Podnikateľ na internete – časť 4: Optimalizácia webstránky pre vyhľadávače

V dnešnom dieli Vás naučíme, ako prestať byť na internete neviditeľným. Môžete mať totiž tú najkrajšiu grafiku na svete, ale ak je „vnútro“ Vašej webstránky nefunkčné, nikdy sa nedostanete na popredné priečky vo vyhľadávačoch. Prečo je to tak a ako to zmeniť sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Čarovná skratka SEO

Určite ste už nie raz počuli o optimalizovaní www stránok. Možno Vás dokonca niekto na takúto službu už i nahováral a ak bol neseriózny, tak Vám zrejme sľuboval i prvú pozíciu na Googli. Kto by ju nechcel? Dá sa dosiahnuť, no je to pomerne dlhodobý proces, na ktorý je potrebné vyzbrojiť sa nielen trpezlivosťou, ale aj istými odbornými znalosťami. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa pod slovom optimalizácia vlastne skrýva a čo k nej budeme potrebovať.

Tzv. SEO je skratka od anglického výrazu Search Engine Optimization, čo sa do slovenčiny prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače. Ako si už zo slova optimalizácia môžeme i domyslieť, je to súbor istých opatrení, ktoré aplikujeme na vlastnej www stránke, aby sme dosiahli jej lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch ako je Google, Yahoo, Zoznam a rôzne ďalšie. Spravidla ide o pomerne náročný proces, ktorý málokedy rieši podnikateľ celkom vo vlastnej réžii. Sú totiž potrebné znalosti kódu alebo minimálne prístup do veľmi dobre navrhnutého administračného systému stránky, ktorá umožňuje vykonávať potrebné zmeny. V neposlednom rade bude potrebné vyzbrojiť sa veľkou dávkou trpezlivosti a počkať si na výsledok, ktorý sa zvykne prejaviť do 3 mesiacov až roka.

Zaujímavosť: Ak sa na úvod chcete pozrieť, ako je na tom Vaša stránka čo sa týka SEO, skúste analýzu sily webu, ktorú nájdete zadarmo na tejto stránke.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako zabojovať priamo na stránke

Optimalizácia prvkov priamo na webstránke sa zvykne volať aj optimalizácia onpage faktorov. Tá zahŕňa niekoľko dôležitých zásahov, ktoré by ste mali vykonať, aby ste pre vylepšenie pozície vo vyhľadávačoch urobili čo najviac. Tu sú tie najdôležitejšie:

Titulok (title) webovej stránky

Titulok je informácia, ktorá sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí ako prvý riadok, čiže ako „nadpis“. Titulok by mal byť názov stránky s krátkym dovysvetľujúcim popisom, lokalizáciou miesta, stránky, a pod. Odporúča sa nepresiahnuť 60 znakov, dôležité informácie by mali byť viac naľavo, a tie menej dôležité zasa viac napravo. Titulok webstránky si môžete zmeniť buď sami v administračnom systéme stránky (ak to umožňuje), alebo zmenou kódu, ktorú za Vás už pravdepodobne bude musieť urobiť developer.

Titulok nášho portálu vyzerá vo výsledkoch vyhľadávania nasledovne:

 

Kľúčové slová (keywords)

Kľúčové slová sú veľmi dôležitým faktorom, ktorý by ste nemali podceňovať. Vyhľadávače totiž pátrajú najmä aj v týchto vodách. Striedmosť je však tiež na mieste, keďže nad určitú hranicu počtu slov už bude vyhľadávač Vašu stránku ignorovať. Čo sa týka časti Keywords ako položky v kóde stránky, odporúča sa nepresiahnuť 20-25 slov, prípadne 125 až 150 znakov. Pri voľbe kľúčových slov začínajte najdôležitejšími a vyhnite sa opakovaniu. Ich implementáciu do stránky zvládnete opäť buď prostredníctvom administračného systému, alebo zásahom odborníka do zdrojového kódu webu.


Pokiaľ ide o kľúčové slová v texte, tu je situácia viac ako diskutabilná. Nik Vám zodpovedne a presne nepovie, koľko percent kľúčových slov by mal text na stránke obsahovať. Nie je dobré, ak je stránka kľúčovými slovami presýtená ale taktiež Vám nepomôže ani to, ak kľúčové slová vôbec nespomeniete. Pomôckou Vám môže byť to, že text by mal znieť prirodzene a mal by lahodiť ľudskému oku a uchu. Ak bude kľúčových slov priveľa, spoznáte to.

Popis (description)

Ďalšou položkou v zdrojovom kóde stránky je tzv. description, čiže vo voľnom preklade popis stránky. Popis sa podobne ako titulok zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania, preto je na mieste venovať mu dostatočnú pozornosť. Popis totiž ovplyvňuje nielen samotné umiestnenie vo vyhľadávači, ale aj mieru preklikov na Váš web. Description je v praxi stručný, výstižný a lákavý popis webovej stránky, ktorý v niekoľkých slovách zhrnie jej hlavné zameranie. Zmeniť ho môžete buď v administračnom systéme stránky (ak to umožňuje) alebo Vám s tým bude musieť pomôcť odborník (implementáciou do kódu). Ideálny popis by nemal mať viac ako 150 znakov a mal by obsahovať dôležité kľúčové slová. Pozor ale, neobmedzte sa len na vymenovanie kľúčových slov, toto by totiž vyhľadávače mohli začať úplne ignorovať.

Popis nášho portálu vyzerá vo výsledkoch vyhľadávania nasledovne:

 

Headlines a úrovne nadpisov na webovej stránke

Predstavte si situáciu, keď čítate kvalitný publicistický článok alebo dobrú knihu. Tiež sú rozdelené na kapitoly a obsahujú nadpisy, prípadne podnadpisy. Tak je to aj s webom. Dobre navrhnutý web by mal mať jasne definovanú štruktúru. Na úvodnej stránke webu ako aj na podstránkach by mal byť vždy nadpis, hlavný headline (úvodník) a prípadne niekoľko ďalších podnadpisov. Úrovne sa pohybujú v rozmedzí H1 až H6, pričom platí, že hlavný nadpis / headline (úrovne H1) by mal byť iba jeden. Vyhľadávacie roboty sledujú kľúčové slová podľa hierarchie nadpisov od jednotky, preto je dobré uviesť najdôležitejšie kľúčové slovo sekcie vždy do nadpisu. Pozor ale na prehusťovanie kľúčovými slovami v nadpisoch, nevypláca sa. Nadpisy majú zároveň nielen praktickú funkciu, ale mali by v sebe niesť aj dávku kreativity a mali by vedieť upútať.

Doména a URL

Správna doména je taktiež polovica úspechu. Spravidla sa zvykne odporúčať zvoliť takú doménovú koncovku, ktorá je identická so štátom podnikania. Zvolenie inej koncovky by však výsledok vyhľadávania enormne ovplyvniť nemalo. Niektorí odborníci odporúčajú aj zakúpiť si doménu vo forme kľúčového slova, nie je však preukázané, že by práve kľúčové slovo v názve domény silným spôsobom ovplyvňovalo výsledky vyhľadávania. Doména by mala byť najmä jednoduchá, zapamätateľná a v ideálnom prípade identická s menom firmy, služby či produktu. Otázne je používanie pomlčiek, ktoré však výsledky vyhľadávania zásadne neovplyvňuje.


Dôležitú úlohu v optimalizovaní zohrávajú ale hlavne URL adresy. Tie by mali byť pekné, alebo ako hovoria odborníci aj sexy. Sexy URL adresa je taká, ktorá je zostavená z kľúčových slov pre danú podstránku a neobsahuje nezrozumiteľný guláš číslic a znakov. V praxi to vyzerá asi nasledovne:

 • správna URL adresa: /start-podnikania.xhtml
 • nesprávna URL adresa: /default.aspx?content=SHOP&nparams=typ_t;01(nesprávna adresa je ilustračná a je nefunkčná)

Ak sa podstránky na Vašom webe zobrazujú s URL adresami podobnými tej druhej, mali by ste požiadať tvorcu Vášho webu o urýchlenú nápravu tohto stavu. Správny developer totiž na takúto vec myslí už pri výrobe webstránky.

Kód webovej stránky

Kód webstránky je tá časť, ktorú bežný smrteľník v prehliadači nevidí. Ľudské oko vidí iba peknú grafiku, texty či nadpisy, no za týmto všetkým sa v skutočnosti skrýva niekoľko (občas až tisícok) strán tzv. kódu, ktorý stránku v podstate rozpohybuje a je zodpovedný za jej funkčnosť. Štandardy v tejto oblasti určuje komunita W3C a keď sa na kód pozrieme z hľadiska týchto štandardov, môžeme povedať, že je buď správne napísaný (valídny) alebo chybne napísaný (nevalídny). Odborníci z oblasti SEO už dlhodobo vedú diskusie o tom, či validita kódu ovplyvňuje umiestnenie vo vyhľadávačoch alebo nie. Ak je stránka dostatočne silná aj bez validity, pravdepodobne si dobrú pozíciu vydobyje aj s chybným kódom, pri nových weboch a malých značkách sa však odporúča dať si na toto kritérium SEO pozor. Samotní inžinieri zo spoločnosti Google napríklad hovoria, že roboty síce obsah webstránky s chybným kódom vedia prečítať, zhoršuje sa ale ich orientácia na webe. Validita kódu je zároveň znakom kvalitného a šikovného developera, ktorá by mala byť pri tvorbe webstránky štandardom. Ak si chcete overiť, či je Vaša webstránka valídna, môžete tak urobiť zadaním URL adresy tu: http://validator.w3.org/

Obsah webovej stránky

Kvalitný obsah webovej stránky je alfou a omegou dobrej optimalizácie. V prvom rade ide o relevantné a dobre napísané texty. Správne texty na web by mali byť výstižné, nie príliš dlhé, pútavé a úderné, mali by obsahovať kľúčové slová a mali by byť gramaticky a štylisticky korektné. Nielen kvôli SEO, ale aj kvôli samotným návštevníkom. Ak si na splnenie všetkých týchto požiadaviek netrúfate sami, oslovte profesionálneho copywritera, ktorý texty napíše za Vás.

Texty na webe by mali byť zároveň aj primerane často aktualizované, čo prispieva k lepšej indexácii webu. Na tento účel Vám môže poslúžiť napríklad firemný blog alebo aspoň sekcia Novinky.

Dôležitá poznámka: text na webe nesmie byť z technického hľadiska vo forme obrázku, v tom prípade je totiž pre vyhľadávače celkom neviditeľný a nečitateľný.

Odkazy v rámci webu

Ďalším faktorom pri optimalizácii webu sú odkazy v rámci samotnej webstránky. Čím väčší počet odkazov existuje na jednu podstránku z iných podstránok webu, tým je daná podstránka v očiach vyhľadávača dôležitejšia. Ak teda napríklad preferujete podstránku Produkty, mali by ste na ňu v texte odkazovať aj z ostatných podstránok. Opäť platí striedmosť a zlatá stredná cesta.

Pozor na Flash

Webstránky vytvorené pomocou technológie Flash sú síce krásne a plné okúzľujúcich efektov, no z hľadiska SEO aj absolútne nepoužiteľné. Vyhľadávače totiž nedokážu čítať v kóde webu, ak je vytvorený touto dynamickou technológiou. Dobre teda zvážte, či je dobré svet ohurovať, alebo radšej staviť na klasiku, ale vydobiť si silnú pozíciu na internete.


Ako zabojovať mimo stránky


Zásahmi do samotnej webstránky sme s optimalizáciou samozrejme neskončili. Je tu ešte niekoľko ďalších podstatných úkonov, ktoré môžeme urobiť alebo ovplyvniť, aby sa pozícia webstránky vo vyhľadávačoch vylepšila. O ktoré faktory a zásahy teda ide?

PageRank


PageRank (PR) bol pomenovaný podľa jedného zo zakladateľov Google Larryho Page-a a v praxi je to číslo (vo všeobecnosti od 1 do 10), ktoré je výsledkom základného Google algoritmu. Podľa tohto algoritmu vyhľadávač v podstate zobrazuje výsledky vyhľadávania. Čím vyšší PageRank, tým lepšia pozícia, alebo aj čím bližšie k 10-ke, tým lepšie. Ako sa však k dobrému PageRanku dostať? PageRank v podstate vyjadruje silu webu a to, koľko stránok a ako populárnych stránok naň odkazuje. Platí teda, že čím viac relevantných a silných odkazov, tým lepší PageRank.

Zaujímavosť: chcete si overiť, aký PageRank má Vaša webstránka? Skúste to napríklad tu: http://www.prchecker.info/

Spätné odkazy na váš web

Spätné odkazy sú vlastne všetky odkazy na iných webstránkach, ktoré odkazujú na Váš vlastný web. Spätné odkazy vylepšujú Váš PageRank. V zásade môžu byť buď Vami vytvorené, alebo od Vás nezávislé, vytvorené inými browsermi. Druhý prípad je samozrejme najlepší (stránka sa promuje v podstate sama cez spokojných užívateľov), no teraz sa budeme venovať najmä prvému prípadu, ktorý vieme ovplyvniť.


Ak chcete získať spätné odkazy, máte na výber 2 možnosti. Môžete si ich buď zakúpiť (za peniaze alebo na výmenu) alebo ich získať zadarmo registráciou do bezplatných katalógov či uvádzaním na rôznych fórach alebo spriatelených weboch.

Kúpa odkazov za peniaze je skôr krajným riešením, lepšou voľbou na začiatok je skôr výmena odkazov. V praxi to funguje tak, že webu s podobným zameraním ponúknete, že naň na svojej stránke budete odkazovať, ak tento web urobí to isté – teda že bude odkazovať na Vás. Pri takomto type výmeny odkazov je dôležitá relevantnosť – teda či spriatelená webstránka obsahovo súvisí s tou Vašou. Pre vyhľadávače platí, že čím relevantnejšia stránka, tým lepšie.

Registrácia webovej stránky do katalógov


Pri budovaní spätných odkazov je na začiatok určite skvelou pomôckou registrácia webstránky do katalógov. V takýchto katalógoch Vás síce málokto bude hľadať, no skvele poslúžia práve na spomínané spätné odkazy. Platí, že registrovať by sa malo najmä v domácich katalógoch, teda v takých, ktoré sú v rovnakom jazyku ako daná webstránka. Na registráciu si pripravte niekoľko základných údajov, ktoré od Vás katalógy pravdepodobne budú vyžadovať. Patria sem najmä kľúčové slová, titulok, popis webstránky (pri všetkých platia podobné pravidlá o počte znakov ako pri onpage faktoroch), kontaktné údaje firmy, e-mail a niekoľko ďalších doplňujúcich informácií, ktoré variujú od katalógu ku katalógu. Najdôležitejšie je samozrejme vložiť samotnú URL webstránky.


Katalógy na internete sa neustále menia, tak ako aj samotný internet. Niektoré zanikajú, niektoré nové zasa vznikajú. V zásade je však niekoľko podstatných, ktoré sa oplatia už len preto, že registrácia v nich je bezplatná. Tu sú:

 • www.vsetko.com
 • www.pridajlink.sk
 • www.webstranka.sk
 • www.kdeje.sk
 • www.hladas.sk
 • www.orangeportal.sk
 • www.najdes.sk
 • www.vsevedko.sk
 • www.pozri.sk
 • www.atlas.sk (objaví sa aj na centrum.sk)
 • www.surf.sk
 • www.best.sk
 • www.azet.sk
 • www.zoznam.sk

Blogy, PR články a sociálne siete


Ďalšími spôsobmi, ako podporiť tvorbu spätných odkazov či lepšiu indexáciu webu je písanie článkov. Či už na vlastný blog, ktorý samozrejme okrem generovania nového diania na webe kvôli lepšej indexácii prináša aj hodnotný a atraktívny obsah pre návštevníkov, alebo externé PR články, ktoré budú uverejnené na rôznych portáloch s cieľom nielen osloviť nových čitateľov, ale aj priviesť nových návštevníkov na web a prispieť k budovaniu spätných odkazov.


Sociálne siete sú zasa skvelé v tom, že umožňujú užívateľom obsah zdieľať (viac v predchádzajúcich častiach seriálu), vďaka čomu sa dostane k veľkému počtu potenciálnych zákazníkov. Je tu však i možnosť budovania spätných odkazov, ktorú ponúka najmä sociálna sieť Twitter. Vyhľadávač Google totiž spätné odkazy z Twitteru registruje, zatiaľ čo napríklad tie na Facebooku ignoruje.


Vymenovali sme teda základné možnosti, ktoré v prostredí SEO existujú a ktoré má podnikateľ či už priamo alebo nepriamo možnosť ovplyvniť. Ak si na optimalizáciu netrúfate sami, oslovte odborníka. Rozhodne sa však do čarovných troch písmeniek oplatí investovať – či už čas, alebo peniaze. V nasledujúcej časti seriálu Podnikateľ na internete si povieme viac o samotnom Googli a jeho užitočných nástrojoch, ktoré Vám pomôžu s lepším cielením Vašej online komunikácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podvod pri sprostredkovaní práce: falošné personálne agentúry žiadajú poplatky

Za sprostredkovanie práce sa nikdy nikomu neplatí, no podvodníci opäť zneužívajú nevedomosť a dôveru ľudí. Na čo dať pozor a ako nenaletieť?

Firemný počítač alebo mobil na súkromné účely z hľadiska bezpečnosti

Používanie firemných zariadení, ako sú notebooky či mobily, aj na súkromné účely, je dnes pomerne bežnou praxou. Odborník radí, za akých podmienok je to pre firmu bezpečné.

Nový zákon o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022

Od februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách. Čo všetko upravuje a aké zmeny priniesol?

Vianočné trhy 2021 sú zrušené, no stánkari môžu predávať online, e-shop získajú zadarmo

Predajcovia, ktorí sa spoliehali na predaj na vianočných trhoch, majú možnosť ponúkať svoje výrobky online. Kto a ako môže získať e-shop do konca roka zadarmo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky