Investori vsádzajú na cleantech

Zhodnocovanie odpadov, energetická efektívnosť a manažment energií. Toto sú oblasti, v ktorých majú inovatívne začínajúce firmy najväčšiu šancu na úspech aj na získanie investora. Záujem venture investorov v roku 2011 sa sústreďuje najmä na technológie podporujúce alternatívne formy energie, technológie pomáhajúce so šetrením energie a technológie, ktoré z odpadov robia suroviny a zhodnocujú ich.

SMART GRID otvára start-upom nové možnosti

Keďže rastie nesúlad medzi výrobou a spotrebou energie, tak riešením tohto problému majú byť inteligenté siete - smart grids. Smart grid (inteligentná siet) je takým typom rozvodnej elektrickej siete, ktorá predvída a inteligentne reaguje na správanie všetkých subjektov pripojených ku elektrickej sieti – dodávateľov aj odberateľov energie ako aj tých, ktorí sú v pozícii dodávateľov aj odberateľov. Na rozdiel od tradičného chápania elektrickej siete, ktorá uvažuje o kontrolovateľnej výrobe energie a nepredvídateľnej spotrebe, je to u inteligentných sietí naopak. Cieľom je účinne zabezpečiť spoľahlivé, ekonomické a udržateľné dodávky elektrickej energie. Kľúčové pojmy v zásobovaní energiou v budúcnosti znejú nasledovne:

  • Regenerácia – inými slovami potreba zdokonaľovať napr. rýchlosť nabíjania batérií,
  • Decentralizácia – alebo podnikateľské príležitosti v oblasti decentralizovanej výroby energie, teda energie vyrábanej priamo na mieste spotreby (malé inštalácie energetických zdrojov v domácnostiach),
  • Volatilita – ide predovšetkým o riešenie problému ako sa vysporiadať s volatilným množstvom vyrobenej energie v sieti, keďže skladovanie energie zatiaľ z technických dôvodov nie je možné dostatočne ekonomicky zabezpečiť.

Obrovské veterné parky, veľké polia so slnečnými elektrárňami, geotermálne a bioplynové zariadenia by mali v budúcnosti produkovať veľkú časť elektrickej energie. Spotrebitelia by mali produkovať časť svojej spotreby energie pomocou solárnych panelov na strechách alebo malých elektrární v pivniciach. Práčky, sušičky a chladničky by mali vzájomne komunikovať a prať, sušiť alebo chladiť vtedy, kedy je elektrický prúd cenovo najvýhodnejší. Strechy a fasády nových budov zrejme ovládne fotovoltika a súčasťou realitných projektov sa stanú energetické zásobníky. Rozvodové sústavy sa zmenia z jednoprúdových ciest na obojsmerné a viacprúdové informačné diaľnice. Tento rastúci trh ponúka mladým podnikateľom výborné možnosti na štart biznisu.

Inovácie sú nutné

K tomu, aby bolo možné zabezpečiť fungovanie domácností a výroby elektriny na vyššie uvedených princípoch, je potrebné, aby distribučné spoločnosti dokázali vybalansovať výrobu a spotrebu energie. Väčšina elektrických sietí bola totiž vybudovaná pred 40 až 60 rokmi a je potrebné ich modernizovať. V budúcnosti budú inteligentné systémy merať a regulovať výrobu, úschovu, dodávku a vyskladnenie energie zo siete. Ako sme uviedli vyššie, takáto inteligentná elektrická sieť sa nazýva Smart Grid.

Na vybudovanie Smart grid sietí bude okrem významných infraštruktúrnych projektov a inovácií v oblasti technológií potrebné aj množstvo inovácií v oblasti IT. Zároveň bude potrebné v mnohých krajinách vybudovať energetické diaľnice. Jedným z príkladov je Nemecko, kde sa produkcia elektrickej energie sústreďuje do severnej a východnej časti a je potrebné ju premiestniť do južnej časti Nemecka. Práve z tohto dôvodu sú už dnes energetické siete preťažené, a to sa výstavba veľkých veterných parkov na severe ešte len pripravuje.

Trhy v oblasti energetického sektora čakajú významné zmeny. Práve táto skutočnosť vytvára dobré predpoklady a priestor pre inovatívne start-upy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.

Slovenský Domotron chystá pokročilý smarthome systém pre celý svet

Domotron je komplexný systém inteligentnej domácnosti, tzv. smarthome systém. Firmu založili v roku 2012 dvaja spoločníci, Martin Budaj a Ján Zuštiak. Neskôr k nim pribudol aj Alexander Janušek, ktorý predtým pôsobil vo firme ako externista na marketing a obchod. Podelil sa s nami o dvojročné skúsenosti s hľadaním investora na slovenskom a českom trhu, ale aj o plány, ako chce firma rásť na domácom aj svetovom trhu.
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky