Úrady už vyplatili žiadateľom o príspevky viac ako 20 miliónov eur

Na účty žiadateľom o príspevky v projekte „Prvá pomoc“ už odišlo 20 354 045,62 eura. O pomoc žiadajú najmä mikro a malé podniky. Tí, ktorí o príspevky za marec ešte nepožiadali, majú stále čas do 15. mája 2020.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 72 393 žiadostí o príspevky. Z nich spracovali 10 766 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 28 886 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 pripravili už 5 419 dohôd a v opatrení 4 ich spracovali 3 105.

O pomoc žiadajú najmä mikropodniky, teda podniky s menej ako 10  zamestnancami, resp. SZČO. Takýchto žiadateľov evidujú úrady viac ako 42-tisíc. Nasledujú malé podniky s viac ako 3-tisíc podanými žiadosťami. Záujem o pomoc štátu prejavilo aj takmer 400 stredných a 78 veľkých podnikov.

Tisícky ďalších žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze.

Spracované dohody Odoslané platby Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Počet žiadaných zamestnancov, resp. SZČO Počet žiadaných zamestnancov, resp. SZČO
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 10 766 8 170 10 239 218,17 € 51 953
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 28 886 21 567 5 454 801,43 € 29 312
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 1 099 449 1 099 172,13 € 21 392
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 4 320 1 800 3 556 863,89 € 43 199
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) 3 105 39 3 990 € 4 403
Spolu 48 176 32 025 20 354 045,62 € 150 259

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Antikorona záruka v praxi: ako funguje a prehľad bánk

Ako funguje antikorona záruka, prečo musia podnikatelia za úvery so štátnou zárukou ručiť a do ktorej banky ísť po úver s antikorona zárukou?

Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Garančné programy pre podnikateľov: v čom sa líšia a kto o ne môže žiadať?

Na trhu už niekoľko rokov existujú viaceré garančné programy, ktoré uľahčujú financovanie podnikateľských projektov. V čom sa líšia a aké podmienky musí podnikateľ spĺňať?

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky