ZMPS spoluorganizátorom medzinárodnej startup konferencie

Hlavní aktéri slovenskej start-up scény, ako aj zástupcovia ministerstiev, ktorí tvoria programy na podporu start-upov, diskutovali vo Viedni s rakúskymi partnermi o súčasných trendoch v európskych start-up ekosystémoch.

Dňa 10.októbra 2014 sa vo viedenskom MuseumsQuartier konala odborná konferencia o súčasných trendoch v európskych start-up ekosystémoch s názvom „European start-up ecosystem“ organizovaná Združením mladých podnikateľov Slovenska spolu s Vienna Business Agency a Slovak Business Agency ako ďalšia zo série podujatí TwinEntrepreneurs. Na toto podujatie boli pozvaní hlavní aktéri slovenskej start-up scény, ako aj zástupcovia ministerstiev, ktorí tvoria programy na podporu start-upov. Podľa viacerých názorov by sa programy na podporu start-upov mali zamerať najmä na ich nepriamu podporu a podporu ekosystému ako takého.

Na Slovensku sa štát začal témou podpory start-upov zaoberať len nedávno. S podporou verejných zdrojov už vzniklo niekoľko venture kapitálových fondov, zatiaľ čo podporné nástroje zamerané na start-upy sú v súčasnosti len v štádiu príprav. Pripravuje sa však hneď niekoľko iniciatív verejného sektora, ktoré by mali byť nápomocné pri rozvoji inovatívnych myšlienok mladých ľudí rozhodnutých zobrať osud do vlastných rúk a rozbehnúť svoj vlastný biznis. Podľa Petra Balíka z Ministerstva financií SR „bude pripravovaná koncepcia na podporu start-up ekosystému ucelene reflektovať potreby prostredia pre rozvoj start-upov na Slovensku a dotkne sa niekoľkých oblastí, ktoré uľahčia zakladanie podnikov a podporia vývoj inovatívnych produktov.“ Tomáš Husár, podpredseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska dodáva: „Netreba zabúdať, že nevyhnutnou súčasťou dobrého ekosystému pre start-upy je tiež podnikateľské prostredie. Väčšina start-upov má globálne ambície a skutočnosť, či budú dlhodobo podnikať zo Slovenska, ovplyvňuje aj výška priameho a nepriameho finančného zaťaženia, vymožiteľnosť práva či množstvo byrokratických povinností.“

Biznis konferencia sa zaoberala predovšetkým úspešnými konceptmi overenými praxou, ako aj aktuálnymi trendmi definujúcimi budúce smerovanie. Otázky ako: „Ktoré iniciatívy na podporu start-upov sú najvhodnejšie?“ či „Ako môže verejná iniciatíva podporovať zdravý start-up ekosystém?“ boli zodpovedané odborníkmi na start-upy z rozvinutých start-up centier, ako sú Barcelona, Budapešť, Mníchov či Helsinki. Zo zahraničných skúseností, o ktoré sa experti v rámci odbornej konferencie podelili v prezentáciách aj v panelovej diskusii, vyplynulo, že výsledky prináša najmä podpora sietí angel investorov. Vďaka nim totiž start-upy získavajú financovanie v úvodnej etape svojho podnikania a zároveň mentora. Ním je samotný investor, ktorý má obvykle za sebou úspešnú podnikateľskú kariéru a skúsenosti. Do start-upu tak investuje nielen finančné prostriedky, ale aj skúsenosti, know how a kontakty.

V programe konferencie sa prezentáciami predstavili Thomas Funke a Danny Holtschke. Thomas Funke je na čele oddelenia podnikania v Nemeckom centre pre produktivitu a inovácie. Bol odborným asistentom a zakladateľom Podnikateľského centra sieťových pripojení na Viedenskej univerzite podnikania a ekonómie a nedávno sa stal aj spoluautorom knihy „Beyond Silicon Valley: Príklady úspešných podnikateľských ekosystémov“. Danny Holtschke je zase známy svojou vášňou pre start-upy a digitálne business modely, čo sa odráža aj v jeho práci na projekte Compass. Momentálne vedie start-upy na Startupbootcamp v Berlíne.

V prípadových štúdiách sa prezentovali odborníci, ako Jordi Safont Bosch z Barcelony (generálny partner Lanzame Capital SL- fond spájajúci podnikateľov a investorov, ktorý vyberá a investuje do rastu potenciálnych start-upov pod vedením skúsených podnikateľov), Imre Hild z Budapešti (generálny riaditeľ iCAtapult Co- globálny technologický akcelerátor s prístupom na trh a funkciami rozvoja obchodu), Julia Klinger z Mníchova (vedúca spoločenstva v LMU Podnikateľskom centre, ktoré každoročne vyučuje vyše 1000 študentov a buduje silný ekosystém pre podnikateľov) a Ari Lindemann z Fínska (vedúci magisterského programu Medzinárodný Business Management na Kymenlaakso Univerzite aplikovaných vied).

Súčasné trendy a budúce smerovanie boli predmetmi panelovej diskusie. V nej sa kládli otázky už spomínaným odborníkom, ku ktorým sa pripojila aj Gabriele Tatzberger z Viedne, ktorá je vedúcou oddelenia Start-up služieb agentúry mesta Viedeň pre podporu podnikania, vášnivou podporovateľkou start-upov, zakladateľov firiem a celkovej start-up scény vo Viedni a generálnou riaditeľkou Vienna Region ltd.

Táto odborná konferencia o súčasných trendoch v európskych start-up systémoch bola ďalším zo série úspešných projektov, na ktorých sa aktívne podieľalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky