Dane v podnikaní

Dane ovplyvňujú v značnej miere každé podnikanie a podnikateľ by preto mal by preto zvažovať všetky aspekty vopred a poznať základné informácie o výške daňových povinností. Pre väčšinu podnikateľov sú kľúčové 4 dane: daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty (DPH), daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností.

Daň z príjmov

Daň z príjmov je pre fyzické ako aj pre právnické osoby 19 %. Fyzické osoby platia 19 % v roku 2011. Fyzické osoby až od príjmu 3 559,30 € eur ročne (nezdaniteľná časť na daňovníka). Viac informácií k téme nájdete vo videolekciách Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Dôležitou daňou pre podnikateľov je aj daň z pridanej hodnoty - DPH. DPH je daň, ktorá je z pohľadu podnikateľských subjektov, ktoré sú jej platiteľmi ekonomicky neutrálna. Vzniká teda otázka, ktoré podnikateľské subjekty sú platiteľmi DPH. Zákon presne vymedzuje zdaniteľné osoby. Z pohľadu podnikateľov je dôležité, že každý kto chce sa môže zaregistrovať ako dobrovoľný platiteľ. Zákon však určuje, že ak obrat z podnikateľskej činnosti za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov prekročí sumu 49 790 €, tak sa takýto podnikateľský subjekt musí zaregistrovať ako platiteľ DPH. V zákone od DPH je tiež vymedzený okruh oslobodení od DPH. Viac informácií nájdete v sekcii Dane a odvody. Odporúčame tiež videolekcie Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z motorových vozidiel (bývalá cestná daň)

Daň z motorových vozidiel sa platí za každé vozidlo, ktoré má pridelené identifikačné číslo a používa sa v súvislosti s podnikaním. Pri osobných automobiloch závisí výška dane od zdvihového objemu motora, pri nákladných automobiloch a autobusoch od celkovej hmotnosti a počtu náprav. Výšku tejto dane určujú vyššie územné celky, preto sa v jednotlivých regiónoch Slovenska líši. Každý podnikateľský subjekt by mal mať na pamäti, že do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (napr. obstarania, prevedenia do podnikania a pod.) je povinný túto povinnosť nahlásiť a vždy k 31.1. je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za predchádzajúci rok. Viac informácií nájdete v sekcii Dane a odvody. Odporúčame tiež videolekcie Dane a účtovníctvo v podnikaní.

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Sadzby dane určuje obec, ktorá je tiež správcom dane. Daňová povinnosť vzniká 1.1. zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť. Daňové priznanie k tejto dani sa podáva do 31. januára.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.

Freelancing vs práca v korporáte: čo je lepšie?

Je práca „na voľnej nohe“ vhodná pre každého? Porovnali sme výhody a nevýhody freelancingu aj zamestnania v korporácii.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky