Investori vsádzajú na cleantech

Zhodnocovanie odpadov, energetická efektívnosť a manažment energií. Toto sú oblasti, v ktorých majú inovatívne začínajúce firmy najväčšiu šancu na úspech aj na získanie investora. Záujem venture investorov v roku 2011 sa sústreďuje najmä na technológie podporujúce alternatívne formy energie, technológie pomáhajúce so šetrením energie a technológie, ktoré z odpadov robia suroviny a zhodnocujú ich.

SMART GRID otvára start-upom nové možnosti

Keďže rastie nesúlad medzi výrobou a spotrebou energie, tak riešením tohto problému majú byť inteligenté siete - smart grids. Smart grid (inteligentná siet) je takým typom rozvodnej elektrickej siete, ktorá predvída a inteligentne reaguje na správanie všetkých subjektov pripojených ku elektrickej sieti – dodávateľov aj odberateľov energie ako aj tých, ktorí sú v pozícii dodávateľov aj odberateľov. Na rozdiel od tradičného chápania elektrickej siete, ktorá uvažuje o kontrolovateľnej výrobe energie a nepredvídateľnej spotrebe, je to u inteligentných sietí naopak. Cieľom je účinne zabezpečiť spoľahlivé, ekonomické a udržateľné dodávky elektrickej energie. Kľúčové pojmy v zásobovaní energiou v budúcnosti znejú nasledovne:

  • Regenerácia – inými slovami potreba zdokonaľovať napr. rýchlosť nabíjania batérií,
  • Decentralizácia – alebo podnikateľské príležitosti v oblasti decentralizovanej výroby energie, teda energie vyrábanej priamo na mieste spotreby (malé inštalácie energetických zdrojov v domácnostiach),
  • Volatilita – ide predovšetkým o riešenie problému ako sa vysporiadať s volatilným množstvom vyrobenej energie v sieti, keďže skladovanie energie zatiaľ z technických dôvodov nie je možné dostatočne ekonomicky zabezpečiť.

Obrovské veterné parky, veľké polia so slnečnými elektrárňami, geotermálne a bioplynové zariadenia by mali v budúcnosti produkovať veľkú časť elektrickej energie. Spotrebitelia by mali produkovať časť svojej spotreby energie pomocou solárnych panelov na strechách alebo malých elektrární v pivniciach. Práčky, sušičky a chladničky by mali vzájomne komunikovať a prať, sušiť alebo chladiť vtedy, kedy je elektrický prúd cenovo najvýhodnejší. Strechy a fasády nových budov zrejme ovládne fotovoltika a súčasťou realitných projektov sa stanú energetické zásobníky. Rozvodové sústavy sa zmenia z jednoprúdových ciest na obojsmerné a viacprúdové informačné diaľnice. Tento rastúci trh ponúka mladým podnikateľom výborné možnosti na štart biznisu.

Inovácie sú nutné

K tomu, aby bolo možné zabezpečiť fungovanie domácností a výroby elektriny na vyššie uvedených princípoch, je potrebné, aby distribučné spoločnosti dokázali vybalansovať výrobu a spotrebu energie. Väčšina elektrických sietí bola totiž vybudovaná pred 40 až 60 rokmi a je potrebné ich modernizovať. V budúcnosti budú inteligentné systémy merať a regulovať výrobu, úschovu, dodávku a vyskladnenie energie zo siete. Ako sme uviedli vyššie, takáto inteligentná elektrická sieť sa nazýva Smart Grid.

Na vybudovanie Smart grid sietí bude okrem významných infraštruktúrnych projektov a inovácií v oblasti technológií potrebné aj množstvo inovácií v oblasti IT. Zároveň bude potrebné v mnohých krajinách vybudovať energetické diaľnice. Jedným z príkladov je Nemecko, kde sa produkcia elektrickej energie sústreďuje do severnej a východnej časti a je potrebné ju premiestniť do južnej časti Nemecka. Práve z tohto dôvodu sú už dnes energetické siete preťažené, a to sa výstavba veľkých veterných parkov na severe ešte len pripravuje.

Trhy v oblasti energetického sektora čakajú významné zmeny. Práve táto skutočnosť vytvára dobré predpoklady a priestor pre inovatívne start-upy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.

Slovenský Domotron chystá pokročilý smarthome systém pre celý svet

Domotron je komplexný systém inteligentnej domácnosti, tzv. smarthome systém. Firmu založili v roku 2012 dvaja spoločníci, Martin Budaj a Ján Zuštiak. Neskôr k nim pribudol aj Alexander Janušek, ktorý predtým pôsobil vo firme ako externista na marketing a obchod. Podelil sa s nami o dvojročné skúsenosti s hľadaním investora na slovenskom a českom trhu, ale aj o plány, ako chce firma rásť na domácom aj svetovom trhu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky