Úvod do motivácie zamestnancov

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo robíte veci, ktoré robíte? Prečo vykonávate činnosti, ktoré vykonávate? Je to zo zvyku alebo istú úlohu zohráva aj motivácia? Možno si to niekedy ani neuvedomujeme, ale ak sme správne a dostatočne motivovaní, dokážeme podať veľký výkon a dosiahnuť aj svoje vysnívané ciele. Prečo je dôležité pochopiť podstatu motivácie a uvedomiť si jej prínos, objasníme v dnešnom článku.

Čo je to motivácia?

Jednotná definícia neexistuje. Ide o široký pojem, ktorý môže byť definovaný v rôznych smeroch. Najjednoduchšie nasledovným spôsobom: „Motivácia je to, čo nás núti robiť veci, ktoré robíme“. Ak by sme chceli vyjadriť význam motivácie v podnikateľskom prostredí, použijeme definíciu, ktorá ju vystihuje ešte lepšie: „Za motiváciu považujeme vnútornú pohnútku, ktorá zodpovedá za stupeň, smerovanie a vytrvalosť úsilia vynaloženého v práci.“ Zamestnávatelia musia neustále motivovať svojich pracovníkov, aby ich vytrvalosť a nadšenie v práci zostali na želanej úrovni. Žiada si to veľa trpezlivosti a času, pretože každý zamestnanec si vyžaduje iný prístup.

Hoci je každý jednotlivec svojim spôsobom jedinečný a neobyčajne zložitý, vnútri sme poháňaní jediným univerzálnym motívom. Snažíme sa dosiahnuť stav, kedy sa „cítime dobre“. Znie to veľmi jednoducho a v istom zmysle to tak aj je. Avšak, ak si uvedomíme, že tento pocit vzniká vnútri človeka, môžeme získať pohľad na to, čo nás a ľudí, s ktorými pracujeme poháňa. Existuje nespočetne veľa faktorov, kvôli ktorým sa cítime dobre. To ale neznamená, že to, čo je motivujúce pre nás, je motivujúce aj pre našich spolupracovníkov. Práve preto je každý človek svojim spôsobom jedinečný a reaguje na podnety rôzne. Niektoré faktory dokážu svojou kombináciou zvýšiť výsledný efekt na ľudí, iné zas môžu vyvolať spory a pôsobiť negatívne.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak sa na to pozrieme z druhej strany, sú aj veci, ktoré nám bránia cítiť sa dobre a kvôli ktorým sa cítime zle. Takže sa v skutočnosti snažíme o dve veci: cítiť sa dobre a vyhnúť sa zlým pocitom.

Ide o dodržiavanie tzv. pravidla - „potešenie / bolesť“. Neustále sa usilujeme o pocit radosti a potešenia (rôznych foriem) a predchádzanie bolesti a smútku (nepohody alebo nepríjemností). To, čo pre nás znamená potešenie alebo bolesť, formuje náš celý život. Všetky naše činnosti sú ovplyvnené týmito dvoma hlboko zakoreneným vzorcom správania. Znalosť tejto skutočnosti pomáha vytvárať najlepšie možné podmienky pre pracovný kolektív.

Je príliš zjednodušujúce si myslieť, že podpora určitých základných potrieb pracovného kolektívu je dostačujúca na to, aby boli zamestnanci vždy plne motivovaní. Máme na mysli napríklad zabezpečenie vyhovujúcich pracovných podmienok, adekvátny plat, istotu pracovného miesta, služobné auto alebo priateľské pracovné vzťahy. Splnením týchto požiadaviek by sa predsa mal vytvoriť správne naladený kolektív s nadšením pre prácu. Problém je ale v tom, že tieto stimuly (pozn.: stimul je vždy vonkajší motivačný faktor, motív je vnútorná pohnútka jednotlivca) nepôsobia trvalo. Je pravda, že bez podpory základných potrieb by asi človek ani prstom nepohol, ale po zabezpečení týchto potrieb už ide o inú situáciu. Sústrediť sa iba na tieto stimuly tak nemusí byť postačujúce za účelom dosiahnutia dlhodobo motivujúceho pracovného prostredia.

Preto je manažérska úloha správne a efektívne motivovať ľudí jednou z najťažších vôbec. Manažérska prax odhaľuje niekoľko typických prípadov, keď dochádza k chybným myšlienkovým postupom, vďaka ktorým sa zrodili „mýty o motivácii“. Tieto mylné predstavy o motivácii možno zosumarizovať nasledovne:

  • „Dokážem motivovať svojich ľudí.“ – ak hovoríme o motivácii, musíme si uvedomiť, že ide o interný proces, ktorý prebieha vnútri každého jedinca. Preto jedine ľudia dokážu seba motivovať. Najviac, čo môže zamestnávateľ urobiť, je vytvoriť podmienky a prostredie, ktoré podporí ľudí v tomto procese. To je zároveň aj základom úspechu v podnikaní a dokáže tak lídrov biznisu od seba odlíšiť.
  • „Peniaze sú najdôležitejším faktorom motivácie.“ – vo všeobecnosti to nie je pravda. Výskumy opakovane ukazujú, že aj napriek dôležitej roli, ktoré peniaze v motivácii zohrávajú, obvykle nepatria medzi hlavné stimuly ľudí. V skutočnosti sa nachádzajú v zozname priorít nižšie ako by sme čakali. Je pravda, že nízke platy demotivujú ľudí, ale spravidla existujú dôležitejšie faktory, ktoré demotivujúci účinok nízkeho platu vyvažujú. Oplatí sa nad nimi uvažovať.
  • „Strach je jeden z najlepších faktorov motivácie.“ – krátkodobo strach môže fungovať ako účinný stimul, z dlhodobého hľadiska však na motiváciu pôsobí kontraproduktívne. Po dlhšom čase totiž strach pôsobí demotivujúco a zamestnanci pri prvej príležitosti opúšťajú firmu.
  • „To, čo motivuje mňa, motivuje aj ostatných.“ - ako sme si povedali na začiatku, rôzne veci pôsobia na ľudí rôzne. Preto je nepravdepodobné, že tento výrok je pravdivý. Hoci sa stretávame aj s univerzálnymi stimulmi, tieto nemusia pôsobiť na každého rovnakou intenzitou. Čo môže byť pre niekoho veľmi dôležité, pre iného také podstatné byť nemusí.

Peniaze – pridať alebo ubrať?

Je zaujímavé zamyslieť sa nad úlohou peňazí v procese motivácie. Dosť často sa totiž považujú za najdôležitejší motivačný faktor. Niekedy ním skutočne sú, ale nie vo všetkých prípadoch. Peniaze samé o sebe nefigurujú medzi príčinami radosti, otázka teda znie: Prečo je tomu tak?

Peniaze sú iba symbolom, jednoduchým kupónom, ktorý je možný vymeniť za iné veci. Svoju skutočnú hodnotu získajú vtedy, keď ich minieme na veci, ktoré chceme a potrebujeme vlastniť. Ak poznáme naše potreby a túžby, dokážeme pochopiť, ako veľmi sú peniaze dôležité pre nás a akú hodnotu im pripisujeme. Ak sa hlbšie zamyslíme, zistíme, že peniaze nám vlastne pomáhajú dosiahnuť budúce želané stavy, stavy radosti, s ktorými sú spojené pozitívne pocity. Preto je dôležité naučiť sa s peniazmi rozumne zaobchádzať. Peniaze sú akousi skratkou na ceste k vytýčenému cieľu. Napríklad ak je našim cieľom získať povýšenie v práci, môžeme si zaplatiť kurzy a školenia. Možno je naším cieľom pomáhať iným ľuďom, tak peniaze venujeme charite. Je milión dôvodov, prečo ľudia potrebujú peniaze. V skutočnosti však nejde o peniaze ako také, ale o dosiahnutie našich cieľov. K tomu môžu peniaze výrazne pomôcť. Sú aj prípady, keď jednotlivci akumulujú peňažné prostriedky a chcú viac a viac peňazí. Môže sa zdať, že takéto prípady sú v rozpore s predchádzajúcimi myšlienkami. Avšak, nesmieme zabudnúť, že aj v týchto prípadoch môže isť o dlhodobejšie ciele alebo o úplne odlišné zámery, na aké nie je bežný človek zvyknutý. Je možné, že sa títo ľudia chcú v budúcnosti stať veľkými darcami alebo filantropmi. Niektorí to robia so zámerom stať sa slávnym, prípadne si takto chcú získať uznanie, moc, ale aj vplyv. Alebo sa jednoducho chcú skryť pred hrozbou chudoby a nedostatku. V každom prípade, pokiaľ nie ste zberateľom mincí alebo bankoviek, je nepravdepodobné, že ich potrebujete preto, aby ste ich mali na účte alebo v peňaženke. Určite sa raz minú na niečo, po čom ste dlho túžili.

Peniaze sú komplikovanou témou a môžu byť aj dôvodom nedorozumení a sporov v práci. Zamestnanci, ktorí vykonávajú nezáživnú, monotónnu a nezaujímavú činnosť často vyžadujú viac peňazí od svojho zamestnávateľa ako určitú formu kompenzácie. Áno, peniaze sa zvyknú používať aj na dočasné zníženie nespokojnosti. Základný problém sa však týmto nevyrieši, len odloží do doby, keď zamestnanci prídu s požiadavkou na ďalšie zvýšenie platu. Táto situácia následne môže vyústiť do sporov. To je len jeden príklad z viacerých. Aby sa predišlo podobným situáciám, je nevyhnutné pochopiť funkciu peňazí ako všeobecne uznávaného výmenného prostriedku a ako zástupcu našich najdôležitejších potrieb. Toto poznanie určite prispeje k zvýšeniu efektivity motivácie zamestnancov.

Spracoval Peter Franko

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vstupenky zdarma na Online festival vzdelávania 2024

Tri dni nabité užitočnými tipmi pre biznis. Na čo sa môžete tešiť na 5. ročníku Online festivalu vzdelávania a ako sa zúčastniť?

Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Uhlíkové poľnohospodárstvo: čo to je a ako ho využiť pre biznis?

Zelené politiky EÚ nie sú späté len s novými povinnosťami, ale aj s novými príležitosťami – príkladom je uhlíkové poľnohospodárstvo. Čo firmám ponúka?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky