Inovačné poukazy pre podnikateľov: môžu získať do 10 000 eur

Firmy môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovovať produkty či služby pomocou inovačných poukážok. Aké sú podmienky na ich získanie, ako postupovať a akým spôsobom ich využiť?

Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc na inovácie, rozvoj a analýzu podnikania. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške 2 000 - 10 000 eur až do hodnoty 85 % oprávnených výdavkov. Poukážky budú preplatené formou predfinancovania, pričom žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát.

Čo je zámerom inovačných poukážok?

 • zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom inovácie vlastných produktov, služieb, procesov alebo zefektívnenia obchodného modelu;
 • podporovanie aktivít zameraných na digitálnu transformáciu a komercializáciu inovatívnych riešení;
 • stimulovanie inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom podpory spolupráce s externými partnermi.

Na čo možno využiť inovačné poukážky?

Oprávnené aktivity pre inovačné poukážky sú rozdelené do dvoch skupín.

Prvá z nich sa týka poradenských služieb zameraných na akceleráciu inovácií, konkrétne na tieto oblasti:

 • Analýza a mapovanie pre potreby zhodnotenia inovačného potenciálu podniku;
 • Vypracovanie plánov a stratégií na implementovanie inovatívnych riešení;
 • Ochrana duševného vlastníctva a transferu technológií.

Druhá skupina oprávnených aktivít sa zameriava na služby spojené s výskumom a vývojom, teda poradenské služby na podporu vývoja nových a inovatívnych riešení (produktov, služieb a procesov) a zlepšovania činností zameraných na budovanie vlastných výskumných a vývojových kapacít.

Ako prebieha proces žiadosti o inovačnú poukážku?

Oprávnení žiadatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • majú sídlo podnikania na území SR okrem územia BBSK (výzva na inovačné poukážky pre Banskobystrický kraj totiž prebiehala osobitne),
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov.

Žiadatelia o inovačnú poukážku musia pred jej samotným predložením realizovať cenový prieskum u minimálne 3 potenciálnych riešiteľov. Oprávnenými riešiteľmi môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré:

 • zverejnené v zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (NP ZIVSE),
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov,
 • činnosti, ktoré realizujú v rámci inovačných projektov, musia byť zapísané v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 mesiacov.

Po ukončení cenového prieskumu je potrebné spoločnosť zaregistrovať a vyplniť žiadosť o dotáciu aj s povinnými prílohami.

Využiť túto jedinečnú príležitosť je možné do 05.11.2021, kedy sa uzatvára možnosť podávania žiadostí o inovačnú poukážku.

Ako získať inovačnú poukážku – krok po kroku

 1. Registrácia a vytvorenie účtu na portáli INOWA.
 2. Vyplnenie žiadosti podľa inštrukcií v príručke a jej odoslanie v elektronickej forme.
 3. SIEA posúdi žiadosť o inovačnú poukážku. V prípade potreby doplnenie dokumentov administrátor osloví žiadateľa.
 4. SIEA informuje žiadateľa o schválení žiadosti o inovačnú poukážku. Po podpise zmluvy a splnení všetkých podmienok a náležitostí nasleduje jej vystavenie.
 5. Po vystavení inovačnej poukážky má oprávnený žiadateľ v spolupráci s riešiteľom služby 3 mesiace na realizáciu inovačného projektu.
 6. Najneskôr v deň uplynutia lehoty 3 mesiacov na realizáciu inovačného projektu je potrebné predložiť SIEA žiadosť o preplatenie inovačnej poukážky spolu s potrebnou dokumentáciou.

Zdroj: inovujme.sk, Hronček & Partners

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Návrh slovenského kurzarbeitu tripartita odsúhlasila, padli však aj pripomienky

Kurzarbeit na Slovensku naberá reálnejšie kontúry, s vládou sa dohodli aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Bez pripomienok sa to však nezaobišlo. Čo navrhujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky