10 najväčších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú v začiatkoch podnikania

Aké sú najčastejšie chyby začínajúcich podnikateľov a ako sa im môžete vyhnúť? Matthew Toren, investor, podnikateľ a držiteľ viacerých publikačných ocenení zosumarizoval zoznam top 10 chýb, ktoré ľudia najčastejšie robia na začiatku svojich podnikateľských aktivít.

1. Chyba: Nedostatok peňazí.

Najbežnejšou príčinou priskorého ukončenia novovytvoreného biznisu je nedostatok peňazí. Cash flow je kritický pri začatí každej podnikateľskej aktivity. Na jednej strane môžete byť ziskový, no pokiaľ bude vašim klientom trvať dlho kým zaplatia, finančná situácia vás prinúti zatvoriť svoj biznis. Cash je kráľom pri každej počiatočnej investícii, a preto sa treba na ňu dobre pripraviť.

Prvou možnosťou je presvedčiť sa, že máte dostatočne vysoký počiatočný kapitál pochádzajúci jednak zo svojich investícií alebo z iných zdrojov (bankový úver, súkromní investori, atď.). Tou druhou možnosťou je opatrne vniknúť do biznisu tak, že ho začnete robiť na part-time báze až pokiaľ si nebudete istý, že vám daná investícia zarobí dostatok peňazí na to, aby vás dokázala uživiť.

Zo zistení z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska vyplýva, že približne 19 z 20 slovenských mladých podnikateľov začína podnikať s kapitálom menším ako 15 000 eur a tri štvrtiny začína dokonca s kapitálom menším ako 5 000 eur.

 

2. Chyba: Začínajúci podnikateľ nie je dostatočne odhodlaný a pripravený si to „odmakať“

Začiatok biznisu je celý o prežití. Ako sa udržať nad hladinou o deň dlhšie, aby ste sa mohli naučiť niečo viac o trhu či získať nových zákazníkov? V začiatočných fázach biznisu to môže znamenať, že robíte prácu, ktorú ste nie tak celkom robiť chceli, no pomáha vám splatiť účty. Začiatok podnikania si musíte doslova oddrieť, aby ste prežili a preniesli sa počiatočnými nástrahami, až pokiaľ nebude váš biznis schopný existovať aj bez vás.

 

3. Chyba: Strata hybnosti a vytrvalosti.

Mnoho “nováčikov” má veľké ambície na začiatku podnikania. Vytvoria si web stránku, pokúsia sa predať pár produktov napríklad vo výpredajoch, idú do terénu, absolvujú pár stretnutí a potom sa úplne zastavia. Budovanie biznisu je celé o hybnosti a o vytrvalosti. Ak by ste mali k dispozícii len 24 hodín na vybudovanie biznisu, tento čas by ste využili oveľa lepšie, keby ste mu venovali 1 hodinu denne, ako keby ste strávili 24 hodín neprestajnou aktivitou.

Rozvoj nového podnikania chce svoj čas a s časom takisto prichádzajú reakcie ľudí na to, čo ponúkate. Nikdy nestrácajte hybnosť, aj keď je váš biznis zatiaľ len part-time aktivitou, skúste každý deň svojou vytrvalosťou posunúť vašu spoločnosť vpred.

 

4. Chyba: Zlozvyk podnikateľa robiť všetko sám.

Nikto nie je dokonalý a nemá také zručnosti, aby si všetko urobil sám. Musíte dobre rozumieť tomu, čo prinášate na trh a akými ľuďmi sa potrebujete obklopiť, aby ste boli úspešný/á. Ak ste napríklad veľmi dobrý/á vo vymýšľaní nových nápadov, no neviete predávať, musíte nájsť obchodníka, ktorý vám túto medzeru v tíme pomôže vyplniť.

Zapamätajte si, že nebudete úspešný/á ak sa budete tlačiť do aktivít, ktoré vám nejdú alebo ktoré sú vám proti srsti. Treba poznať svoje silné stránky a vedieť, akú hodnotu do firmy prinášate.  Tým, že sa obklopíte ľuďmi, ktorí dopĺňajú vaše schopnosti, budete schopný/á úspešne dosiahnuť svoje ciele a taktiež zažiť veľa zábavy na ceste za nimi!

 

5. Chyba: Začínajúci podnikateľ si nenajme „posilu“, pretože si ju nemôže dovoliť.

Aj na začiatku podnikania by ste sa mali obzerať po ľuďoch, ktorí vám budú v podnikaní nápomocní, a to už od prvého dňa vašich podnikateľských aktivít. V každom biznise budú určité úlohy, na ktoré by ste sa ako majiteľ nemali sústreďovať - teda pokiaľ máte zámer vybudovať väčší biznis. Prečo robíte administratívne práce, keď sa ako majiteľ máte sústreďovať na získavanie nových zákazníkov, komunikáciu s médiami, či nadväzovanie nových partnerstiev?

Iste, vždy sa dá argumentovať peniazmi a tým, že si nemôžete dovoliť pomocnú pracovnú silu. Veď ako máte niekoho zamestnať, keď nie je začo? Chyba, aj keď máte nulový rozpočet, stále môžete nájsť ľudí, ktorí budú pre vás pracovať. Čo takto skúsiť stredoškolské stážové programy alebo programy pre zahraničných študentov? Raz, keď sa vám trochu navýši rozpočet, môžete zamestnať ľudí aspoň na hodinu denne a postupne zvyšovať ich pracovný čas úmerne s vaším rozpočtom. Treba si uvedomiť, že vy potrebujete tráviť čas prácou na biznise a nie v biznise.

V prieskume ZMPS až 18,21% mladých podnikateľov uviedlo, že administratíva súvisiaca s podnikaním im zaberá viac ako 20% pracovného času (t.j. približne 4 pracovné dni v mesiaci) a ďalších 19,75% podnikateľov uviedlo, že administratíva im zaberá od 11% do 20% pracovného času. Tráviť viac ako 20% času agendou, ktorá je neproduktívna a neprináša pridanú hodnotu v podobe tvorby zisku, je neakceptovateľné v prípade, že chcete byť v podnikaní úspešný/á.

Článok pokračuje pod reklamou

 

6. Chyba: Začínajúci podnikateľ robí biznis len pre peniaze.

Ak naozaj nemilujete svoj biznis, nebudete úspešný. Keď si prečítate príbehy o slávnych podnikateľoch a o tom, ako vybudovali svoje spoločnosti, zistíte, že bez lásky k svojej práci by nič nedokázali.

Peniaze sú rozhodne potrebné, keďže väčšina spoločností je založená za účelom dosahovania zisku, no často môže trvať dlho, kým podnikateľ zarobí svoje prvé peniaze. Ak si naozaj neužívate to, čo robíte, pravdepodobne nebudete schopný presvedčiť samých seba v tom, aby ste napriek nezdaru vo svojej práci pokračovali a vytrvali. Robiť niečo, čo skutočne nemáte radi, môžete robiť len dovtedy, kým to nevzdáte.

Aké sú dôvody začatia podnikania mladých podnikateľov v slovenských podmienkach, hovoria výsledky prieskumu ZMPS v nasledovnom grafe:

 

7.  Chyba: Začínajúci podnikateľ sa síce dostane cez prvý rok, no premrhá ten druhý.

Veľa podnikateľov má problém prežiť prvý rok svojho podnikania.  Zvyčajne je to preto, lebo začali svoje podnikanie len z rozmaru, celí natešení sa chopili prvej príležitosti bez toho, aby zrealizovali poriadny prieskum trhu. Takémuto typu podnikateľa zvyčajne rýchlo dôjdu finančné prostriedky v dôsledku čoho zastaví svoju činnosť po pár mesiacoch.

Ďalšou výzvou je dostať sa cez druhý rok. Vybudovanie biznisu málokedy zaberie menej ako tri roky ťažkej práce. Prvý rok je celý o vzrušení zo začiatku niečoho nového. Podnikateľ nováčik je spravidla plný energie a pripravený dobyť celý svet. V druhom roku však často zistí, že nezarába veľa peňazí a prvotné vzrušenie pomaly vyprchá. Vtedy prichádza na rad už viackrát spomínaná vytrvalosť, ktorá vám pomôže odraziť sa z dna.

 

8. Chyba: Slabý dôraz na potreby zákazníka.

Najlepšou cestou ako rýchlo zarobiť peniaze je nájsť zákazníka, ktorý má problém a je ochotný za jeho riešenie zaplatiť – vtedy prídete vy a nájdete riešenie. Mnoho podnikateľov volí opačný prístup v štýle „ak to vybudujem, potom sa to predá“, až kým nezistí, že stavali niečo, čo si nikto neprichádza kúpiť. Namiesto toho, aby sa pýtali zákazníkov, prečo neprichádzajú, sa rozhodnú ďalej budovať a tvrdohlavo rozvíjať svoje aktivity. Napokon však aj tak zistia, že investovali roky práce do produktu,  ktorý nikto nemá záujem kupovať.

Spoločnosti s najvyššou mierou zlyhania sú reštaurácie, pretože majitelia ich väčšinou budovali na vlastných chutiach. Na druhej strane, podnikatelia s najnižšou mierou krachu sú právnici a účtovníci, pretože poskytujú služby, ktoré všetci potrebujeme (či už sa nám to páči, alebo nie). Rozprávajte sa s potenciálnymi zákazníkmi, aby ste vedeli, o čo majú záujem, identifikujte, kto z nich má peniaze a aké sú ich problémy. Potom vytvorte svoj produkt/službu ušitú priamo na nich.

Z prieskumu ZMPS vyplýva, že viac ako štvrtina respondentov vhupla do podnikania bez analýz a akéhokoľvek posudzovania. Z porovnania jednotlivých skupín vyplýva, že ženy do podnikania vstupujú uvážlivejšie ako muži, pretože častejšie uskutočňujú prieskum trhu a o niečo častejšie sa o svojom budúcom podnikaní radia. Muži naopak viac veria svojmu úsudku a tomu, že na základe svojich skúseností poznajú trh (41,83% oproti 36,21% u žien). Uvedený graf ukazuje, že pripravenosť na podnikanie sa zlepšuje so stúpajúcim vekom podnikateľa. Taktiež sa preukázalo, že podnikatelia, ktorí skladajú „reparát“, t.j. v predchádzajúcom podnikaní neuspeli, sú viac pripravení ako „prvopodnikatelia“ a tí sú o niečo lepšie pripravení ako podnikatelia, ktorí už okúsili úspech – tento akoby otupil ich ostražitosť, keď vo viacerých ukazovateľoch vychádzajú ako najmenej pripravená skupina na podnikanie.

 

9. Chyba: Začínajúci podnikateľ nevyhľadá mentora.

Úžasný spôsob ako rozhýbať biznis je zistiť si, čo urobili ostatní ľudia, aby dosiahli úspech v danom odbore a implementovať tieto stratégie do vlastnej spoločnosti. Nájdite si mentorov, ktorí oplývajú znalosťami z vášho odboru a ktorí by vám boli ochotní venovať nejaký svoj čas, aby vám pomohli napredovať.
Môžete si založiť formálny panel poradcov a finančne kompenzovať týchto ľudí za ich čas, no ak ste „nováčik“ v odbore, môžete využiť fakt, že mnoho podnikateľov je ochotných pomôcť kolegovi z biznisu len preto, že si sami pamätajú, ako niekedy začínali podnikať. Ak preukážete dostatok úcty, rešpektu auznania a podarí sa vám byť nablízku  správnym ľudom, rady, ktoré dostanete, vám pomôžu buď vybudovať, alebo ukončiť vaše podnikanie (Samozrejme v prípade, ak mentor odhalí, že vaše očakávania v podnikaní sú veľmi naivné).

Vyššie uvedený graf ukazuje, že slovenskí mladí podnikatelia takmer vôbec nevyužívajú mentoring ako zdroj informácií pre svoje podnikanie. Prieskum ZMPS naznačuje, že v rámci rebríčka najčastejších chýb pri rozbehu podnikania ide asi o najčastejšie opakujúcu sa chybu našich mladých podnikateľov. Združenie mladých podnikateľov Slovenska si túto skutočnosť uvedomuje a aj z tohto dôvodu organizuje pre svojich členov pripravuje podujatia s názvom Klub riadenia, na ktorých skúsení podnikatelia odovzdávajú svoje skúsenosti tým začínajúcim.

10. Chyba: Začínajúci podnikateľ zostáva izolovaný a nezapája do komunity.

Uzavrieť sa a nehľadať mentorov je vlastne prejav izolovanosti a nezapájania sa do malej podnikateľskej komunity. A pritom pri kontakte s inými ľuďmi existuje nespočítateľné množstvo príležitostí, ktoré sú generované úplne prirodzene v rozhovoroch o tom, čo kto plánuje a ako by ste mu v tom mohli pomôcť. Ak sa zapojíte do komunity akou je v SR napr. Združenie mladých podnikateľov Slovenska, dostanete sa k novým podnikateľským príležitostiam, partnerom, investíciám, záujmu médií, nápadom na využiteľné nástroje, radám pre vašu spoločnosť a ďalším informáciám, ktoré by ste možno dlho hľadali metódou pokusu a omylu, resp. ich ani nikdy nenašli.

Kristína Gardoňová

Pozn.: redakčne spracované na základe článku uverejnenom na portáli http://www.youngentrepreneur.com/

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky