O zvýhodnené úvery pre podnikateľov možno žiadať do júna 2022

Ministerstvo financií predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Aké sú podmienky?

Vďaka predĺženiu lehoty SZRB aj naďalej prijíma žiadosti o „anti-korona“ prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020. Ministerstvo financií umožnilo predĺžiť daný termín podávania žiadostí až do konca júna 2022. Finančná pomoc je poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov.

Na čo môžu podnikatelia využiť zvýhodnený úver?

Úver je prioritne určený na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov. Poskytnutú pomoc tak môžu podnikatelia využiť na úhradu prevádzkových a investičných nákladov, ktoré súvisia s udržaním prevádzky a zamestnanosti, ale môže byť použitá aj na splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

SZRB poskytla od spustenia úverového programu PODNIKATEĽ 2020 firmám a živnostníkom úvery v celkovej výške viac ako 30 miliónov eur.

Aké sú podmienky na získanie úveru?

Úvery sú poskytované od výšky 10-tisíc eur do 350-tisíc eur. Splatnosť zvýhodneného úveru je 3 roky s pevne fixovanou úrokovou sadzbou 4,00 % p. a., pričom bonifikácia môže podnikateľovi tento úrok znížiť na 0 %. Prvý rok podnikateľ istinu úveru nemusí splácať a navyše ho môže získať bez založenia svojho majetku, v závislosti od posúdenia bankou.

Na získanie bonifikácie úroku musí firma alebo SZČO minimálne nasledujúcich dvanásť mesiacov udržať svoju podnikateľskú činnosť a zamestnanosť a na konci tohto ročného obdobia nesmie mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Získanie úveru v roku 2022: čo všetko má vplyv?

S čím treba počítať pri žiadaní o hypotéku v roku 2022, na čo sa sústredí banka pri schvaľovaní žiadostí a aké sú podmienky?

Inflačná pomoc: 100 eur v júni 2022 pre rodiny aj ohrozené skupiny

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa ako zmiernenie následkov inflácie. Príspevok dostanú aj ohrozené skupiny obyvateľov. V akej výške a koho sa to týka?

Opatrenia od 21.4.2022: zmeny v nosení rúšok aj v pravidlách karantény

Od 21.4.2022 sa uvoľňujú ďalšie pandemické opatrenia – takmer úplne sa ruší povinnosť nosiť respirátor či rúško, zmeny nastanú aj v povinnej karanténe. Čo platí po novom?

Zvýhodnené financovanie pre malé a stredné firmy: čo môžu získať?

EXIMBANKA SR poskytuje podnikateľom úver so zníženou úrokovou sadzbou. Aké sú podmienky a na aký účel konkrétne možno úvery využiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky