Podstatné informácie pre žiadateľov o Prvú pomoc - na toto si dajte pozor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje na podmienky súvisiace s projektom „Prvá pomoc“. Je v roku 2021 potrebný zápis do registra partnerov verejného sektora? Dokedy majú žiadatelia doručiť výkazy za október a november?

Ak žiadate o „Prvú pomoc“, pozor na plnenie daňových povinností

Finančné riaditeľstvo SR začína zverejňovať zoznam daňových dlžníkov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny takbudú u nových žiadateľov preverovať skutočnosti týkajúce sa splnenia daňových povinností. Rovnako budú postupovať aj pri tých žiadateľoch, ktorí ešte nemajú podpísanú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ alebo dodatok k dohode. Úrady doteraz tieto informácie nepreverovali, pretože finančné riaditeľstvo SR do konca roka 2020 takýto zoznam nezverejňovalo.

Zrušená administratívna povinnosť pre rok 2021

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí aj v roku 2021. Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 19. januára 2021 z dielne MPSVR SR zrušila na obdobie celého roku 2021 túto administratívnu povinnosť pre podnikateľov a SZČO.

Platenie odvodov znamená viac finančnej pomoci

SZČO, ktorým od 1. februára 2021 zanikne povinnosť platiť si odvody, a chcú naďalej čerpať Prvú pomoc z opatrenia č. 2, musia byť nemocensky a dôchodkovo poistení. Tí, ktorí tak neurobia, môžu čerpať príspevok z Opatrenia č. 4.

Žiadateľ, ktorý mal nedoplatok na odvodoch a už ho zaplatil, alebo si dohodol splátkový kalendár so Sociálnou poisťovňou, musí o tom informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do konca januára. Ten so žiadateľom následne podpíše dodatok k dohode. V prípade, že tak žiadateľ urobí až 1. februára, bude potrebné podpísať novú zmluvu a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny bude musieť opätovne preveriť, či sú splnené všetky podmienky pre poskytnutie pomoci.

MPSVR zároveň pripomína všetkým žiadateľom, že posledný termín na doručenie výkazov za mesiace október a november je 31. január 2021.  

Všetky dôležité informácie k projektu Prvá pomoc sú zverejnené na www.pomahameludom.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná podpora pre zamestnávateľov a SZČO: tisícky eur na nové miesto či mentora

Zamestnávatelia a SZČO môžu získať finančnú pomoc na vytvorenie pracovných miest či na rozbeh vlastného podnikania v rámci projektu Chyť sa svojej šance. V akej výške a aké sú podmienky?

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Pôžičky pre cestovné kancelárie dostali „zelenú“

Cestovné kancelárie budú môcť žiadať o štátnu pomoc vo forme dotovaných úverov na vyplatenie peňazí pre svojich klientov. Aké sú podmienky nároku?

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky