Ako fungujú kolektívne pôžičky?

Potrebujete si požičať, ale v bankách ste z rôznych dôvodov nepochodili? Nemusíte zúfať. Riešením pre vás môžu byť aj kolektívne pôžičky. Prečítajte si o výhodách, ale aj nevýhodách tohto moderného typu úverov.

Keď človek potreboval získať finančné prostriedky, tradične mal na výber z troch základných možností. Požičať si na dobré slovo od rodiny alebo známych, požičať si na základe zmluvy o úvere od inej fyzickej osoby, alebo získať prostriedky od licencovanej bankovej, či nebankovej spoločnosti. Prvá možnosť nie je dostupná každému, a nie každý ju aj chce z osobných dôvodov využiť. Druhá bude pravdepodobne spojená s vysokými nákladmi možno až na hranici úžery. Tretia eventualita je tou klasickou, ktorú využíva najväčšie množstvo Slovákov.

Trh so spotrebiteľskými úvermi sa však markantne mení, stierajú sa rozdiely medzi bankovými a nebankovými subjektami. Na jednej strane pre klienta pozitívnym smerom, maximálna výška úrokov je limitovaná. Neustále sa zvyšujúca regulácia má však aj negatívne dosahy pre klientov. Spoločnosti poskytujúce úvery musia dôsledne overovať príjem žiadateľa, počítať napríklad s výdavkami na zabezpečenie základného živobytia. Cieľom je, aby úvery boli dostupné len pre tých, ktorí si úver môžu dovoliť splácať. Tento zámer samozrejme nie je možné spochybňovať, zadlženosť slovenských domácností rastie najviac v EÚ. No formalizácia celého procesu spôsobila, že na úver z rôznych dôvodov nedosiahnu ani ľudia, ktorí by ho reálne splácať dokázali. A potrebujú ho. Riešenie však existuje – získanie prostriedkov vo forme kolektívnej pôžičky.

Čo sú to kolektívne pôžičky?

Kolektívne pôžičky, možno známejšie pod anglickým pomenovaním peer-to-peer úvery (P2P), sú moderným nástrojom umožňujúcim stretnutie ponuky s dopytom, do istej miery transformujúcim tradičný model bankovníctva. Spájajú ľudí, ktorí majú peniaze, s ľuďmi, ktorí ich potrebujú, všetko je realizované prostredníctvom online platformy. Prvou spoločnosť, ponúkajúcou služby kolektívnych pôžičiek, bola britská firma Zopa, ktorá vstúpila na trh už v roku 2005. Odvtedy nastal masívny rozmach kolektívnych pôžičiek, niektorí v nich vidia budúcnosť bankovníctva, čo je však stále do veľkej miery príliš optimistické tvrdenie. Vo Veľkej Británii ako najväčšom trhu aktuálne tvoria kolektívne pôžičky 4 % z celkového trhu s úvermi.

Každopádne, kolektívne pôžičky sa stali relevantnou alternatívou dostupnou aj Slovákom. Na našom trhu sa presadili predovšetkým slovenské portály Žltý melón a Zinc euro, no záujemcom nič nebráni ani v prístupe na zahraničné portály, niektoré z nich ako Finzo majú dokonca stránky preložené do slovenského jazyka. Každý portál je do istej miery špecifický, my vám predstavíme ich najbežnejší koncept. Detaily ale môžu byť pri jednotlivých spoločnostiach odlišné.

Ako fungujú kolektívne pôžičky?

Kolektívne pôžičky majú spoločné črty s klasickými bankovými úvermi, v mnohom sa však aj odlišujú. Všetky tieto faktory je nutné si uvedomiť. Osoba, ktorá má záujem o úver, kontaktuje portál, možno to prirovnať k procesu žiadosti o úver. Bude musieť overiť svoju totožnosť, elektronicky nahrať požadované podklady k úveru, predovšetkým čo sa týka príjmu, stanoví sa požadovaná výška úveru, doba splatnosti. Celý proces je realizovaný online. Niektoré portály umožňujú aj zverejnenie krátkeho zámeru, vysvetlenie dôvodov, pre ktoré žiadateľ potrebuje financie, prípadne sprostredkujú komunikáciu medzi žiadateľom a investormi.

Teraz vstupujú do procesu investori, takto sa nazývajú osoby, ktoré sú ochotné požičať prostriedky. Investori majú prístup k všeobecným informáciám o žiadateľovi, ako vek, vlastníctvo nehnuteľnosti, príjem, existujúce úverové zaťaženie. Niekedy tiež môžu komunikovať so žiadateľom. Práve otvorenou komunikáciou a vierohodným vysvetlením dôvodov potreby financií a schopnosti splácať môžu žiadatelia výrazne pomôcť k úspechu svojej žiadosti.

Proces „schvaľovania“ žiadosti je podobný aukcii. Investori akoby ponúkajú žiadateľovi prostriedky za nimi zvolenú úrokovú sadzbu. Ak sa podarí naplniť žiadanú sumu, väčšinou po menších čiastkach od vyššieho počtu investorov, pri ďalších investíciách postupne vypadávajú ponuky s najvyšším úrokom. Investori sú tak motivovaní ponúkať čo najnižší úrok, priemerná úroková sadzba sa postupne znižuje. Samozrejme, nie vždy sa nájde dostatok investorov ochotných vložiť prostriedky, nie každá žiadosť je úspešná. Po uplynutí stanovenej doby má potenciálny dlžník možnosť sa rozhodnúť, či výslednú finálnu ponuku pri danej priemernej úrokovej sadzbe akceptuje alebo nie.

Konkrétne osobné údaje žiadateľa, ako meno a rodné číslo, pozná iba pôžičkový portál, investorom nie sú tieto dáta sprostredkované. To sa zmení až v prípade nesplácania úveru, kedy investori dostanú osobné údaje dlžníka a majú možnosť od neho vymáhať dlžnú sumu individuálne alebo sa nechajú v tomto procese hromadne zastupovať portálom. Každopádne, kolektívne pôžičky predstavujú po legislatívnej stránke rovnaký záväzok ako bankový úver, v prípade ich nesplácania nastúpi na rad súd a exekútor.

Pre koho sú kolektívne pôžičky vhodné?

Kolektívne pôžičky môžu byť ideálnym nástrojom pre začínajúcich, pre banky príliš rizikových podnikateľov, alebo pre živnostníkov a drobných podnikateľov, ktorí v banke neuspeli, keďže ich príjem banky počítajú zo základu dane z daňového priznania. Pri kolektívnych pôžičkách žiadna podobná podmienka neexistuje, takže keď investori vidia, že žiadateľ má v skutočnosti dostatočný príjem, pravdepodobne poskytnú prostriedky. Podobne ľudia s rôznymi alternatívnymi príjmami, pre banky nevydokladovateľnými alebo neakceptovateľnými, by určite mali skúsiť túto cestu.

Veľmi zaujímavé môžu byť kolektívne pôžičky aj pre žiadateľov o hypotéku. V banke aktuálne poskytnú hypotéku maximálne vo výške 80 % až 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Nedostatočný príjem alebo regulácia maximálneho úverového zaťaženia voči ročnému príjmu obmedzuje mnohých od získania dofinancovania celej kúpnej sumy. Prípadne je často nemožné získať zdroje na kúpu interiérového zariadenia, rekonštrukciu. Portály pre kolektívne pôžičky žiadnu podobnú reguláciu nemusia riešiť, úver tu tak môžete dostať.

Treťou skupinou môžu byť rizikoví klienti, ktorým v bankách už úver neschvália. Pri kolektívnych pôžičkách neexistuje úrokový strop, takže aj klient s vyššou rizikovosťou môže získať úver, hoci drahší. Takisto je možné dostať úver, aj keď máte zápis v bankovom registri, samozrejme, nie je to pravidlom a závisí od jeho závažnosti a vašej celkovej situácie. Každopádne, ak už úver naozaj potrebujete, je kolektívna pôžička lepšou voľbou ako úver od rôznych neznámych online spoločností.

Komu sa kolektívne pôžičky neoplatia?

Ľudia s najlepšou bonitou, ktorým by bez problémov prešiel spotrebný úver aj v banke, nemajú veľa dôvodov využiť kolektívnu pôžičku. Po započítaní poplatkov budú ich výsledné náklady spojené s úverom s veľkou pravdepodobnosťou vyššie, celý proces je navyše dlhší a komplikovanejší ako žiadosť v banke.

Článok pokračuje pod reklamou

Parametre kolektívnych pôžičiek

Kolektívne pôžičky sú skôr podobné klasickým úverom, nie hypotékam. Maximálna výška sa zvykne pohybovať okolo 10 000 EUR, najdlhšia doba splatnosti býva často 4-5 rokov. Úrokové rozpätie je dosť široké, závisí od ratingu a rizikovosti žiadateľa. Úroková sadzba pre tých najbonitnejších žiadateľov môže byť na úrovni minima bankového trhu alebo mierne nad ním. Zároveň však môžu získať svoju kolektívnu pôžičku aj vysoko rizikoví žiadatelia, ale s úrokom 30 až 40 %.

Ručenie sa väčšinou nevyžaduje, hoci postupne pribúdajú aj kolektívne pôžičky, pri ktorých sa ručí hnuteľným majetkom, alebo nehnuteľnosťou, ktorá sa dofinancuje práve týmto úverom.

Dokladovanie príjmu pri kolektívnych pôžičkách

Samozrejme, pôžičku nedostane každý, žiadateľ musí mať dostatočný a overiteľný príjem. Preúverovaný klient alebo človek s exekúciami nemá šancu ani tu. Pôžičkové portály kladú na rizikovosť klienta čoraz väčší dôraz, overovanie príjmu je náročnejšie ako v banke, keďže spoločnosti nemajú prístup do všetkých registrov. Určite si treba pripraviť minimálne tri posledné bankové výpisy, často ale aj potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, výplatné pásky či daňové priznanie.

Nevýhody kolektívnych pôžičiek

Nevýhodou je vyššia administratívna, ale najmä časová náročnosť. Na vybavenie kolektívnej pôžičky si pripravte minimálne jeden, skôr ale až dva týždne, treba ju teda riešiť v dostatočnom časovom predstihu. V porovnaní s bankami sú takisto vyššie poplatky, keďže trh je neregulovaný- platí sa za poskytnutie aj predčasné splatenie úveru, približne 2 - 3 % zo sumy úveru. Tieto poplatky už vo väčšine bánk nenájdete.

Oplatí sa investovať do kolektívnych pôžičiek?

Doteraz sme rozoberali kolektívne pôžičky z pohľadu dlžníka, osoby, ktorá si chce prostriedky požičať. Teraz sa v krátkosti pozrieme aj na opačnú stranu mince – investorov. Tých lákajú portály najmä na oveľa vyššie výnosy, ktoré môžu dosiahnuť v porovnaní s bežným bankovým vkladom.

Toto tvrdenie je pravdivé, avšak iba čiastočne. Úrokové príjmy sú príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, takže je z nich nutné zaplatiť daň aj zdravotné odvody. Od výnosov si ešte treba odpočítať istinu, ktorá je vo vymáhaných, nesplácaných úverov, a ku ktorej sa už pravdepodobne nikdy nedostanete. A v neposlednom rade, kolektívne investovanie je pomerne náročné na čas. Existuje síce možnosť automatizovaných investícií, ale vtedy zase nemáte možnosť skontrolovať a odhadnúť konkrétnych žiadateľov, takže môže stúpnuť počet nesplácaných úverov vo vašom portfóliu.

Pre väčšinu ľudí je tak kolektívne investovanie skôr zábavou, hračkou na voľný čas, ako serióznou investičnou príležitosťou, hoci, samozrejme, existujú výnimky. Vhodnou príležitosťou môžu byť najmä investície do kolektívnych pôžičiek zabezpečených nehnuteľnosťou, kde je navyše možnosť vyšších vkladov.

Kolektívne pôžičky a regulácia

Portály pôsobiace na Slovensku rešpektujú ochranu osobných údajov, no inak regulované nie sú. V budúcnosti je však pravdepodobné, že ak sa kolektívne pôžičky výraznejšie rozšíria medzi obyvateľstvom, Ministerstvo financií alebo Národná banka Slovenska neostanú ticho a zamerajú sa aj na tento trhový segment.

Kolektívne pôžičky nie sú produktom vhodným pre každého. No na druhej strane, ide o zaujímavú trhovú inováciu digitálnej ekonomiky, ktorá vynecháva banku ako sprostredkovateľa a ktorá môže priniesť riešenie a úžitok pre mnohých.


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky