Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2020 menil každých 9 dní. Ktoré sa menili najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?

Tak, ako každý rok, aj tentokrát sme sa v redakcii Podnikajte.sk pozreli na počet zmien v desiatich vybraných zákonoch, ktoré ovplyvňujú podnikanie v najväčšej miere. Zvyknú sa meniť veľmi často, čo podnikatelia dlhodobo kritizujú. Rok 2020 patril okrem pandémie aj voľbám. Zamestnávateľské združenia a obchodné komory pred nimi navrhovali, aby nová vláda zaviedla pravidlo o účinnosti legislatívy vždy k 1. januáru kalendárneho roka. S podobnými sľubmi sme sa stretli aj vo viacerých volebných programoch parlamentných strán. Avšak „človek mieni, koronavírus mení“ a zmien v zákonoch bolo napokon tento rok viac ako dosť. Poďme sa pozrieť na konkrétne čísla.

Zmeny v najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov v roku 2020

V roku 2019 boli zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie upravené 34-krát, v roku 2020 prešli až 42-mi zmenami. Išlo tak o medziročný nárast 23,5 %. V priemere sa tak zmenou niektorého z uvedených zákonov museli podnikatelia zaoberať približne každých 9 dní, teda takmer 4-krát mesačne. Celkový počet zmien je však ešte vyšší. V našom výpočte totiž nezarátavame novely ostatných zákonov, ktoré v menšej miere, no predsa ovplyvňujú podnikateľské prostredie.

Zatiaľ čo minulý rok si spomedzi nami vybraných dôležitých zákonov najčastejšími úpravami prešiel ten o dani z príjmov, v 2020 bolo najviac noviel v zákone o sociálnom poistení, konkrétne 15. Naopak, najmenej (po jednej) úprav sa tento rok dostalo do zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o obchodnom registri.

Počet zmien najdôležitejších zákonov pre podnikateľov v rokoch 2015 až 2020

Poznámka: Počet noviel príslušného zákona predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudol novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov súčasne účinnosť. Účinnosť mohol, resp. mohli nadobudnúť od 1.1. daného roka do 31.12. daného roka vrátane.
Názov právneho predpisu 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obchodný zákonník 3 3 2 3 1 2
Zákon o dani z pridanej hodnoty 2 5 1 1 3 1
Zákon o dani z príjmov 6 3 2 5 8 5
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 3 1 1 1 4 2
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 4 4 1 2 3 5
Zákon o účtovníctve 2 3 1 2 1 2
Zákon o obchodnom registri 2 3 3 3 2 1
Zákon o sociálnom poistení 7 6 7 10 5 15
Zákon o zdravotnom poistení 6 7 5 4 5 4
Zákonník práce 4 3 2 1 2 5
Noviel celkom za daný rok 39 38 25 32 34 42
Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci 3,25 3,17 2,08 2,67 2,83 3,5
Grafické znázornenie vývoja počtu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov v rokoch 2013 - 2020
Grafické znázornenie vývoja počtu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov v rokoch 2013 - 2020

Aký vývoj môžeme očakávať?

Rok 2020 sa niesol vo veľkom chaose a zmätku, k čomu prispievali práve aj neustále zmeny nariadení, opatrení a zákonov. Čas ukáže ako bude vyzerať podnikateľské prostredie po pandémii a či sa vládnym stranám podarí splniť predvolebné sľuby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ján Oravec vysvetlil princíp 1 in – 1 out: čo sa zmení v podnikaní?

Rok od schválenia prvého podnikateľského kilečka sa zavádza druhý balík opatrení, no tiež princíp 1 in – 1 out. Podrobnosti vysvetlil, Ján Oravec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva.

Povinný zápis rodného čísla a čísla občianskeho do obchodného registra do 30.9.2021

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu fyzickej osoby do obchodného registra a ako si túto povinnosť splniť.

Zmeny v podnikaní od roku 2021

Aj v roku 2021 čakajú podnikateľské prostredie zmeny, a to v pracovnom či obchodnom práve, daniach či v povinnostiach voči úradom. Prinášame prehľad schválených aj plánovaných noviniek.

Požiadaviek na ubytovacie zariadenia bude menej. Čo sa mení?

Vyhláška, ktorá určovala podnikateľom poskytujúcim ubytovacie služby absurdné povinnosti, je zrušená. Pozrite si prehľad tých najčudnejších z nich.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky