Franchising v Nemecku zažíva boom

Na Nemeckom trhu pôsobí takmer 1000 franchisingových konceptov, ktoré zamestnávajú viac ako 700 000 ľudí. Ktoré faktory stoja za boomom franchisingu v Nemecku a ako je tomu na Slovensku?

Nemecká franchisingová asociácia - Deutscher Franchiseverband (DFV) od roku 1978 združuje nemecké subjekty podnikajúce vo franchisingu. Reprezentuje a zastupuje záujmy nemeckého franchisingového priemyslu voči tvorcom politík na domácej aj európskej úrovni a podporuje existujúcich i potenciálnych franchisorov aj franchisantov pri ich expanzii doma aj v zahraničí.

Vplyv DFV na legislatívny a regulačný rámec ovplyvňujúci franchisingové podnikanie presahuje hranice Nemecka. Medzinárodná spolupráca s Európskou franchisingovou federáciou (EFF) a Svetovou franchisingovou radou okrem iného zabezpečuje možnosť vplyvu DFV na tvorbu smerníc a nariadení Európskej komisie v Bruseli.

Nemecká franchisingová asociácia je tiež garantom členstva Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) v Európskej franchisingovej federácii. V rámci štandardného postupu prijímania SFA za člena EFF (v roku 2014) zástupcovia SFA prezentovali v Berlíne prezidentovi DFV program, poslanie a vtedajšie aktivity SFA. Na základe pozitívneho vyhodnotenia našej činnosti bola následne Slovenská franchisingová asociácia v zmysle odporúčania DFV prijatá za riadneho člena EFF.

Franchising na nemeckom trhu rastie

Podľa aktuálneho hodnotenia a štatistík DFV zaznamenal nemecký franchisingový priemysel v predchádzajúcom roku dynamický rast. Na trhu pôsobí 970 franchisingových systémov ktoré majú takmer 124 tisíc franchisingových partnerov, čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 %.

970 franchisingových systémov má 124 000 franchisingových partnerov.

Celkovo viac ako 162 000 franchisingových spoločností (podnikateľských subjektov) zamestnáva v tomto segmente cca 707 000 pracovníkov. Aj celkový obrat franchisingových prevádzok zaznamenal medziročný nárast o 8% a predstavuje celkom 112,2 miliárd eur, čo odráža pozitívne výsledky celoštátnej ekonomiky a v nej významné postavenie franchisingového segmentu.

Prvenstvo na nemeckom franchisingovom trhu si drží segment služieb

V rámci vnútornej štruktúry nemeckého franchisingového trhu došlo v minulom roku k prerozdeleniu veľkosti najväčších segmentov, pričom najsilnejším ostáva segment služieb s podielom 40 % na trhu, avšak na druhom mieste vytlačila gastronómia s podielom 27 % segment obchodu (podiel 23 %).

Najmenší podiel na trhu majú remeslá (10 %). Z celkového počtu franchisingových sytémov pôsobiacich na trhu sa nachádza 52 % v rozvojovej fáze (expandujú), 16 % v stabilnom stave a 14 % systémov sa zmenšuje.

Franchisingu nahráva záujem spotrebiteľov o kvalitné značky.

Očakávaný vývoj nemeckého franchisingu v nasledujúcom období hodnotí prezident DFV Leif Brodersen pozitívne. Dôležitým faktorom stúpajúceho významu franchisingového podnikania v Nemecku je záujem spotrebiteľov o kvalitné značky a služby, vplyv informačných technológií, ale aj vysoká úroveň priameho osobného kontaktu obchodníkov so zákazníkmi.

Rozvoju franchisingu v Nemecku výrazne pomáha Nemecká franchisingová asociácia

Nemecká franchisingová asociácia okrem sledovania objektívnych štatistických údajov vykonala nový vlastný prieskum o náladách a očakávaniach podnikateľov vo franchisingovej branži medzi vlastnými členmi a všeobecne uznávanými odborníkmi.

Index podnikateľskej klímy vo franchisingu

Tzv. Index (podnikateľskej) klímy vo franchisingu - FRANCHISE KLIMA INDEX (FKI) bol po prvýkrát predstavený a zverejnený na podujatí FRANCHISE FORUM 2018. Odprezentovaná kvantifikácia všeobecného FKI (140 %) vyjadruje nadpriemerne pozitívne podnikateľské prostredie a odráža priaznivú súčasnú aj predpokladanú situáciu na nemeckom franchisingovom trhu. Zaujímavý je formát indexovania, ktorý v polročných intervaloch zaznamenáva aj malé výkyvy vo vývoji nálad a očakávaní podnikateľov.

Článok pokračuje pod reklamou

FRANCHISEEXPO 2018 // # FEX18 je v Nemecku franchisingovou udalosťou roka

Veľtrh FranchiseExpo, ktorý organizuje Nemecká franchisingová asociácia v spolupráci s množstvom partnerov a sponzorov, otvára brány od 27. do 29. septembra 2018 vo Frankfurte nad Mohanom. Na tomto podujatí budú mať poskytovatelia franchisigových systémov možnosť prezentovať svoje úspešné koncepty a značky, návštevníci môžu využiť možnosť získať aktuálne informácie a priamy kontakt s poskytovateľmi národných aj medzinárodných franšízových systémov.

A na Slovensku je to takto ...

Na Slovensku žiadne oficiálne štatistiky o franchisingovom podnikaní nie sú k dispozícii. Podľa mojich vlastných orientačných prieskumov (ktoré prevzala aj Slovenská franchisingová asociácia) pôsobí na Slovensku viac ako 150 franchisigových systémov, z toho je len asi 30 členov SFA. Pritom je SFA podľa svojich stanov na Slovensku jedinou oficiálnou inštitúciou, ktorá by mala reprezentovať a presadzovať záujmy poskytovateľov franchisingu a podporovať zlepšovanie podnikateľského prostredia najmä v danej oblasti. Uvedené skromné čísla a (ne)činnosť SFA vyjadrujú nezáujem našich podnikateľov z oblasti franchisingu spolupracovať a podieľať sa na rozvoji segmentu, v ktorom sami pôsobia (napr. aktuálne aj vo vytváraní lepších podmienok v oblasti tvorby a získavania ľudských zdrojov alebo aj na vytvorení legislatívy pre podporu rodinného podnikania).

Bolo by prínosné keby tento článok zaujal nielen mnohých záujemcov o franchisingové podnikanie na Slovensku (prípadne aj médiá), ale predovšetkým inšpiroval zúčastnených k aktivite. Som skrátka nenapraviteľný optimista. Pretože inak to Nemecko nedobehneme, aj keby nám utekalo naproti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.

Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky