Výzvy a príležitosti v oblasti startupov pre rok 2015

Ktoré globálne trendy prinesú nové biznisové príležitosti pre startupy a začínajúce firmy? Kde robia startupisti najčastejšie chyby? Aké startupy najviac lákajú investorov? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky boli obsahom Strategic Entrepreneurs Summit Slovakia.

V piatok 13. marca 2015 sa v Bratislave konala konferencia s názvom Strategic Entrepreneurs Summit Slovakia. Štátny tajomník Ministerstva financií SR V. Hudák vo svojom vystúpení zdôraznil snahu vlády vytvárať politické nástroje podporujúce vznik a rozvoj startupov na Slovensku. Načrtol oblasti, v ktorých vidí priestor na podporu začínajúcich podnikateľov, či už ide o daňové prázdniny pre startupy alebo vytvorenie novej právnej formy na princípe zjednodušenej akciovej spoločnosti. Zámerom vlády je podľa jeho slov vytvoriť prostredie, ktoré nielenže podporí vznik nových startupov na našom území, ale pritiahne aj mnohé inovatívne podnikateľské subjekty najmä z priestoru strednej a východnej Európy. Celá podnikateľská sféra bude určite pozorne sledovať, do akej konkrétnej podoby sa premietnu tieto zámery.

6 trendov v globálnom IT prostredí

M. Sůra a P. Mirlesse zo spoločnosti HP načrtli hybné sily v globálnom IT prostredí, ktoré môžu priniesť nové výzvy na podnikateľské nápady. Za najmarkantnejšie považujú tieto trendy:

  1. Rast ázijských ekonomík, najmä Indie, Číny či Indonézie – firmy budú musieť vo výraznejšej miere prispôsobovať produkty práve týmto trhom. Veľkosť uvedených krajín (najmä čo sa týka počtu obyvateľov a ich rastúcej kúpyschopnosti) totiž spôsobuje, že ak budete chcieť ponúkať produkt na globálnom trhu, musíte počítať s tým, že obyvatelia týchto krajín budú tvoriť najvýznamnejšiu časť Vašich potenciálnych zákazníkov;
  2. Starnutie populácie – a s tým spojená potreba nových aplikácií zameraných pre staršiu, avšak počítačovo gramotnú generáciu. Starnutie populácie teda nemusíte vnímať negatívne, bude predstavovať príležitosť pre vznik nových produktov, o ktoré bude mať záujem táto čoraz početnejšia skupina zákazníkov (predovšetkým z vyspelých krajín).
  3. Online vzdelávanie rozširovanie internetu aj v rôznych menej rozvinutých krajinách (napr. na africkom kontinente) otvorí možnosti pre obyvateľov, aby získavali nové aktuálne poznatky a vedomosti. Očakáva sa zvýšený dopyt po rôznych e-learningových projektoch, ktoré nahradia slabo rozvinutú vzdelávaciu infraštruktúru.
  4. Expanzia vo využívaní mobilného internetu  penetrácia mobilných zariadení s pripojením na internet je veľmi veľká a bude naďalej rásť. Používatelia týchto zariadení budú stále hľadať nové užitočné alebo zábavné aplikácie.
  5. Big data – spracovanie obrovského množstva informácií predstavuje veľkú výzvu v IT oblasti. Pri tvorbe vhodných nástrojov je potrebné počítať s tým, že mnoho dát bude v neštruktúrovanej podobe - napr. ako video, obrázok, hudba.
  6. Ochrana údajov v zariadeniach využívajúcich internet – bezpečnosť údajov je pre väčšinu užívateľov prvoradá. Existuje obrovské množstvo osobných údajov, ktoré ľudia zdieľajú alebo ktoré zaznamenávajú rôzne aplikácie. Ochrana týchto údajov bude aj v najbližších rokoch pozorne sledovanou oblasťou, v ktorej môžete preraziť práve s Vaším softvérom.

Na čo by sa mali startupy sústrediť

Viackrát opakovaným motívom v jednotlivých prezentáciách boli rôzne rady pre startupistov. Medzi tri základné oblasti, na ktoré sa startupy musia najviac sústrediť, patria: produkt (najmä jeho inovatívnosť, funkčnosť a pod.), zákazníci (počet, frekvencia využívania produktu) a najmä biznis model, ako získať od zákazníkov peniaze.

Článok pokračuje pod reklamou

V diskusii odzneli aj rady skúsených investorov, o svoje názory sa podelili predstavitelia SparkLabs Global Ventures či AngelLab. Všetci zúčastnení potvrdili, že by určite podporili podnikateľské nápady slovenských startupistov. Upozornili však, že predmetom ich záujmu sú najmä produkty, ktoré slúžia na každodenné používanie. Zároveň ich pozornosť neupútajú tímy, ktoré prichádzajú na trh iba s malým vylepšením. Záujem investorov sa orientuje skôr na startupy, ktoré dokážu niekoľko-násobne vylepšiť doterajší produkt na trhu.

Aká podpora startupov funguje v zahraničí

Predstavitelia britskej startupovej scény sa vyjadrili aj k podpore začínajúcich podnikov. Medzi osvedčené nástroje, ktoré pomáhajú skvalitniť podnikateľské prostredie, patrí podľa ich názoru najmä mentoring, prezentácia úspešných podnikateľských príbehov z domáceho prostredia, networking vo forme rôznych podujatí, podpora podnikania ako kariérnej voľby, a v neposlednom rade medializácia všetkých aktivít a úspešných projektov.

Strategic Entrepreneurs Summit Slovakia naznačil, že slovenské startupové prostredie sa dostáva do pozornosti vládnych inštitúcií ale aj zahraničných organizácii. Bude závisieť od našich verejných činiteľov, predstaviteľov podporných inštitúcií a v neposlednom rade aj od existujúcich či nádejných startupistov, či využijeme potenciál, ktorý sa nám v tejto oblasti ponúka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky