Formy content marketingu a meranie ich kvality

Ak tvoríte obsah, pri výbere tém by ste mali byť čo najviac rozmanitý, no túto rozmanitosť by ste si mali zachovať aj pri výbere rôznych druhov obsahu.

Formy obsahu pri content marketingu

Typov obsahu je mnoho. Je len na vašich možnostiach a  preferenciách vašej cieľovej skupiny, ktoré typy contentu si zvolíte pre vašu marketingovú stratégiu. Najčastejšie používanými a najpopulárnejšími typmi obsahu sú nasledujúce formáty.

Blogové články

V  posledných rokoch sa stávajú popri blogoch jednotlivcov čoraz populárnejšie firemné blogy. Tie môžu byť tvorené buď vedením a  zamestnancami firmy, vlastným tímom určeným na tvorbu obsahu alebo externe – agentúrou. Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek systém tvorby blogu, jedno je isté. Práve blog poskytuje firmám najjednoduchší a najzrozumiteľnejší spôsob, ako dostať svoje myšlienky na trh.

Videá a webináre

Popularita video obsahu rapídne narastá. Nečudo. Až tretina všetkých vykonaných online aktivít totiž pozostáva z pozerania videí. Navyše, po dopozeraní videa je až 64 % používateľov viac naklonených k  nákupu produktu online. Aby však video skutočne zaujalo, malo by byť spracované takým spôsobom, aby zákazníkovi dávalo pridanú hodnotu. Zvoliť si môžete napríklad náučné a užitočné videoblogy, návody, recenzie a  testy produktov a  služieb alebo rozhovory s  influencermi vo vašej oblasti. Informácie pritom môžete vášmu publiku poskytnúť aj prostredníctvom webinárov, ktoré sa realizujú v  reálnom čase a  zákazníci na nich môžu participovať prostredníctvom rôznych nástrojov (chatu, cez mikrofón, cez webkameru alebo whiteboard) a priamo tak komunikovať s  prednášajúcim. Komunikácia je teda pri webinári obojstranná.

Infografiky

Infografiky sú vizualizované dáta vyjadrené v  obrázkoch a  grafoch, ktoré príjemcov nenudia a sú ľahko pochopiteľné aj pri zložitejších témach. Ak ľudia prijmú informáciu v podobe textu, po troch dňoch si pamätajú iba 10 %. Ale ak im rovnaký obsah ponúknete vo vizuálne atraktívnej forme, napríklad ako infografiku, po troch dňoch si budú pamätať až 65 % prijatých informácií.

Fotky

Vizuálne príspevky sú najdôležitejším prvkom obsahového marketingu pre 37 % marketingových pracovníkov. Fotky a obrázky môžete zakomponovať do viacerých online marketingových nástrojov a zatraktívniť tak svoj obsah napríklad na sociálnych sieťach, v  článkoch či e-mail marketingových kampaniach.

Prezentácie

Hodnotným a  stále vyhľadávaným druhom obsahu sú aj zaujímavé a  výpovedné prezentácie, ktoré, podobne ako infografiky, vedia dokonale spájať dôležité fakty s atraktívnym vizuálom. Ak chcete posunúť vaše prezentácie na vyšší level, môžete využiť napríklad softvér na tvorbu prezentácií Prezi.

E-booky

E-knihy alebo e-booky sú považované za vyššiu a náročnejšiu formu obsahu. Ide o publikácie s textovým a vizuálnym obsahom určené pre čítanie na smartfónoch, tabletoch, čítačkách e-kníh, počítačoch a rôznych ďalších e-zariadeniach. Čitateľom podávajú prijateľným štýlom detailné edukatívne informácie z rôznych oblastí. Často slúžia ako nástroj na získavanie e-mailových adries potenciálnych zákazníkov. Firmy totiž mnohokrát ponúkajú e-booky bezplatne výmenou za mailový kontakt na používateľa, prostredníctvom ktorého môžu ďalej komunikovať svoje reklamné oznámenia.

Typov obsahu je, samozrejme, oveľa viac. Podcasty, e-mailové newslettre, ale aj printové magazíny a knihy. To všetko tiež spadá do oblasti content marketingu. Je teda len na vašich možnostiach a  preferenciách vašej cieľovej skupiny, ktoré typy contentu si zvolíte pre vašu content marketingovú stratégiu.

Charakteristika kvalitného contentu

Nech už si zvolíte akýkoľvek druh obsahu, aby dokázal plniť svoju funkciu a ľudia ho radi zdieľali, mal by spĺňať nasledujúce kritériá.

Byť originálny

Snažte sa vyberať si témy odlišné od tých, ktoré spracováva vaša konkurencia. Prinášajte vlastný pohľad na vec a namiesto všeobecných tém a kľúčových slov sa zamerajte radšej na špecifické problémy pre jasne zadefinovanú cieľovú skupinu. Ak sa predsa len nedokážete vyhnúť opakovaniu, pokúste sa priniesť v téme nové informácie alebo už vyslovené informácie v novom kontexte.

Byť náučný/zábavný

Ako už bolo spomenuté, content marketing by mal informovať, vzdelávať a  zabávať. Držte sa tohto pravidla a vždy sa usilujte o vyváženie pomeru zábavných a edukatívnych informácií.

Mať emóciu

Pri tvorbe obsahu buďte prirodzený a  ľudský. Nestavajte sa do pozície nadradeného, ale buďte pre ľudí partnerom. Nebojte sa vkladať do obsahu emócie. Vďaka tomu bude vaša cieľová skupina vedieť, že za daným obsahom stoja reálni ľudia a ľahšie si tak začnete s aktuálnymi i potenciálnymi zákazníkmi budovať vzťah.

Byť dôveryhodný

Za vaším obsahom sa neskrývajte. Pokiaľ je to možné, pod každý článok či videom uvádzajte autora aj s  jeho stručným opisom, charakteristikou a  fotografiou. Ak čerpáte informácie z  externých zdrojov, vždy ich uveďte a odkazujte na ne priamo v texte alebo pod textom. Je oveľa lepšie priznať si, že neviete všetko, ako keby ste mali okrádať iných autorov.

Byť inovatívny

Nebojte sa prichádzať s novými témami a formátmi. Vždy skúšajte nové typy obsahu a rôzne nápady. Pokiaľ to nebudete robiť, len ťažko zistíte, na aký obsah vaša cieľová skupina reaguje najlepšie. Bola by škoda upäto sa držať jednej zaužívanej cesty.

Byť zdieľateľný

Dajte si záležať na prezentácii vášho obsahu. Nejde iba o to, aké informácie ľuďom odovzdáte, ale aj o to, v akej forme ich predstavíte. Ak podceníte vizuálnu a  formálnu stránku, ľahko sa môže stať, že aj ten najkvalitnejší obsah ostane nepovšimnutý. Samozrejme, ku každému obsahu nezabudnite umiestniť tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach – minimálne na Facebook a LinkedIn.

Byť reálny a uveriteľný

Nevytvárajte obsah pre vyhľadávače, ale pre ľudí. Množstvo vyhľadávaných kľúčových slov nie je zárukou úspechu. Môžu vám síce pomôcť dostať na váš článok za pomerne krátky čas relevantnú návštevnosť, no pokiaľ ľudia v texte nenájdu to, čo hľadajú, z vášho webu okamžite odídu a s najväčšou pravdepodobnosťou sa už nevrátia. Content marketing je dlhodobý proces. Tvorte preto kvalitu, buďte sami sebou a majte trpezlivosť. Výsledky sa časom určite dostavia.

Článok pokračuje pod reklamou

Znaky fungujúceho content marketingu

Ako zistíte, ktorému typu obsahu by ste sa mali venovať najviac? Na základe čoho viete zhodnotiť, či bola téma pre cieľovú skupinu vašich spotrebiteľov dostatočne zaujímavá? Odporúčame vám sledovať nasledujúce metriky:

Engagement na Facebooku

Facebook je u nás najvyužívanejšou sociálnou sieťou, ktorú aspoň raz do mesiaca použije až 68 % obyvateľov Slovenska. Engagement na Facebooku mapuje akcie užívateľov, akými sú kliky, zdieľania či lajky. Čím vyšší engagement pri konkrétnom príspevku dosiahnete, tým zaujímavejší je pre vašich užívateľov.

Engagement na ostatných sociálnych sieťach (LinkedIn, Twitter)

Enagagement sledujte aj pri ostatných sociálnych sieťach. Ľudí na rôznych sociálnych sieťach totiž oslovujú odlišné typy obsahu. Kým napríklad na profesionálnej sociálnej sieti LinkedIn dosiahnete väčší enagagement pri článkoch cielených na B2B segment (business to business), na Twitteri môžete viac zaujať spravodajskými príspevkami, novinkami či príspevkami o technológiách. Instagram je zase určený pre vizuálny obsah.

Tip: Pomocou nástroja Buffer dokážete sociálne siete spravovať oveľa efektívnejšie. Vďaka nemu viete jeden príspevok naraz publikovať na viacerých sociálnych sieťach.

Zdieľanie odkazov (v blogoch, iných článkoch a médiách)

Znakom fungujúceho content marketingu je určite aj to, keď na váš obsah začnú odkazovať ďalšie webstránky a autori. Ako si však overíte, či sa tak naozaj stalo? Pomôžu vám nástroje na zistenie spätných odkazov smerujúcich na váš článok, napríklad Open Site Explorer od Moz, URLprofiler alebo Majestic. Počet zdieľaní vašich podstránok na socálnych sieťach si zase ľahko overíte napríklad pomocou webstránky sharedcount.com alebo nástroja Mention, ktorý vám pomôže sledovať, koľkokrát bol na webstránkach a  sociálnych sieťach spomenutý názov vašej spoločnosti.

Pozícia vo vyhľadávačoch

Content marketing má samozrejme prínos aj v rámci SEO. Každý unikátny obsah, ktorý pribudne na vašej webstránke, vám pomôže získavať vyššie pozície vo vyhľadávačoch. To, na akej pozícii sa váš web nachádza pri určitých kľúčových slovách, môžete zistiť približne cez Google Search Control a presnejšie cez nástroje na to určené, napríklad Moz Rank Tracker.

Návštevnosť (zvyšovanie celkovej návštevnosti webu)

Samozrejme, o fungujúcom obsahu vypovedá aj to, akú návštevnosť vám prináša na web. Pri blogových príspevkoch si to viete zistiť jednoducho cez Google Analytics, kde si pozriete, koľko unikátnych návštevníkov prišlo na vašu webstránku z daného článku.

Miera konverzií

Okrem engagementu na sociálnych sieťach, vyšších pozícií vo vyhľadávačoch a  návštevnosti sú pri content marketingu dôležité aj konverzie. Konverzia nastáva vtedy, keď používateľ vykoná na webstránke akciu, ktorú ste si zadefinovali ako hodnotnú pre vašu firmu. Najčastejšími typmi konverzií na webstránkach, ktoré si viete odsledovať pri content marketingových aktivitách, sú prihlásenie sa k odberu noviniek/newslettra, stiahnutie e-booku či jednoducho počet ľudí, ktorí sa preklikli na odkaz či CTA tlačidlo v tele správy.

Prečítajte si tiež

Ak sa teda chystáte začať s tvorbou vlastného obsahu alebo ho už tvoríte, nezabúdajte, aby váš content spĺňal charakteristiky kvalitného obsahu. Iba tak dokáže plniť svoju funkciu a ľudia ho budú radi zdieľať. Na základe vašich možností a preferencií vašej cieľovej skupiny, si vyberte ten správny typ obsahu. A samozrejme, nezabúdajte sledovať jeho úspešnosť prostredníctvom metrík, ktoré vám ukážu, či bola téma pre vašu cieľovú skupinu dostatočne zaujímavá.

Chceli by ste sa o téme dozvedieť viac? Stiahnite si e-book Content marketing v kocke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Michelinská hviezda nie je jediné ocenenie, ktoré môže reštaurácia získať

Prestíž gastro prevádzkam zabezpečí aj Bib Gourmand či Green Star. O čo ide a aké sú kritériá hodnotenia pri jednotlivých michelinovských oceneniach?

Patrí Slovensko na gastronomickú mapu Michelin Guide?

Zaradenie do sprievodcu môže mať prínos pre náš cestovný ruch aj ekonomiku. Od čoho spolupráca s Michelinom závisí, aký význam by mala pre neocenené prevádzky a čo môže Slovensko ponúknuť?

Marketingová stratégia firmy: prečo je dôležitá a ako ju definovať?

Dôležité je stanoviť si „SMART“ ciele či zistiť jedinečný predajný argument (USP). Čo to znamená a ďalšie tipy, ako na marketingovú stratégiu pri rozbiehaní biznisu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky