1. Manažment

„Investori radšej akceptujú druhý najlepší podnikateľský nápad v kombinácii s najlepším manažérskym tímom ako opačne.“

Predstavenie kľúčových osobností - mnohí investori sa často domnievajú, že kapitál, ktorý poskytujú, nie je investícia do výrobkov, podnikov alebo trhov, ale do ľudí. Informácie o kľúčových osobnostiach preto pre nich predstavujú dôležitý informačný zdroj pre hodnotenie podniku a väčšinou ho čítajú ako prvý.

Kľúčové osobnosti by mali byť predstavené vzhľadom na svoje dosiahnuté vzdelanie, kariérnu dráhu, praktické skúsenosti a z toho odvodené schopnosti zastávať manažérske pozície. Kompletný životopis nie je potrebný, môže však byť súčasťou prílohy. Rozsah každej osobnostnej charakteristiky závisí od toho, aký vplyv na úspech zámeru tá ktorá osoba má. Zvyčajne postačí polovica až jedna strana formátu A4. Čo sa týka poradia osobností, platí zásada významnosti, na prvom mieste stoja spolupracujúci spoločníci, potom zamestnanci a externí poradcovia.

Organizačná štruktúra - za informáciami o kľúčových osobnostiach podniku by mali nasledovať informácie o personálnom zložení a organizačnej štruktúre podniku. Klasickým nástrojom znázornenia organizačnej štruktúry je organigram, ktorý odráža organizačné aspekty fungovania podniku, t.j. zobrazuje jednotlivé oddelenia vo vašej firme, krátky popis ich funkcie, prípadne počet zamestnancov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky