Dana Hamarová: Ak ste nehnevaní, nekričte, ale vyfarbujte!

Je spolumajiteľkou spoločnosti Komunikácia, kde sa špecializuje na prácu s tieňmi a nevedomím. Vďaka vášni pre psychológiu a neurovedu sa vypracovala na expertku v oblasti koučingu malých a stredných podnikateľov. Svojim klientom pomáha nachádzať skryté talenty, vedie ich k sebapoznávaniu a učí ich, že aj negatívne vlastnosti môžu využiť vo svoj prospech.

Študujete neurovedu a využívate ju aj pri koučovaní svojich klientov. Skúste nám v skratke vysvetliť, čo je neuroveda a čím sa zaoberá.

Vo všeobecnosti ide o vedu o mozgu a nervovom systéme ľudského tela, ktorá ovplyvňuje každé správanie alebo konanie človeka. Neuroveda sa v súčasnosti rozliezla na všetky strany a môže byť na osoh akémukoľvek povolaniu. Okrem medicínskej neurovedy, ktorá sa zaoberá psychiatriou mentálneho zdravia existujú aj jej ďalšie odvetvia ako neuromarketing, neuroekonómia, ale aj o neuroinformované HR, čiže neuroveda ľudských zdrojov.

Neuroveda má teda opodstatnenie nielen v medicíne, ale aj u ľudí, ktorí potrebujú zmeniť svoje vnútorné nastavenie, prípadne naštartovať stagnujúce procesy vo firme. Existuje v neurovede univerzálne riešenie, ako týmto ľuďom pomôcť?

Neuroveda samozrejme nemá odpovede na všetko, ale do mnohých odvetví môže priniesť informácie, ktoré sú dôležitou súčasťou celej skladačky. Pomáha nám lepšie pochopiť, ako veci naozaj vnímame, ako sa rozhodujeme a konáme aj z hľadiska nevedomých procesov, nielen na základe nášho rácia a vedomia. Nové poznatky smerujú k tomu, aby boli veci plynulé a prirodzené, v „súlade s prírodou“. O tom je napríklad umelá inteligencia, ktorá by nám v ideálnom prípade mala byť nápomocná a nie na škodu. Všetko však potrebuje tú správnu mieru a na veci by sme sa mali pozerať aj „vedecky“ a aj „zdravým sedliackym rozumom“ a zdravo prepínať medzi týmito dvoma pohľadmi. Pokiaľ ide o zmenu vnútorného nastavenia alebo naštartovania stagnujúcich procesov, neuroveda nás nabáda hlavne k tomu, aby sme sa zaujímali o seba a svoje vnútro. Aby sme sa vôbec začali zamýšľať nad tým, že možno nie všetko máme ráciom a intelektom pod kontrolou tak, ako si myslíme. Že máme aj prežívanie z emocionálnej stránky a že sú v našej psychike aj procesy, o ktorých sme zatiaľ nepočuli, ktoré nepoznáme, ale ktoré sú pre to, aký život žijeme často dôležitejšie ako tie, o ktorých vieme :)

V rámci neurovedy sa venujete práci tieňov a využívate nevedomú stránku psychiky. Čo to znamená?

Oblasť, ktorej sa dlhé roky venujeme a v rámci ktorej pomáhame ľuďom lepšie pochopiť seba je práca s nevedomím. Ak by som mala použiť zjednodušenú definíciu, ľudská psychika je rozdelená na vedomie, kde sa nachádza všetko, čo si uvedomujeme a potom je časť nevedomia, kde sú veci, ktorých si vedomí nie sme a do ktorej patria spomienky, zvyky a rôzne „autopilotové“ programy. Obsahy nevedomia sa v psychológii nazývajú tiene. Prácou s tieňmi pomáhame človeku spoznávať rôzne emócie, vlastnosti alebo správanie, ktoré môže mať potlačené v nevedomí. Niekedy si človek myslí, že jeho rácio, vedomá stránka mozgu, má situáciu pod kontrolou, no nemusí to byť vždy pravda. Človek musí trénovať svoj mozog, aby malo jeho rácio situácie stále viac a viac pod kontrolou. Jedným zo spôsobov, ako spoznávať alebo zoznamovať sa s nevedomou stránkou psychiky je napríklad aj práca s mandalami.

Čo si máme predstaviť pod pojmom mandala a aký má význam pre človeka a jeho psychiku?

Mandala pochádza z indického slova „sanskrit“ a predstavuje akýkoľvek kruhový obrazec. Môže byť vytvorený prírodou alebo človekom. Mandalami môžu byť aj planéty, kruhové okná v kostoloch, ale aj slimákova ulita. Označuje univerzálny symbol, ktorý ide naprieč kultúram a jednotlivým obdobiam, ale slúži aj na harmonizáciu a spájanie sa so svojim vnútrom. Mandalu ako prácu so psychikou a nevedomím, zaviedol do psychológie švajčiarsky psychiater, lekár a vedec Carl Gustav Jung.

Ste autorkou aplikácie Mandalive a vydali ste aj knižnú verziu o mandalách. Ako vo vašej profesii využívate silu týchto zázračných symbolov?

Aplikácia alebo aj knižka, ktoré sme vydali sú špecifické v tom, že sa zaoberajú mandalami v rámci arteterapie a spájajú ju s prácou s tieňmi a nevedomím. Predstavujú nový koncept vymaľovanky, ktorá okrem relaxu a upokojenia myšlienok ponúka aj terapeutický účinok zdravého vyjadrovania emócií, sprácovávania tieňov alebo aktivovania pozitívnych vlastností, ktoré aktuálne nežijeme. Existujú rôzne druhy mandál, ktoré sa dajú vyfarbovať. Tie, ktoré sme vytvorili a ktoré používame s našimi klientmi, predstavujú sadu mandál, pričom každá mandala predstavuje konkrétnu emóciu, vlastnosť alebo správanie. Sú zoradené do párov, kde je vždy pozitívna aj negatívna polarita, napr. hnev/pokoj, smútok/radosť, neúspech/úspech a podobne. Prácou s mandalami Mandalive sa môžeme naučiť zdravo vyjadrovať a uvoľňovať emócie alebo mať k dispozícii energiu a pozitívne aspekty aj negatívnych vlastností alebo aktivovať v našom živote pozitívne vlastnosti, o ktorých si myslíme, že ich nemáme k dispozícii. Vyfarbovanie mandál je, samozrejme, na prvý pohľad podobné klasickým vymaľovankam, ale výskumy ukázali, že práca s nimi má oveľa väčšie benefity ako obyčajná vymaľovanka. Môžu to byť napríklad zvyšovanie pocitu bezpečia, zvládanie stresu, nastavovanie vnútornej rovnováhy alebo zlepšovanie koncentrácie a kreativity.

Ako dokážete vytvoriť mandalu tak, aby bola ,,ušitá na mieru“ konkrétnej emócii?

Mandaly vytvára môj kolega Pavol Rozložník, grafický dizajnér, ktorý je zároveň aj zenový mních. Pri tvorbe mandál využíva „tajný recept“ a zjednodušene hovorí, že každá mandala je niečo ako „logo“ danej vlastnosti alebo emócie.

Potrebuje váš kolega na tvorbu mandál špeciálne vzdelanie, prípadne nejaké psychické nastavenie, aby sa dokázal sústrediť?

Na vytvorenie mandál sa musí pripraviť. Tridsať rokov sa venuje zenovej meditácii a na to, aby mohol mandalu navrhnúť, musí danú emóciu najskôr „prežiť“. Postupy jeho tvorby sú veľmi špecifické. Je vyštudovaný akademický maliar, má doktorát a dokonale rozumie symbolom. V mandalách, ktoré vytvára, je zachytená univerzálnosť, a to dokáže vytvoriť len zenový mních.

Ako takéto mandaly potom fungujú v praxi?

Ak klient napríklad v sebe potláča hnev, lebo ho nemôže počas dňa vyjadriť, môže použiť mandalu hnevu vytvorenú naším kolegom. Napríklad namiesto toho, aby klientka nakričala na svoje deti, ktoré rozbili vázu, premení svoj hnev na farby a sústredí sa na vyfarbovanie presne danej mustry – mandaly hnevu. Hnev tak vyjadrí zdravou a bezpečnou formou tak, že to nie je deštruktívne pre ňu alebo jej okolie. Toto je dôležité hlavne kvôli tomu, že dnes je už vedecky dokázané, že emócie, ktoré nevyjadrujeme, škodia našej psychike aj zdraviu a časom môžu prispievať k vážnych ochoreniam. Preto by sme sa mali naučiť emócie uvedomovať, spoznávať ich a zdravo vyjadrovať.

Je možné na základe vyfarbenej mandaly diagnostikovať psychický stav človeka?

Určite je to možné. Ak majú psychológovia alebo arteterapeuti znalosti o farbách a symboloch, dokážu vyfarbenú mandalu interpretovať. Ja osobne som však zástankyňou toho, že dôležitejšie je s mandalou pracovať a vyfarbovať ju, ako z nej robiť diagnostiku. Je to len „fotka daného momentu“, ktorá je pri diagnostike často vytrhnutá z kontextu. Diagnostika ľuďom nie vždy pomôže. Môže ich zaškatuľkovať a zbytočne obmedziť. Myslím si, že dôležitejšie je odžiť si zážitok s mandalou.

Článok pokračuje pod reklamou

Akými ďalšími spôsobmi okrem využívania mandál koučujete svojich klientov?

Využívanie mandál je len jeden z nástrojov, ako pracovať s nevedomím. Nástroje, ktoré sme rokmi vyvinuli sú skupinou rôznych cvičení na identifikáciu a prácu s vlastnosťami, emóciami, správaním alebo s rôznymi vzorcami, „autopilotmi“ a myšlienkovými spojeniami, ktoré sa nachádzajú v našom nevedomí.

  • Klienti majú rôzne asociácie, napríklad – Bez práce nie sú koláče – to znamená, že nezarobí rýchlo peniaze alebo – nedá sa mať súčasne rodinu a kariéru – čo býva najmä u žien, rovnako ako – manželstvo je väzenie – to znamená, že sa ťažko odhodláva k manželstvu. Ľudia majú rôzne myšlienkové spojenia, ktoré si neuvedomujú, ale ony existujú niekde na pozadí v tej časti mozgu, ktorá sa volá nevedomie. Na to, aby nám neovplyvňovali náš život, potrebujeme o nich vedieť, pochopiť ich a vytvoriť si nové spojenia, ktoré budú naše sny a ciele podporovať.
  • Ďalším spôsobom koučingu je identifikácia obsahov nevedomia – tieňov, napríklad cez automatické písanie, čím obchádzame rácio a zisťujeme, čo sa ukrýva v nevedomí.
  • Potom sú to rôzne ďalšie cvičenia, v ktorých využívame aj rácio aj intuíciu. Ide napríklad o logické rozmýšľanie nad určitou vlastnosťou, emóciou alebo správaním a jeho pozitívnymi aj negatívnymi aspektami a prejavmi. Ďalej klienti pracujú s imagináciami, ktoré sú skôr zamerané na intuitívnu časť našej psychiky. Pri tomto cvičení klient zavrie oči a v predstavách ide do nejakého prostredia, cez ktoré môže spoznávať vlastné nevedomie.

Všetky cvičenia sú dobré na to, aby sa klient zoznámil s obsahmi vo svojom nevedomí. Dôležité je, aby sa ľudia naučili, že aj nevedomé vlastnosti, ktoré často vnímajú ako negatívne, môžu využiť vo svoj prospech.

To aj v prípade, ak sa v ich nevedomej stránke psychiky nachádzajú negatívne vlastnosti?

Bežným javom je, že ľudia chcú mať len pozitívne vlastnosti a tie negatívne často zatracujú. My ich učíme, že každá vlastnosť, aj tá, ktorú vnímajú negatívne, im môže v nejakom momente škodiť a v nejakom momente môže byť na prospech. Napríklad, lenivosť je zlá, ak nezarobím peniaze alebo nevyštudujem školu, ale je dobrá, keď sa o štvrtej rozhodnem odísť z práce domov a nie som workoholik. Vtedy si viem na základe lenivosti budovať dobré vzťahy s deťmi a venovať čas rodine. A funguje to aj opačne. Pracovitosť je na prvý pohľad dobrá vlastnosť. Ak pracujem, zarobím peniaze, vyštudujem školu, ale keď pracujem dvanásť hodín denne, ničím si zdravie. Napriek tomu, že negatívne vlastnosti v sebe potláčame, môžu byť pre nás veľkým darom.

Dokážete na základe výsledkov cvičení identifikovať problém svojho klienta?

My veríme, že klient je expert na svoj život a všetky odpovede má ukryté vo svojom vnútri. V našom nevedomí často „spia“ talenty, možnosti a rôzne schopnosti. Ak mi niekto povedal, že som zlý prezentátor alebo mi mama celý život tvrdila, že neviem variť, tak si myslím, že je to pravda. Avšak, schopnosť byť dobrým prezentátorom alebo vedieť variť môže byť v latentnej forme ukrytá vo vašom nevedomí. Úlohou kouča by nemalo byť dávať klientovi nejaké rady alebo návody. Je to o tom, poskytnúť im iba nejakú „mustru“ ako veci „vydolovať“ sám zo seba, ako prísť na tie vlastné odpovede, ktoré sú pre každého unikátne. Všetky cvičenia sú univerzálne a prostredníctvom nich si každý nájde svoje vlastné odpovede. Ja nie som expert na život druhého človeka. Som len nejakým pomocníkom, viem ho nasmerovať, ale neposkytujem univerzálne odpovede, lebo si myslím, že neexistujú.

V rámci Slovenska a Českej republiky ste jedinou firmou, ktorá sa dlhodobo venuje koučingu cez nevedomú stránku psychiky. Kto sú vaši klienti?

Väčšina našich klientov sú malí a strední podnikatelia – ľudia, ktorí veria, že za to, čo sa im deje sú zodpovední aj oni sami a hľadajú nové možnosti a chcú ešte lepšie pochopiť, ako vytvárať a riadiť vlastný život. Sú to ľudia, ktorí na sebe pracujú a majú záujem skúšať nové veci. Našimi klientmi sú aj top manažéri z korporátov, ktorí sa chcú venovať osobnému rozvoju. Gro našich klientov sú ľudia, ktorí v živote veľa dosiahli, ale v nejakom momente chcú svoj potenciál posunúť, prípadne, chcú aby sa im darilo aj v iných sférach ako doteraz. Chcú pochopiť ďalšie súvislosti a otvoriť nové dvere. Vždy sú to pre nás v mnohých smeroch veľmi uvedomelí, zrelí a inšpiratívni ľudia, ktorí posúvajú a rozvíjajú aj nás samotných.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky