Potravinári môžu žiadať o finančný príspevok: ako postupovať?

Potravinári môžu žiadať o mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur. Aké sú podmienky a postup?

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) koncom apríla spustilo mimoriadnu pomoc pre potravinárov, ktorí môžu získať na základe vyplnenia dotazníka. Ten bude prístupný na stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) do 31. mája 2022.

„Na ministerstve si uvedomujme, v akej ťažkej situácii sa naši producenti potravín nachádzajú, keď im z týždňa na týždeň narastajú ceny výrobných vstupov. Táto mimoriadna pomoc je len jednou z radu opatrení a podporných schém, ktoré pripravujeme a postupne ich budeme spúšťať, aby sme adresne a efektívne pomohli podnikom s nárastom cien energií a komodít,“ ozrejmil minister Samuel Vlčan.

Čo všetko treba v dotazníku uviesť?

V dotazníku vyplní oprávnená osoba z potravinárskeho podniku nasledujúce informácie:

  • základné údaje,
  • informácie o aktuálnom stave a zameraní ich výroby,
  • o technickej a technologickej vybavenosti,
  • o energetických a surovinových potrebách podniku,
  • o pláne a potrebách modernizácie,
  • o produkcii odpadov,
  • o stavoch a štruktúre zamestnancov,
  • o vplyve pandémie na prevádzku.

Vďaka poskytnutým údajom bude vedieť ministerstvo efektívnejšie plánovať a nastavovať podporu pre potravinársky priemysel. Uvedené údaje budú tiež využité pri zhodnocovaní efektívnosti spracovateľského priemyslu na Slovensku.

Podmienky na vyplatenie finančnej pomoci

Pomoc bude vyplatená tým podnikom, ktoré kompletne vyplnia a odošlú dotazník a vyžadované prílohy, ich hlavným predmetom činnosti je výroba potravín, minimálne dve výrobné fázy prebiehajú v prevádzkach na Slovensku a ku dňu odoslania dotazníka majú viac ako dva roky. Zároveň musia zamestnávať minimálne jedného zamestnanca v TPP a musia mať vysporiadané záväzky voči štátu.

Po uzavretí dotazníkov 31. mája 2022 budú informácie vyhodnotené a mimoriadna pomoc bude zaslaná oprávneným potravinárom do konca júla 2022.

Pre ďalšie informácie je zriadené centrum podpory na emailovej adrese [email protected]; resp. na tel. čísle tel.:+421 2 50 237 045 (v pracovných dňoch v čase 9:00 – 14:00).

Zdroj: mpsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výzva na inovačné poukážky: podnikatelia môžu získať financovanie do 15 000 eur

Podnikatelia môžu žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie do 15 000 eur. Národný projekt inovujme.sk vyhlasuje výzvu na inovačné poukážky. Cieľom je pomôcť firmám prekonať energetickú krízu.

Investičný fond pre sociálnu ekonomiku: Sociálni Inovátori do projektov investujú 10 miliónov eur

Ako bude investovanie fungovať v praxi, kto sa môže zapojiť a ako postupovať v prípade záujmu o získanie investície?

Výzva Fondu SK-NIC pre Malé projekty 2022: 200 000 eur na podporu inovatívnych nápadov

Pre záujemcov je pripravená suma 2 500 – 10 000 eur na jeden projekt. Kto sa môže zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora inovácií v energetike a potravinárstve: výzva Slovensko 2.0

Podnikatelia majú možnosť žiadať o priamu finančnú pomoc na inovácie svojich produktov a služieb. Slovenská inovačná a energetická agentúra otvára výzvu na inovačné poukážky Slovensko 2.0.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky