1. Manažment

„Investori radšej akceptujú druhý najlepší podnikateľský nápad v kombinácii s najlepším manažérskym tímom ako opačne.“

Predstavenie kľúčových osobností - mnohí investori sa často domnievajú, že kapitál, ktorý poskytujú, nie je investícia do výrobkov, podnikov alebo trhov, ale do ľudí. Informácie o kľúčových osobnostiach preto pre nich predstavujú dôležitý informačný zdroj pre hodnotenie podniku a väčšinou ho čítajú ako prvý.

Kľúčové osobnosti by mali byť predstavené vzhľadom na svoje dosiahnuté vzdelanie, kariérnu dráhu, praktické skúsenosti a z toho odvodené schopnosti zastávať manažérske pozície. Kompletný životopis nie je potrebný, môže však byť súčasťou prílohy. Rozsah každej osobnostnej charakteristiky závisí od toho, aký vplyv na úspech zámeru tá ktorá osoba má. Zvyčajne postačí polovica až jedna strana formátu A4. Čo sa týka poradia osobností, platí zásada významnosti, na prvom mieste stoja spolupracujúci spoločníci, potom zamestnanci a externí poradcovia.

Organizačná štruktúra - za informáciami o kľúčových osobnostiach podniku by mali nasledovať informácie o personálnom zložení a organizačnej štruktúre podniku. Klasickým nástrojom znázornenia organizačnej štruktúry je organigram, ktorý odráža organizačné aspekty fungovania podniku, t.j. zobrazuje jednotlivé oddelenia vo vašej firme, krátky popis ich funkcie, prípadne počet zamestnancov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán ľudskou rečou

Začínajúci podnikatelia podnikateľský plán vnímajú ako dokument potrebný pre banku pri rokovaní o úvere, študenti ho vnímajú ako slohovú prácu a mnoho existujúcich podnikateľov ho považuje za zbytočnosť. Ako to je ale naozaj v praxi? Prečítajte si, na čo je podnikateľský plán dobrý a ako ho vypracovať tak, aby bol prínosom.

Aké chyby robíme najčastejšie pri tvorbe podnikateľských zámerov?

O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom, aký je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.

Ako udržať svoj podnikateľský plán flexibilným

Ľudia zostavujú podnikateľské plány z najrozmanitejších dôvodov. Aby získali kapitál, zhodnotili rast firmy, nadviazali obchodné partnerstvá alebo aby si vedeli uriadiť rozvoj firmy.

Podnikateľský plán pre príspevok na podnikanie od ÚPSVaR

Ak nemáte zamestnanie alebo už oddávna túžite kráčať v podnikateľských topánkach, príspevok na podnikanie môže byť tou správnou príležitosťou postaviť sa na štartovaciu pozíciu. Na jeho získanie je potrebné vypracovať podnikateľský zámer. Na našom portáli nájdete viacero podnikateľských plánov, ktoré sa tiež dajú využiť k tomuto účelu, v tomto článku vám však ponúkneme špecifické rady a formulácie vhodné priamo k tomuto typu zámeru.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky