Európska spoločnosť

Jednou z právnych foriem podnikania je aj Európska spoločnosť. O tom, aké sú jej výhody a nevýhody a pre koho je táto právna forma vhodná sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti Fontionnel, Lukášom Ivanom.

Čo je to Európska spoločnosť (societas europaea) a kto by mal zvažovať túto právnu formu podnikania?

Európska spoločnosť (societas europaea, skratka SE), ako právna forma podnikania dostala reálnu podobu už v roku 2001. Do praxe však bola zavedená až neskôr – v roku 2004. Ide o o harmonizovanú alternatívu podnikania v členských štátoch EÚ.

Každý podnikateľ, ktorý zvažuje usídliť svoje podnikanie na území EÚ má rovnakú možnosť založenia a užívania výhod európskej spoločnosti. Európska spoločnosť (SE) predstavuje praktickú modifikáciu akciovej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje najmä možnosťou jednoduchšieho nastavenia riadiacich orgánov spoločnosti. V kombinácií s nadnárodnou prestížou v podnikaní a minimálnym základným imaním vo výške 120 000 EUR tak predstavuje ideálnu voľbu pre stredné a veľké spoločnosti.

Ako jediná entita ponúka možnosť zmeny sídla spoločnosti na medzinárodnej úrovni – v rámci členských štátov EÚ a EHS (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island). Vykonaním zmeny sídla spoločnosť zároveň podlieha aj legislatíve krajiny do ktorej sa presídľuje (daňovej aj obchodnej legislatívy) .

Európska spoločnosť je obdoba akciovej spoločnosti s vyššou prestížou a jednoduchším riadením, ideálny variant pre stredné a veľké nadnárodné spoločnosti, možnosť presídľovania v rámci členských štátov EÚ a EHS

V čom sa Európska spoločnosť (SE) líši od tradičných právnych foriem podnikania?

Od bežných typov spoločností (s.r.o., a.s.) sa Európska spoločnosť (SE) líši rôznymi faktormi. V prvom rade ide o minimálnu výšku základného imania, ktorá predstavuje sumu 120 000 EUR. Rozdiel medzi akciovou spoločnosťou (a.s.) a európskou spoločnosťou (SE) je okrem výšky minimálneho vkladu aj v možnosti zvolenia jednostupňového riadenia. V porovnaní s akciovou spoločnosťou podľa slovenskej právnej úpravy sa dozorná rada a predstavenstvo v SE môže nahradiť jediným orgánom.

Ďalšou nespornou výhodou je možnosť presídľovania podnikateľského subjekty v rámci členských štátov EÚ a EHS. Tento akt nie je možný ani pri jednej z právnych foriem, ktoré sú podnikateľom k dispozícií v rámci EÚ.

Zaujímavým atribútom je účasť zamestnancov na riadení spoločnosti. Tento ochranný nástroj musí byť podchytený už pri samotnom zakladaní spoločnosti. Európska spoločnosť môže byť založená až po deklarovaní, že táto podmienka je dodržaná. Zamestnanci majú v SE právo prerokúvať, voliť a byť volení, vymenovať, prípadne nesúhlasiť s vymenovaním správnej alebo dozornej rady SE.

Za nevýhodu možno považovať spôsoby jej založenia. Legislatíva síce ponúka niekoľko variant zakladacieho procesu, no žiaden z nich nie je zvládnuteľný na úrovni jednoduchosti ako je tomu napríklad pri s.r.o. na Slovensku. V neposlednom rade aj samotný proces zmeny sídla predstavuje súhrn náročných byrokratických a právnych úkonov.

Aké výhody poskytuje podnikateľom? Kedy by mali podnikatelia zvažovať využitie tejto právnej formy podnikania a kedy naopak nie?

Podnikateľ by mal nad Európskou spoločnosťou začať uvažovať v čase, keď jeho podnik dosiahne istú veľkosť. Tým rozumieme nielen finančnú spôsobilosť, ale aj počet zamestnancov, hodnotu aktív či medzinárodný prvok v podnikaní, čo je jednou z legislatívnych podmienok pri založení Európskej spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

S akými mýtami sa v súvislosti s Európskou spoločnosťou najčastejšie stretávate či už u Vašich klientov alebo v médiách?

Odpovieme nepriamo. V súčasnej dobe sme mali možnosť zaznamenať informácie z médií, ktoré opisovali hromadné „presídľovanie“ spoločností do susedných alebo dokonca zámorských krajín. Takáto informácia je nesprávna. Masovo používané právne entity typu s.r.o. alebo aj a.s. nemajú možnosť presídľovania subjektu ako celku ani v rámci EÚ, ani v rámci iných štátov. Prakticky dochádza k zrušeniu spoločnosti na Slovensku a otvoreniu novej spoločnosti zahraničí.

Presťahovať celý podnik, zo štátu A do štátu B, zmenou sídla, bez nutnosti zrušenia pôvodnej spoločnosti, vrátane majetku, oprávnení či záväzkov je rámci krajín EÚ však predsa len realizovateľné. Takýto úkon ako jediná právna forma v EÚ ponúka práve Európska spoločnosť (SE). Počet registrovaných SE spoločností však predstavuje iba drobnú hŕstku, ktorá zďaleka nezodpovedá spomínaným masám presídľovaných firiem.

Presídlenie spoločnosti nie je zrovna „lacný špás“ určený pre každodenného podnikateľa.

Koľko takýchto spoločností je asi v SR a v akých sektoroch podnikajú?

Obchodný register Slovenskej republiky k 1.6. 2014 eviduje 94 spoločností typu SE (európska spoločnosť). V porovnaní s tisíckami spoločností typu s.r.o. a a.s. je toto číslo nepomerne nižšie. Európske spoločnosti registrované na Slovensku podnikajú napríklad v stavebníctve, podnikateľskom poradenstve, či neurologickom inžinierstve a zdravotníctve.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Právo veta v EÚ a jeho význam: čo by znamenalo jeho obmedzenie v praxi?

Sú obavy z obmedzenia práva veta opodstatnené alebo ide len o strašenie? Prečo je zmena v spôsobe hlasovania v EÚ opakovane témou a aké sú jej prínosy a riziká?

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky