Štart podnikania (videoprezentácie)

Štart podnikania (videoprezentácie)

Séria video prezentácií v časti Štart podnikania obsahuje krátke vzdelávacie videoprezentácie na témy: Predmet podnikania, Obchodné meno, Ochranná známka, Odborná spôsobilosť, Výber právnej formy podnikania na Slovensku, Spoločnosť s ručením obmedzeným, Živnosť, Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť. Obsahom videoprezentácií v časti Štart podnikania sú kľúvové témy potrebné začatiu vlastného biznisu.

Predmet podnikania

Prvá videoprezentácia sa zaoberá predmetom podnikania. Súčasťou je vymedzenie toho, čo môže a čo nemôže byť predmetom podnikania a ako by mal byť formulovaný predmet podnikania. Ďalej je obsahom videoprezentácie Predmet podnikania aj definovanie živností, ich druhov, kritérií ako si vybrať vhodnú živnosť a ktoré voľné živnosti sú v súčasnosti populárne.

Obchodné meno

Ďalšia časť podnikateľského minima vo forme videoprezentácie na tému Obchodné meno sa zaoberá definíciou obchodného mena podniku a vysvetľuje, na čo všetko by si mal dať podnikateľ pozor pri výbere svojho obchodného mena.

Ochranná známka

Videoprezentácia Ochranná známka sa zaoberá možnosťami ochrany podnikateľa pred kopírovaním, napodobňovaním alebo iným zneužívaním svojho produktu. Súčasťou prezentácie je postup zavedenia ochrannej známky, právna úprava tejto oblasti a schéma postupu registrácie produktu.

Odborná spôsobilosť

Obsahom tejto časti podnikateľského minima je definovanie odbornej spôsobilosti a vymenovanie druhov živností, pri ktorých musí podnikateľ odbornú spôsobilosť preukazovať. Súčasťou prezentácie Odborná spôsobilosť je aj uvedenie spôsobov, akými je podnikateľ povinný odbornú spôsobilosť preukazovať.

Výber právnej formy podnikania na Slovensku

Ďalšia videoprezentácia sa zaoberá formami podnikania, ktoré existujú ma Slovensku a najvýznamnejšími rozdielmi medzi nimi. Obsahom videoprezentácie Výber právnej formy podnikania na Slovensku je aj porovnanie živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najpoužívanejším formám podnikania na Slovensku. Vo videoprezentácii Spoločnosť s ručením obmedzeným sa dozviete, ako je možné si s.r.o. založiť, ako vzniká, aké sú jej výhody, nevýhody a orgány.

Živnosť

Súčasťou ďalšej videoprezentácie je postup založenia si živnosti, výhody a nevýhody tejto formy podnikania, popis výdavkov spojených so založením živnosti a pravidelné výdavky, ktoré s ňou súvisia.

Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť

Obsahom ďalšej videoprezentácie je definovanie krokov, ktoré by mal podnikateľ postúpiť, ak má záujem získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Úradov práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Pre podnikateľov je typický aktívny prístup k riešeniu problému, preto aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska nečaká, že sa nejak sama zlepší úroveň podnikateľského vzdelávania na školách a zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt.

Fyzici, architekti, či filozofovia podnikajú s manažérmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského spája študentov z rôznych odborov s cieľom rozvinúť ich podnikateľský potenciál a vytvoriť úspešné start-upy.

Chceš byť úspešný/á? Získaj prestížne vzdelanie!

(PR článok) Rozmýšľaš nad svojou budúcnosťou a chceš sa zaradiť medzi elitu? Chcel by si kariéru, ktorá by nebola ničím a nikým obmedzená? Rád by si bol držiteľom medzinárodne uznávaného titulu? Urob si s nami nasledujúci test:

Učebnica podnikateľského vzdelávania Kvalitní v škole-úspešní v živote (pre registrovaných učiteľov)

Učitelia môžu nájsť v tejto časti portálu lekcie (vzdelávacie materiály) pre učiteľov, ktoré sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Ide o sadu publikácií, ktoré pozostávajú zo šiestich modulov. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie.