Financie, finančný manažment, hodnota - základné princípy

Financie sú oblasť, s ktorou sa stretáva každý z nás v rôznych podobách, preto je relatívne užitočné poznať základné princípy tejto disciplíny. Veľa ľudí žiada o hypotéky, ale myslíte, že vedia, o čo vlastne ide? Nemusíme hneď vedieť z hlavy vypočítať splátku, ale bolo by fajn poznať aspoň princíp fungovania a finančné dôsledky pri použití tohto nástroja. Keď si spočítame všetky hypotekárne splátky a porovnáme ich s výškou úveru, pravdepodobne dostaneme niekoľkonásobne vyššiu sumu v prospech splátok. Ako to vlastne je? Preplácame kupovanú nehnuteľnosť či nie?

Nedávno som čítal inzerát na predaj apartmánov vo Vysokých Tatrách, ktorý ponúkal možnosť prenajať zakúpený apartmán správcovskej spoločnosti, pričom majiteľ apartmánu zinkasuje 7% z kúpnej sumy počas 3 rokov. Dá sa týchto 7% rovnocenne porovnávať s povedzme 3% úročenými v banke? Určite nie, ale pre vysvetlenie treba jednoducho čítať ďalej. Posledný príklad uvediem od dealera automobilov Mazda. Možno ste zaregistrovali možnosť kúpy vozidla tejto značky na „tretinové“ financovanie, čo znamená, že zaplatíte tretinu z ceny dnes, tretinu o rok a tretinu o dva. Dá sa táto ponuka kvantifikovať? Inak povedané, viem povedať, aká jednorázová zľava vykompenzuje výhodu „tretinového“ financovania? Viem. Sami vidíte, že financie sú všade a je praktické si o nich niečo povedať.

Keď sa preorientujeme z civilného života do toho firemného, každá spoločnosť si musí zodpovedať dve komplexné otázky:

  1. Aké investície bude firma realizovať?
  2. A z čoho bude tieto investície financovať?

Cieľ každej firmy je tvoriť hodnotu, ktorú je schopná vytvoriť len vtedy, keď zdroje financovania budú lacnejšie ako výnosy z realizovaných investícii. Celkom jednoducho sa to píše, už ťažšie sa to realizuje. Warren Buffett nedávno povedal, že jeho spoločnosť Bershire Hathaway si vie v Japonsku požičať kapitál za 1% ročný úrok, čiže úloha je nájsť projekt, ktorý vygeneruje väčší ako 1% výnos a hodnota by bola na svete – takýto projekt však Berkshire Hathaway nenašiel. Asi tá tvorba hodnoty fakt nebude taká jednoduchá.

Článok pokračuje pod reklamou

Pre lepšie pochopenie finančného manažmentu každej firmy je vhodné vnímať spoločnosť izolovane od všetkých subjektov, ktoré ju financujú ako napr. akcionári či banky. Každá firma potrebuje široké spektrum rôznych aktív, od budov, automobilov, strojov až po stoly, stoličky či atramentové perá pre ich riaditeľov. Za tieto aktíva však treba zaplatiť, čiže pred tým ako ide firma čokoľvek kupovať, musí získať potrebnú hotovosť, čo vie zrealizovať predajom „nárokov“ na tento majetok ako aj na cash flow, ktorý tento majetok vygeneruje v budúcnosti. Tieto „nároky“ voláme cenné papiere. Napríklad, keď si spoločnosť požičia peniaze z banky, banka dostane písomný prísľub o splatení tohto dlhu spolu s úrokom. Takže banka prakticky vymení peniaze za cenný papier. Cenných papierov je nespočetné množstvo, napríklad bežné akcie, dlhopisy a iné, pričom väčšinou nastane výmena peňazí za určitý prísľub spoločnosti smerom do budúcnosti. Finančný manažér stojí teda medzi dvoma základnými otázkami, ktoré sme si položili na začiatku, a síce medzi získavaním kapitálu a jeho investovaním. Finančný manažér musí najprv získať potrebný kapitál pre nákup aktív výmenou cenných papierov za hotovosť. Ak všetko ide podľa plánu, nakúpené aktíva začnú časom generovať peniaze, ktoré sa buď reinvestujú alebo vrátia držiteľom cenných papierov.

Zopakujem naše dve známe otázky ešte raz, keďže odpovede na ne predstavujú dva základné princípy finančného riadenia spoločnosti. Aké investície bude firma realizovať? Z čoho bude tieto investície financovať? Odpoveď na prvú otázku je investičné rozhodovanie firmy. Odpoveď na druhú otázku je rozhodovanie o financovaní firmy. Keď firma identifikuje investičnú príležitosť, finančný manažér sa najprv musí spýtať či má projekt väčšiu hodnotu ako kapitál potrebný na jeho realizáciu. V prípade, že odpoveď je „áno“ môže začať zvažovať ako bude tento projekt financovať. Miesto, kde finančný manažér môže získať potrebný kapitál, sa volá finančný trh, ktorý je dnes doslova medzinárodný a nepozná hranice. Egyptská firma môže získať kapitál emitovaním akcii kdekoľvek na svete, môže si požičať od banky sídliacej v Japonsku či vo Fínsku a tieto cenné papiere môžu meniť majiteľa veľmi jednoducho s nízkymi nákladmi. Jednoducho povedané, finančné trhy môžeme chápať ako zdroj financovania firiem investujúcich tento získaný kapitál do svojich projektov. Hovoríme vlastne o mechanizme presmerovania úspor ľudí, spoločností či vlád do investičných projektov tvoriacich hodnotu.

V ďalšom článku si povieme o tom, na základe čoho sa finanční manažéri rozhodujú, povieme si teda niečo o súčasnej hodnote peňazí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky