Inovačné poukazy pre podnikateľov: môžu získať do 10 000 eur

Firmy môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovovať produkty či služby pomocou inovačných poukážok. Aké sú podmienky na ich získanie, ako postupovať a akým spôsobom ich využiť?

Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na inovácie, rozvoj a analýzu podnikania. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške 2 000 - 10 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. Poukážky budú preplatené formou predfinancovania, pričom žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát.

Čo je zámerom inovačných poukážok?

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia obchodného modelu;
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení;
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi.

Na čo možno využiť inovačné poukážky?

Oprávnené aktivity pre inovačné poukážky sú rozdelené do dvoch skupín.

Prvá z nich sa týka poradenských služieb zameraných na akceleráciu inovácií, konkrétne na tieto oblasti:

 • Analýza a mapovanie pre potreby zhodnotenia inovačného potenciálu podniku;
 • Vypracovanie plánov a stratégií na implementovanie inovatívnych riešení;
 • Ochrana duševného vlastníctva a transferu technológií.

Druhá skupina oprávnených aktivít sa zameriava na služby spojené s výskumom a vývojom, teda poradenské služby na podporu vývoja nových a inovatívnych riešení (produktov, služieb a procesov) a zlepšovania činností zameraných na budovanie vlastných výskumných a vývojových kapacít.

Ako prebieha proces žiadosti o inovačnú poukážku?

Oprávnení žiadatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • majú sídlo podnikania na území SR okrem územia BBSK (výzva na inovačné poukážky pre Banskobystrický kraj totiž prebiehala osobitne),
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov.

Žiadatelia o inovačnú poukážku musia pred jej samotným predložením realizovať cenový prieskum u minimálne 3 potenciálnych riešiteľov. Oprávnenými riešiteľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • zverejnené v zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (NP ZIVSE),
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov,
 • činnosti, ktoré realizujú v rámci inovačných projektov, musia byť zapísané v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 mesiacov.

Po ukončení cenového prieskumu je potrebné spoločnosť zaregistrovať a vyplniť žiadosť o dotáciu aj s povinnými prílohami.

Využiť túto jedinečnú príležitosť je možné do 05.11.2021, kedy sa uzatvára možnosť podávania žiadostí o inovačnú poukážku.

Ako získať inovačnú poukážku – krok po kroku

 1. Registrácia a vytvorenie účtu na portáli INOWA.
 2. Vyplnenie žiadosti podľa inštrukcií v príručke a jej odoslanie v elektronickej forme.
 3. SIEA posúdi žiadosť o inovačnú poukážku. V prípade potreby doplnenie dokumentov administrátor osloví žiadateľa.
 4. SIEA informuje žiadateľa o schválení žiadosti o inovačnú poukážku. Po podpise zmluvy a splnení všetkých podmienok a náležitostí nasleduje jej vystavenie.
 5. Po vystavení inovačnej poukážky má oprávnený žiadateľ v spolupráci s riešiteľom služby 3 mesiace na realizáciu inovačného projektu.
 6. Najneskôr v deň uplynutia lehoty 3 mesiacov na realizáciu inovačného projektu je potrebné predložiť SIEA žiadosť o preplatenie inovačnej poukážky spolu s potrebnou dokumentáciou.

Zdroj: inovujme.sk, Hronček & Partners

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?

Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?

Investičná pomoc pre sociálne podniky: aké sú podmienky?

Registrované sociálne podniky môžu predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na čo možno peniaze použiť a dokedy o ne možno žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky