvedomili, či sa podnikanie rozvíja v súlade s vaším pôvodným zámerom.

Čo robiť:

 1. Jasne uviesť svoje najväčšie aktíva.
 2. Načrtnúť, ako si otestujete, či poskytujete hodnotný produkt alebo službu.
 3. Dokázať, že správne chápete hroziacim rizikám a vysvetliť, ako sa s nimi chcete vyrovnať.

Čo nerobiť:

 1. Snažiť sa popísať každý možný scenár alebo riziko.
 2. Cítiť sa povinný vytvoriť tradičný 40-stránkový wordovský dokument.
 3. Nechať svoj plán ležať bez ďalších úprav akonáhle bol raz dokončený. Aktualizujte ho pravidelne.

Spracovala – red – podľa: www.hbr.com

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky