Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať cenovú evidenciu pre mikro podnikateľov

Zrušenie povinnosti viesť a uchovávať cenovú evidenciu pre mikro podnikateľov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže podnikateľov a v nadväznosti na novelu zákona o účtovníctve sa v novele zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o cenách“) doplňujú ustanovenia o cenovej evidencii. Pre špecifikovanú skupinu podnikateľov sa navrhuje zrušiť povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o cenách vrátane kalkulácií nákladov.

Pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, a ktorí sú

  • mikro účtovnou jednotkou, ktorej definícia je predmetom novely zákona o účtovníctve alebo
  • fyzickou osobou, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a spĺňa požadované kritériá

sa navrhuje predkladanou novelou zákona o cenách zrušiť povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o cenách (cenovú evidenciu) vrátene kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.
Fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva musí spĺňať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie dve z týchto troch podmienok:

  • celková suma majetku zistená z výkazu o majetku a záväzkoch (netto ocenenie) nepresiahla 350 000 eur,
  • obrat (príjmy z predaja tovaru a služieb) nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Novela zákona o cenách nadobúda účinnosť od 1. januára 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Tvorba cien v praxi: skúsenosti podnikateľov z rôznych odvetví

Aké metódy cenotvorby existujú a ako k nej pristupuje reštaurácia, klinika, výrobca remeselných nápojov či reklamná agentúra? O skúsenosti aj poučenia sa podelili podnikatelia z praxe.

Marža, prirážka a rabat – v čom je rozdiel?

Marža, prirážka a rabat sú pojmy, ktoré sa často mylne zamieňajú. Čo znamenajú a aké sú medzi nimi rozdiely?

Ako stanoviť hodinovú cenu za hodinu práce?

V oblasti služieb často zákazníci vidia obrovský rozdiel v hodinových sadzbách konkurenčných firiem. Ako kalkulovať hodinovú cenu práce firmy pri poskytovaní služieb?

Ako stanoviť správnu cenu?

Cena musí umožňovať podniku byť konkurencieschopným, zároveň dosahovať požadovanú rentabilitu vynaložených nákladov a dostatočnú ziskovú prirážku na rozvoj. Ako ju stanoviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky