Kam investovať v roku 2019?

Kam vložiť peniaze? Zorientovať sa vo svete financií pomôže náš podrobný prehľad dostupných investičných možností.

Určiť ideálny investičný produkt je prakticky nemožné. Trhy sú neisté a tajný zázračný bezrizikový výnos neexistuje. Nasledujúci prehľad kam investovať peniaze sa zameriava prevažne na porovnanie a vysvetlenie základných charakteristík investičných produktov a možností, zhodnotenie ich výhod a nevýhod spolu so všeobecnými odporúčaniami.  

Každý investor si musí predovšetkým uvedomiť, že trojuholník riziko-výnos-likvidita platí vždy. Nemôžete mať nízke riziko, vysoký výnos a vysokú likviditu. Tieto faktory sa navzájom vylučujú. Jeden z nich možno získať iba na úkor ostatných.

Úroky v bankách ostanú nízke

Na bankových vkladoch v roku 2019 nezarobíte, po zohľadnení inflácie budete s veľkou pravdepodobnosťou v reálnej strate. Samozrejme, vždy lepšie a bezpečnejšie ako mať peniaze uložené doma pod vankúšom. Európska centrálna banka kvôli neistej ekonomickej situácii neustále odkladá zvyšovanie úrokových sadzieb, momentálne sa hovorí o konci roku 2020.

Hoci úroky v slovenských bankách nedávno nepatrne stúpli, sadzby v roku 2019 ani pri vkladoch s najdlhšou štvor- či päťročnou viazanosťou neprekročia 2 %, pri kratších viazanostiach budú maximálne okolo jedného percenta. Sporiace účty bez viazanosti budú mať úroky stále bližšie k nule ako k reálnemu zárobku. Výnimku môžu tvoriť len krátkodobé marketingové akcie niektorých bánk. Vyšší úrok ale bude podmienený aktivitou na bežnom účte v danej banke.

Stavebné sporenie vám už nezarobí

Stavebné sporenie, tradičný produkt slovenského bankového trhu, zasiahli minulý rok výrazné legislatívne zmeny. Ich podrobný popis si môžete prečítať v našom článku venovanému zmenám v stavebnom sporení od roku 2019, v skratke povedané: stavebnú prémiu dostanú len sporitelia s príjmom nižším ako 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, výška prémie bude už iba 2,5 % z vkladu, maximálne 70€ ročne.

Keďže úroky na nových zmluvách sa pohybujú aj pri marketingových akciách do 2 % ročne, a treba od nich ešte odpočítať poplatok za uzatvorenie a vedenie zmluvy, aj so započítaním štátnej prémie je maximálna čistá výnosnosť stavebného sporenia len okolo 2 % p.a.. Ide pritom o produkt so šesťročnou viazanosťou. Navyše si treba uvedomiť, že inštitút tzv. priateľských sporiteľov bol zrušený, čiže pri zmluvách uzavretých po 1.1.2019 je aj po uplynutí doby zriadenia sporenia nevyhnutné vydokladovať použitie prostriedkov na stavebné účely.

Stavebné sporenie je tak čoraz menej výhodným sporením. Zaujímavé môže byť len pre naozaj konzervatívnych sporiteľov s dlhodobým horizontom, ktorí navyše spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Pre ostatných sa stáva stavebné sporenie čoraz viac skôr úverovým produktom, najmä na dofinancovanie hypotekárneho úveru.

Pri podnikových dlhopisoch treba byť opatrný

S podnikovými dlhopismi sa akoby roztrhlo vrece. Minimálna investícia sa znížila, čím sa dlhopisy stali prístupnejšími aj pre retailových investorov, mnohé sú masívne promované reklamou na internete, či od finančných poradcov. Relatívne vysoké percentuálne výnosy lákajú, osveta však stále chýba.

V prvom rade je nutné vedieť, že medzi dlhopisom a termínovaným účtom sú podstatné rozdiely. Ten najzákladnejší je, že kým pri termínovaných vkladoch je istina do výšky 100 000 eur garantovaná štátom, pri dlhopisoch žiadna garancia neexistuje. V podstate investujete prostriedky do podnikateľského subjektu, ešte častejšie do konkrétneho projektu na daný účel zriadenej firme. Inými slovami, spoločnosti požičiavate peniaze ako banka. A keď bude podnikateľský zámer neúspešný, o svoje peniaze prídete. Pri optimistickom scenári len o väčšiu čiastku, ak sa v konkurznom konaní nájde nejaký speňažiteľný majetok, čo vôbec nie je isté. Navyše nároky drobných investorov budú uspokojené ako posledné.

Dlhopis nie je termínovaný účet.

Že sa to nemôže stať? Ale áno, môže. Z nedávneho obdobia si stačí spomenúť napríklad na e-shop Zoot. Jeho „výdajne radosti“ zaplnili slovenské mestá, no kopili stratu na stratu, a takmer 10 miliónov eur získaných formou dlhopisov už pravdepodobne investori nikdy neuvidia. Pri investíciách do podnikových dlhopisov treba byť obozretný najmä v aktuálnom období. Ekonomika má za sebou veľmi dobré roky, čo mohlo firmy motivovať na maľovanie prehnaných projektov s ružovými scenármi. Ktoré pri zhoršení situácie môžu stroskotať. Preto si treba vždy dôsledne skontrolovať finančnú situáciu spoločnosti, ktorej dlhopisy kupujete, a investíciu obmedziť na maximálne 10 % zo svojho portfólia na jeden dlhopis.

Podielové fondy sú dostupné pre každého

Základným problémom individuálnej investície do podnikových dlhopisov je nízka diverzifikácia rizika. A to práve riešia podielové fondy. Keď si kúpite podielový fond, investujete do desiatok dlhopisov alebo akcií firiem. Takže ak aj niektorá z nich skrachuje, vaše riziko je rozložené a hodnota podielového listu sa až tak výrazne neprepadne.

Podielové fondy sú už dobre známe aj bežným klientom slovenských bánk. Ide o vhodnú investičnú príležitosť, z dlhodobého hľadiska prekonávajúcu úroky na termínovaných vkladoch, hoci s výkyvmi v hodnote podielu. Predpovedať výkonnosť či dokonca odporučiť presný typ podielového fondu ideálneho na najbližšie roky je však veľmi náročné. Máme za sebou desaťročný rast, na trhy sa vkráda neistota, zdá sa, že svetová ekonomika spomaľuje.

Ak chcete investovať pravidelne menšie sumy, netreba váhať. Je v podstate jedno, kedy začnete, vaše nákupné ceny sa dlhodobo spriemerujú. Ak však máte teraz k dispozícii jednorazovo vyššiu sumu, je dobré byť obozretný. Radšej ju rozdeľte, napríklad na štyri časti, a investujte každého pol roka. Nevýhodou podielových fondov sú hlavne priebežné poplatky, o ktorých mnohí investori ani nevedia, keďže sa odpočítavajú priamo z ceny podielu a tak ju znižujú. Pri akciových fondoch sa u slovenských správcov pohybujú okolo 2 % ročne.

Článok pokračuje pod reklamou

ETF fondy potešia nízkymi poplatkami

Ideálnou alternatívou k podielovým fondom sú čoraz populárnejšie ETF fondy (Exchange-Traded Funds). Celková ročná nákladovosť pri tomto type investície je zvyčajne medzi 0,2 % - 0,4 % z hodnoty investície. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale ide o podstatný rozdiel, čo dokladuje názorný príklad:

  • Vklad: 100 € mesačne
  • Doba sporenia: 30 rokov
  • Výnos: 6 % p.a.
  • Nasporená suma pri ročnom poplatku 0,3 %: 95 326 €
  • Nasporená suma pri ročnom poplatku 2 %: 69 636 €

Ako vidieť z informatívneho výpočtu, rozdiel vo výslednej nasporenej sume môže byť pri stoeurovej mesačnej investícii za 30 rokov viac ako 25 000 €. ETF fondy sú preto tak lacné, že iba kopírujú vybraný index (čiže skupinu akcií alebo dlhopisov), netreba platiť portfólio manažérov a analytikov, ktorí by vyberali konkrétne finančné nástroje. Ide teda o pasívnu investíciu, čo však nie je vôbec nevýhodou, práve naopak, väčšina štúdií dokazuje, že ľudia časovať trhy nedokážu a pasívny prístup je úplne ideálny. Samozrejme, aj pri investícii do ETF fondov platí rovnaké odporúčanie na obozretnosť ako v prípade podielových fondov.

ETF fondy pre nízke poplatky získavajú popularitu.

ETF fondy sú už aj na Slovensku ľahko dostupné aj pre širšie vrstvy obyvateľstva vďaka spoločnosti Finax, ktorá začala ponúkať investovanie do indexových ETF fondov. Za správu prostriedkov sa však platí poplatok vo výške 1 % ročne + DPH, čo je však stále podstatne menej ako pri klasických podielových fondoch. Ďalšou veľkou výhodou ETF fondov je skutočnosť, že po jednom roku sa z výnosov neplatí daň.

Investovania na burze sa netreba obávať

Druhou ešte lacnejšou možnosťou kúpy ETF fondov je burza. Na nej samozrejme môžete nakupovať aj individuálne akcie či dlhopisy z celého sveta, to je ale už tematika pre naozaj skúsených investorov. Samotný nákup na burze pritom nie je oveľa náročnejší ako používanie internetbankingu. Odporučiť možno nízkonákladového holandského brokera Lynx, ktorý má dokonca internetovú stránku v slovenčine. Za nákup väčšiny ETF sa platí jednorazovo 0,12 %, minimálne 6 eur.

Životné poistenie nie je sporenie

Životné poistenie neslúži na investovanie.

Stokrát omieľaná pravda, no stále má význam ju zopakovať. Účelom životného poistenia nie je sporenie. Ale ako už aj zo samotného názvu vyplýva: poistenie. Kapitálové investičné poistky aktuálne ponúkajú nízky výnos, investičné životné poistky majú neprehľadnú štruktúru vysokých poplatkov. Preto keď chcete investovať, vyberte si investičný produkt, kľudne sa inšpirujte týmto článkom, ak sa chcete poistiť, uzavrite poistenie. Miešať tieto dva účely dokopy je takmer vždy pre klienta nevýhodné.

Rast cien nehnuteľností sa spomalí

Do kúpy bytu na prenájom sa púšťa čoraz viac Slovákov. Výnos z prenájmu je síce stále okolo 4 - 5 % ročne, nárast cien nehnuteľností z posledných troch rokov sa však podľa odborníkov razantne spomalí. Aktuálne sú nehnuteľnosti pomerne drahé, a hoci stále nemožno hovoriť o nafukujúcej sa bubline, tí, čo chceli kúpiť nehnuteľnosť na investičné účely, už tú najvhodnejšiu dobu premeškali.

Zaujímavou alternatívou aj pre klientov s nižším objemom dostupných prostriedkov sú realitné podielové fondy. Ich výnos je pomerne stabilný, na úrovni 3 - 4 % p.a.. Na Slovensku ponúka realitný fond Tatra Banka, Poštová Banka a IAD.

Na zlate pravdepodobne nezbohatnete

Zlato v mysliach mnohých ľudí predstavuje záchranu v prípade finančnej apokalypsy alebo ochranu pred hyperinfláciou. Skutočná užitočnosť investície do zlata je však otázna, pre naozaj bonitných investorov môže plniť skôr stabilizačnú doplnkovú funkciu s maximálne 10 %-ným podielom v portfóliu. Z dlhodobého hľadiska prináša približne o polovicu nižší výnos ako akcie, navyše nevypláca dividendy a s jeho kúpou alebo držbou sú spojené nemalé náklady. Na najbližšie roky nepredpovedajú komoditní analytici nejaký razantný vzostup ceny zlata.

Alternatívne investície sú vysoko rizikové

Čítali ste o rozprávkových výnosoch pri umení, historických veteránoch, poštových známkach alebo víne? Áno, alternatívne investície naozaj môžu priniesť zisky v desiatkach percent. Podobne vysoké ale môžu byť aj straty. Úplne kľúčový je správny výber investície, nevyhnutná je vysoko odborná a profesionálna znalosť daného investičného aktíva. Aj tak ale ide o dlhodobú, veľmi málo likvidnú investíciu.

Prečítajte si tiež

Špecifickým prípadom sú investície do kryptomien. Šialenstvo z konca roku 2017 už dávno opadlo, rok 2018 bol naopak spojený s neustálym poklesom tých najznámejších kryptomien, uvádzanie nových na trh sa často skončilo sklamaním investorov a maximálnou stratou. Relevantná predpoveď vývoja pre rok 2019 neexistuje, na to by bola nutná krištáľová guľa. Ostáva ale nespochybniteľným faktom, že investícia do kryptomien je tou absolútne najrizikovejšou

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky