Ako posúdiť zdravie vašej firmy?

Ak by ste si ako manažér firmy mohli vybrať ukazovatele, na základe ktorých posúdite finančné „zdravie“ Vašej firmy, ktoré by to boli? Každý druh podnikania, ako aj každý typ manažéra alebo vedúceho pracovníka, používa na sledovanie svojej práce odlišné ukazovatele, ktoré sú skutočne životne dôležité pre fungovanie firmy. Pre výrobných pracovníkov sú to ukazovatele ako obrátkovosť zásob, včasné dodávky alebo jednotkové náklady. Pre ľudí pracujúcich v oblasti marketingu sú to ukazovatele ako počet nových zákazníkov, podiel na trhu a rast tržieb. Pre manažérov call centier by to mohol byť čas potrebný na odpoveď alebo nízka fluktuácia zamestnancov

Ak sa však pozrieme na ktorékoľvek zabehnuté podnikanie, či už ide o malý obchod na rohu alebo nadnárodnú firmu, dá sa povedať, že existujú tri kľúčové ukazovatele:

  • angažovanosť zamestnancov,
  • spokojnosť zákazníkov,
  • cash flow.

Tieto aspekty nám síce nepovedia všetko, čo potrebujeme vedieť, ale z hľadiska riadenia a úspešnosti firmy sú strategické. Dostávajú sa do vnútra celkového chodu firmy, a to v súčasnosti i v budúcnosti.

Angažovanosť (zanietenosť) zamestnancov

Vezmime si angažovanosť zamestnancov ako prvé kritérium. Žiadna firma, či už je malá alebo veľká, nemôže na trhu zvíťaziť, ak nemá zamestnancov nabitých pozitívnou energiou. Zamestnancov, ktorí veria v poslanie spoločnosti, chcú ho dosiahnuť a chápu ako ho dosiahnuť. To je dôvod, prečo je potrebné prijať opatrenia na zvýšenie angažovanosti (zanietenosti) zamestnancov a najmenej raz ročne monitorovať situáciu,  napríklad prostredníctvom anonymného prieskumu, v ktorom ľudia majú pocit, že môžu celkom otvorene hovoriť o svojich myšlienkach.

Článok pokračuje pod reklamou

Ale pozor! Nesmiete padnúť do pasce týchto prieskumov a skúmať v ankete drobnosti a nepodstatné veci, napr. či zamestnancom chutí jedlo v závodnej jedálni alebo či je dostatočná dostupnosť voľných parkovacích miest. Najvýznamnejším cieľom prieskumu je zistiť, aký majú zamestnanci pocit zo strategického riadenia firmy a ako vnímajú kvalitu a možnosti svojho kariérneho rozvoja. Je potrebné sa pýtať na otázky ako napr.: Myslíte si, že spoločnosť má ciele, ktoré ľudia úplne chápu, akceptujú a podporujú? Máte pocit, že spoločnosť sa o Vás stará a máte dostatok príležitostí na osobný rast? Myslíte si, že Vaša každodenná práca je spojená s tým, čo lídri spoločnosti hovoria vo svojich prejavoch a uvádzajú vo výročnej správe? Ak má mať zamestnanecký prieskum čo najvyššiu vypovedaciu hodnotu, mal by získať odpoveď na základnú otázku: Pracujete všetci ako jeden tím?

Spokojnosť zákazníkov

Rast je kľúčom k dlhodobému prežitiu. Na základe toho dostávame odpoveď na otázku, prečo je spokojnosť zákazníkov druhým životne dôležitým znakom zdravej firmy. Opäť platí, že tento ukazovateľ možno zistiť prostredníctvom prieskumu, ale zriedkakedy sa nájde dostatok takých ľudí, ktorí Vám poskytnú dostatočné údaje, aby ste zistili skutočnú situáciu. Je potrebné, aby ste navštevovali svoje predajne, pozorovali čo sa v nich deje a nerozprávali len s Vašimi „dobrými“ zákazníkmi. Venujte pozornosť aj tým zákazníkom, ktorých objednávky sú nestále alebo klesajú. Teda tým, ktorých Vaši predajcovia neradi vidia. Existuje mnoho spôsobov ako zistiť: „Čo môžeme urobiť lepšie?“ Okrem toho tiež vždy zistite, či by zákazník odporučil iným ľuďom Vaše produkty alebo služby. Je to pre Vás skúška ohňom spokojnosti zákazníkov. Nezabúdajte, že dobré meno sa šíri rýchlo, no zlé ešte rýchlejšie. Spokojní zákazníci sú pre Vašu firmu najlacnejšia forma reklamy.

Dobrá rada: Okrem kvalitného produktu alebo služby sa snažte dať zákazníkom vždy niečo navyše. Napr. ak Vašu reštauráciu navštívi niekto po prvý raz a dostane fľašu vína na účet podniku, určite sa rád pochváli s touto skúsenosťou na druhý deň všetkým kolegom.

Cash-flow

Tretím ukazovateľom zdravia firmy je cash-flow (tok peňažných prostriedkov). Cash flow je hodnotný ukazovateľ, pretože jednoducho neklame. Všetky ostatné ukazovatele ako výnosy, náklady, zisk, strata sú čiastočne skreslené. Získavajú sa účtovným spôsobom, a sú teda ovplyvnené účtovnými zásadami, napr. akruálnym princípom (zisk je rozdiel výnosov a nákladov, nie príjmov a výdavkov). Ale cash flow (peňažné toky) nám povie pravdu o skutočnom stave podniku. Dáva dá odpoveď na to, či už môžete vrátiť peniaze akcionárom, splatiť svoje dlhy, požičať si viac pre rýchlejší rast alebo hociktorú kombináciu týchto možností. Cash flow Vám pomôže pochopiť a ovládať osud Vášho podnikania.

Nepochybne existuje mnoho spôsobov ako merať pulz podniku. Ale ak máte zanietených zamestnancov, spokojných zákazníkov a dobrý cash-flow, môžete si byť istí, že Vaša firma je zdravá a na ceste k úspechu.

Spracované podľa www.welchway.com

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pomalé načítanie webových stránok a vplyv na zákazníkov

Aj milisekunda môže firme priniesť miliónové výnosy. Pozrite si dôvody, prečo treba myslieť na rýchlosť načítania webovej stránky či e-shopu a čo všetko to ovplyvňuje.

Svadba v Bojniciach na romantickej záhrade: v hoteli Belassi sa postarajú o každý detail

Svadobný obrad a hostinu, rodinný výlet či biznis stretnutie v bojnickom hoteli premenia na čarovný zážitok. Riaditeľ Rudolf Lukačka a manažérka marketingu Andrea Slobodová prezradili, ako im v tom pomáhajú baťovské zásady a výnimočnosť hotelovej záhrady.

Efektívna správa skladu: 5 tipov, ako na to

Správne riadenie skladu môže ušetriť peniaze, priniesť vyšší zisk a prispieť k spokojnosti zamestnancov aj zákazníkov. Poradíme vám, ako efektívne spravovať sklad.

Plánovanie nástupníctva: ako nahradiť kľúčového zamestnanca

Nástupníctvo sa spája najmä s rodinnými podnikmi. Týka sa ale aj ostatných firiem, napr. pri odchode pracovníkov zo strategických pozícií. Ako vtedy postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky