O zvýhodnené úvery pre podnikateľov možno žiadať do júna 2022

Ministerstvo financií predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Aké sú podmienky?

Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania žiadostí až do konca júna 2022. Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Na čo môžu podnikatelia využiť zvýhodnený úver?

Úver je prioritne určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov. Poskytnutú pomoc tak môžu podnikatelia využiť na úhradu prevádzkových a investičných nákladov, ktoré súvisia s udržaním prevádzky a zamestnanosti, ale môže byť použitá aj na splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

SZRB poskytla od spustenia úverového programu PODNIKATEĽ 2020 firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur.

Aké sú podmienky na získanie úveru?

Úvery sú poskytované od výšky 10-tisíc eur do 350-tisíc eur. Splatnosť zvýhodneného úveru je 3 roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou 4,00 % p. a., pričom bonifikácia môže podnikateľovi tento úrok znížiť na 0 %. Prvý rok podnikateľ istinu úveru nemusí splácať a navyše ho môže získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne nasledujúcich dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť a zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky