Úrady práce odoslali peniaze viac ako 4 500 žiadateľom o príspevky

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy 22. apríla 2020, zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Do štvrtka 10:00 vyplatili 2 542 720,27 eur 4 636 žiadateľom.

Od 6. apríla 2020 zaevidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 36 224 žiadostí o príspevky. Po spracovaní už pripravili na podpis žiadateľom 6 369 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 15 761 dohôd pôjde SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V opatrení 3 spracovali prvých 30 dohôd. 

Ďalšie tisícky žiadostí úrady administrujú a priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. V niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 

Stav k 23.4.2020
Spracované dohody Odoslané platby Vyplatené príspevky Podporení zamestnanci
Opatrenie 1 (od 6. 4. 2020) 6 369 1 646 1 785 235,79 € 28 784
Opatrenie 2 (od 9. 4. 2020) 15 761 2 990 757 484,48 € 15 761
Opatrenie 3A (od 17. 4. 2020) 7 0 0 296
Opatrenie 3B (od 17. 4. 2020) 23 0 0 151
Opatrenie 4 (od 23. 4. 2020) - - - -
Spolu 22 160 4 636 2 542 720,27 € 43 992

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020 a jej doplnenie 14. apríla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čerpanie „Prvej pomoci“ od štátu za marec

Ako hodnotí ministerstvo práce poskytovania príspevkov prvej sociálnej pomoci za marec 2020?

Štátnu pomoc treba zjednodušiť a prestať strašiť sankciami

Vyplýva z prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu, do ktorého sa zapojilo 1043 podnikateľov.

Aprílová pomoc od štátu odchádza na účty do pár dní

Žiadateľom o príspevky prvej pomoci už odišlo na účty 96 094 364,29 eura. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už odosielajú prvú pomoc za apríl, a to prakticky okamžite po zaevidovaní výkazov.

Novela zákona o zájazdoch a odklad dovoleniek cez cestovky

Cestovky dostanú odklad, zákazníci si budú na dovolenky musieť počkať. Parlament schválil novelu, ktorou sa má riešiť postup týkajúci sa zájazdov (dovoleniek), ktoré sa kvôli pandémii koronavírusu nemohli uskutočniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky