Úrady už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 20 miliónov eur

Na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišlo 20 354 045,62 eura. O pomoc žiadajú najmä mikro a malé podniky. Tí, ktorí o príspevky za marec ešte nepožiadali, majú stále čas do 15. mája 2020.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 72 393 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 10 766 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 28 886 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 5 419 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 3 105.

O pomoc žiadajú najmä mikropodniky, teda podniky s menej ako 10  zamestnancami, resp. SZČO. Takýchto žiadateľov evidujú úrady viac ako 42-tisíc. Nasledujú malé podniky s viac ako 3-tisíc podanými žiadosťami. Záujem o pomoc štátu prejavilo aj takmer 400 stredných a 78 veľkých podnikov.

Tisícky ďalších žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Spracované dohody Odoslané platby Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet žiadaných zamestnancov, resp. SZČO Počet žiadaných zamestnancov, resp. SZČO
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 10 766 8 170 10 239 218,17 € 51 953
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 28 886 21 567 5 454 801,43 € 29 312
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 1 099 449 1 099 172,13 € 21 392
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 4 320 1 800 3 556 863,89 € 43 199
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 3 105 39 3 990 € 4 403
Spolu 48 176 32 025 20 354 045,62 € 150 259

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátnu pomoc treba zjednodušiť a prestať strašiť sankciami

Vyplýva z prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu, do ktorého sa zapojilo 1043 podnikateľov.

Aprílová pomoc od štátu odchádza na účty do pár dní

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci už odišlo na účty 96 094 364,29 eura. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už odosielajú prvú pomoc za apríl, a to prakticky okamžite po zaevidovaní výkazov.

Novela zákona o zájazdoch a odklad dovoleniek cez cestovky

Cestovky dostanú odklad, zákazníci si budú na dovolenky musieť počkať. Parlament schválil novelu, ktorou sa má riešiť postup týkajúci sa zájazdov (dovoleniek), ktoré sa kvôli pandémii koronavírusu nemohli uskutočniť.

Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020

Ako má postupovať zamestnávateľ a SZČO pri žiadaní príspevku za apríl 2020? Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach od mája 2020? Prinášame ich prehľad.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky