Štart podnikania (videoprezentácie)

Séria video prezentácií v časti Štart podnikania obsahuje krátke vzdelávacie videoprezentácie na témy: Predmet podnikania, Obchodné meno, Ochranná známka, Odborná spôsobilosť, Výber právnej formy podnikania na Slovensku, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Živnosť, Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť. Obsahom videoprezentácií v časti Štart podnikania sú kľúvové témy potrebné začatiu vlastného biznisu.

Predmet podnikania

Prvá videoprezentácia sa zaoberá predmetom podnikania. Súčasťou je vymedzenie toho, čo môže a čo nemôže byť predmetom podnikania a ako by mal byť formulovaný predmet podnikania. Ďalej je obsahom videoprezentácie Predmet podnikania aj definovanie živností, ich druhov, kritérií ako si vybrať vhodnú živnosť a ktoré voľné živnosti sú v súčasnosti populárne.

Obchodné meno

Ďalšia časť podnikateľského minima vo forme videoprezentácie na tému Obchodné meno sa zaoberá definíciou obchodného mena podniku a vysvetľuje, na čo všetko by si mal dať podnikateľ pozor pri výbere svojho obchodného mena.

Ochranná známka

Videoprezentácia Ochranná známka sa zaoberá možnosťami ochrany podnikateľa pred kopírovaním, napodobňovaním alebo iným zneužívaním svojho produktu. Súčasťou prezentácie je postup zavedenia ochrannej známky, právna úprava tejto oblasti a schéma postupu registrácie produktu.

Odborná spôsobilosť

Obsahom tejto časti podnikateľského minima je definovanie odbornej spôsobilosti a vymenovanie druhov živností, pri ktorých musí podnikateľ odbornú spôsobilosť preukazovať. Súčasťou prezentácie Odborná spôsobilosť je aj uvedenie spôsobov, akými je podnikateľ povinný odbornú spôsobilosť preukazovať.

Výber právnej formy podnikania na Slovensku

Ďalšia videoprezentácia sa zaoberá formami podnikania, ktoré existujú ma Slovensku a najvýznamnejšími rozdielmi medzi nimi. Obsahom videoprezentácie Výber právnej formy podnikania na Slovensku je aj porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najpoužívanejším formám podnikania na Slovensku. Vo videoprezentácii Spoločnosť s ručením obmedzeným sa dozviete, ako je možné si s.r.o. založiť, ako vzniká, aké sú jej výhody, nevýhody a orgány.

Živnosť

Súčasťou ďalšej videoprezentácie je postup založenia si živnosti, výhody a nevýhody tejto formy podnikania, popis výdavkov spojených so založením živnosti a pravidelné výdavky, ktoré s ňou súvisia.

Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť

Obsahom ďalšej videoprezentácie je definovanie krokov, ktoré by mal podnikateľ postúpiť, ak má záujem získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Úradov práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lýceum C. S. Lewisa: moderné vzdelávanie, ktoré pripraví na výzvy 21. storočia

Škola, ktorá rozvíja podnikavosť či charakter, buduje vnútornú odolnosť aj vytrvalosť – riaditeľka Lýcea C. S. Lewisa prezradila, ako študentov pripravujú na výzvy, ktoré ich po štúdiu čakajú.

Rozvíjať podnikateľské zručnosti na školách pomôžu firmy: pilotné projekty štartujú v januári

Podnikateľské zručnosti sú blízke kľúčovým kompetenciám potrebným na presadenie sa na pracovnom trhu. Rozvíjať ich u detí a mládeže pomôžu nové systémové nástroje so zapojením firiem.

Moderná učebná pomôcka zoznámi študentov s daňami a pripraví ich na život aj podnikanie

Daňové vzdelávanie nemusí byť strašiakom, nudným či príliš zložitým učivom. Ako dane fungujú a prečo sa platia, učí deti a mládež portál TAXEDU.

Objavte potenciál umelej inteligencie na konferencii Podnikanie budúcnosti

Ako využiť potenciál umelej inteligencie vo vašom podnikaní? Bude pomocníkom účtovníkov alebo ich nahradí? Odpovede prezradia špičkoví experti 07. 11. 2019 v Bratislave. Registrácia je bezplatná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky