Odlišnosti podnikateľského plánu vo vzťahu k adresátovi

Samotné fakty a čísla budú samozrejme totožné, podstatný rozdiel bude v prezentácii. Ako už bolo povedané, tak banka ako aj investor majú záujem na tom, aby dostali svoje peniaze naspäť. Až na tento bod sa však ich ďalšie ciele líšia.

Banka sa bude chcieť uistiť, že budete schopný uhrádzať úroky a splácať istinu úveru. To však investora nezaujíma, pretože vyplácanie dividend, ktoré sú ekvivalentom úrokov, je pri malých podnikoch neobvyklé. Čiže investíciu dostane investor späť až v momente predaja, čo môže byť horizont niekoľkých rokov. Ak je teda podnik schopný splácať istinu a úroky, banku veľmi nezaujíma či sa firme darí dostatočne, dobre alebo výborne, čo u investora neplatí.

Podnikateľský plán koncipovaný primárne pre investora sa teda bude omnoho viac orientovať na situácie, pri ktorých sa zhodnocuje kapitál – napr. možnosť predaja firmy nadnárodnej spoločnosti, konkurentovi a pod.

Aj medzi investormi je rozdiel. Venture capital fond bude investovať pasívne, zatiaľ čo podnikateľský anjel „business angel“, bude vyhľadávať aktívnu/manažérsku rolu. Ak si teda dokáže predstaviť, že bude takýto investor pre rast firmy prínosný, bude mať väčší záujem investovať aj vtedy, keď prvotné ukazovatele investície, ako napríklad historické výsledky, nevyzerajú veľmi priaznivo. Pokúste sa preto zdôrazniť oblasť, v ktorej by mohol byť podnikateľský anjel pre vašu firmu prínosom, ale dávajte pozor, pretože rovnaké slová by mohli pôsobiť ako vaša odhalená slabina pri vyjednávaní s bankami alebo venture capital fondami.

Dobrá rada: Pre začiatočníkov pri tvorbe biznis plánov (podnikateľských plánov) odporúčame videoprezentácie Podnikateľský plán a financovanie podnikania (videoprezentácie)

Dobrá rada: Ak hľadáte informácie o financovaní start-upov na Slovnesku, skúste www.BusinessAngels.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Tvorba biznis plánu – 5 chýb, ktorým sa vyvarujte

Akým chybám sa vyvarovať a na čo si dávať pozor pri tvorbe biznis plánu.

Podnikateľský zámer k žiadosti o príspevok na podnikanie od úradu práce

Čo všetko musí obsahovať podnikateľský plán, ktorý sa prikladá k žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce?

Biznis plán - kedy ho podnikateľ (ne)potrebuje?

Biznis plán si mnohí predstavujú ako dokument, ktorý potrebujú pri žiadosti o úver v banke. Je to pravda? Na čo slúži biznis plán a kedy ho podnikateľ bude potrebovať?

Podnikateľský plán začínajúceho podnikateľa

Dá sa začať podnikať aj bez podnikateľského plánu? Ako má vyzerať, ak má plniť účel?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky