Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie?
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2020 menil každých 9 dní. Ktoré sa menili najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?

Tak, ako každý rok, aj tentokrát sme sa v redakcii Podnikajte.sk pozreli na počet zmien v desiatich vybraných zákonoch, ktoré ovplyvňujú podnikanie v najväčšej miere. Zvyknú sa meniť veľmi často, čo podnikatelia dlhodobo kritizujú. Rok 2020 patril okrem pandémie aj voľbám. Zamestnávateľské združenia a obchodné komory pred nimi navrhovali, aby nová vláda zaviedla pravidlo o účinnosti legislatívy vždy k 1. januáru kalendárneho roka. S podobnými sľubmi sme sa stretli aj vo viacerých volebných programoch parlamentných strán. Avšak „človek mieni, koronavírus mení“ a zmien v zákonoch bolo napokon tento rok viac ako dosť. Poďme sa pozrieť na konkrétne čísla.

Zmeny v najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov v roku 2020

V roku 2019 boli zákony ovplyvňujúce podnikateľské prostredie upravené 34-krát, v roku 2020 prešli až 42-mi zmenami. Išlo tak o medziročný nárast 23,5 %. V priemere sa tak zmenou niektorého z uvedených zákonov museli podnikatelia zaoberať približne každých 9 dní, teda takmer 4-krát mesačne. Celkový počet zmien je však ešte vyšší. V našom výpočte totiž nezarátavame novely ostatných zákonov, ktoré v menšej miere, no predsa ovplyvňujú podnikateľské prostredie.

Zatiaľ čo minulý rok si spomedzi nami vybraných dôležitých zákonov najčastejšími úpravami prešiel ten o dani z príjmov, v 2020 bolo najviac noviel v zákone o sociálnom poistení, konkrétne 15. Naopak, najmenej (po jednej) úprav sa tento rok dostalo do zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o obchodnom registri.

Počet zmien najdôležitejších zákonov pre podnikateľov v rokoch 2015 až 2020

Poznámka: Počet noviel príslušného zákona predstavuje počet dátumov v danom roku, od kedy nadobudol novelizujúci zákon alebo niekoľko novelizujúcich zákonov súčasne účinnosť. Účinnosť mohol, resp. mohli nadobudnúť od 1.1. daného roka do 31.12. daného roka vrátane.
Názov právneho predpisu 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Obchodný zákonník 3 3 2 3 1 2
Zákon o dani z pridanej hodnoty 2 5 1 1 3 1
Zákon o dani z príjmov 6 3 2 5 8 5
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 3 1 1 1 4 2
Zákon o správe daní (daňový poriadok) 4 4 1 2 3 5
Zákon o účtovníctve 2 3 1 2 1 2
Zákon o obchodnom registri 2 3 3 3 2 1
Zákon o sociálnom poistení 7 6 7 10 5 15
Zákon o zdravotnom poistení 6 7 5 4 5 4
Zákonník práce 4 3 2 1 2 5
Noviel celkom za daný rok 39 38 25 32 34 42
Priemerný počet noviel zákonov v jednom mesiaci 3,25 3,17 2,08 2,67 2,83 3,5
Grafické znázornenie vývoja počtu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov v rokoch 2013 - 2020
Grafické znázornenie vývoja počtu zmien dôležitých zákonov pre podnikateľov v rokoch 2013 - 2020

Aký vývoj môžeme očakávať?

Rok 2020 sa niesol vo veľkom chaose a zmätku, k čomu prispievali práve aj neustále zmeny nariadení, opatrení a zákonov.

Prečítajte si tiež

Čas ukáže ako bude vyzerať podnikateľské prostredie po pandémii a či sa vládnym stranám podarí splniť predvolebné sľuby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky