Zvýšenie dôchodkov od 1.1.2023: dôchodcovia dostanú o 11,8 % viac

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky, o zvýšenie nemusia osobitne žiadať. O koľko bude vyšší priemerný starobný dôchodok a ako to bude v prípade valorizácie minimálnych dôchodkov?

Dôchodky sa v roku 2023 zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021. Štatistický úrad SR potvrdil, že v priemere za šesť mesiacov roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov zvýšil o 11,8 %. Dôchodkové dávky sa preto budú zvyšovať práve o 11,8 %.

Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna dôchodcov

O zvýšenie (valorizáciu) dôchodkových dávok nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023. Sociálna poisťovňa v budúcom roku zvýši o 11,8 % všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). K 30. septembru 2022 ich vyplácala viac ako 1,7 milióna (1 747 796) a dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc dôchodcov (1 406 805).

Priemerný starobný dôchodok sa zvýši o viac ako 61 eur.

Pre ilustráciu, priemerný vyplácaný starobný dôchodok koncom septembra 2022 dosiahol výšku 517,40 eur. Po valorizácii sa v budúcom roku jeho suma zvýši o 61,10 eur na 578,50 eur mesačne.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad valorizácie dôchodku

Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eur. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eur na sumu 372,70 eur. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Aké ďalšie zmeny platia od roku 2023 pre rôzne typy dôchodkov, II. dôchodkový pilier aj dôchodkové poistenie, si prečítajte v článku Zmeny v dôchodkoch od roku 2023

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generálny pardon 2023: Sociálna poisťovňa má pomôcku pre zamestnávateľov

Dlžníci si môžu overiť, či spĺňajú podmienku generálneho pardonu. Sociálna poisťovňa spustila Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Ako na to?

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2023 v roku 2024

Aká je v roku 2023 hranica príjmov, po ktorej presiahnutí živnostníkovi alebo inej SZČO vzniká povinnosť platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2024?

Predvolená investičná stratégia (PIS) v druhom pilieri

Praktický návod pre sporiteľov v druhom pilieri, ako v praxi uchopiť informácie o predvolenej investičnej stratégii a čo robiť pre vyšší dôchodok.

Výpis z osobného dôchodkového účtu v druhom pilieri

Čo ak vo výpise nie sú evidované príspevky za niektoré obdobia? Môže sa stať, že Sociálna poisťovňa neposiela príspevky do II. piliera aj niekoľko mesiacov? Prehľad najčastejších otázok a odpovedí.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky