Európska spoločnosť

Čo je to Európska spoločnosť (societas europaea) a kto by mal zvažovať túto právnu formu podnikania? V čom sa Európska spoločnosť (SE) líši od tradičných právnych foriem podnikania? Aké je základné imanie európskej akciovej spoločnosti? Aká je jej organizačná štruktúra?

Európska spoločnosť (Societas Europaea) ako právna forma podnikania v SR

Okrem všeobecne známych právnych foriem obchodných spoločností existuje na Slovensku ešte jedna špecifická – európska akciová spoločnosť (Societas Europaea). Je upravená osobitným predpisom a má aj mnoho osobitostí.

Európska spoločnosť

Jednou z právnych foriem podnikania je aj Európska spoločnosť. O tom, aké sú jej výhody a nevýhody a pre koho je táto právna forma vhodná sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti Fontionnel, Lukášom Ivanom.

Nadnárodné právne formy podnikania

Vstupom Slovenskej republiky do EÚ sa rozšírili možnosti podnikania o tzv. „nadnárodné formy“ podnikania. Nadnárodné právne formy podnikateľských subjektov sú primárne regulované nariadeniami Európskeho spoločenstva (ďalej aj ako „ES“), ktoré sú záväzné pre všetky krajiny Spoločenstva, bez ohľadu na to, v ktorom štáte tieto subjekty sídlia. V súčasnosti ide o: 1. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, 2. Európsku spoločnosť, 3. Európske družstvo.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky