Európska spoločnosť

Čo je to Európska spoločnosť (societas europaea) a kto by mal zvažovať túto právnu formu podnikania? V čom sa Európska spoločnosť (SE) líši od tradičných právnych foriem podnikania? Aké je základné imanie európskej akciovej spoločnosti? Aká je jej organizačná štruktúra?

Európska spoločnosť (Societas Europaea) ako právna forma podnikania v SR

Okrem všeobecne známych právnych foriem obchodných spoločností existuje na Slovensku ešte jedna špecifická – európska akciová spoločnosť (Societas Europaea). Je upravená osobitným predpisom a má aj mnoho osobitostí.

Európska spoločnosť

Jednou z právnych foriem podnikania je aj Európska spoločnosť. O tom, aké sú jej výhody a nevýhody a pre koho je táto právna forma vhodná sme sa zhovárali s konateľom spoločnosti Fontionnel, Lukášom Ivanom.

Nadnárodné právne formy podnikania

Európska spoločnosť či európske družstvo - právne formy podnikania, ktoré môžu využiť aj slovenskí podnikatelia, no upravujú ich európske právne predpisy.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky