Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily pre podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva podporí výstavbu ďalších elektronabíjačiek. O dotácie môžu požiadať aj podnikatelia.

Elektromobilita sa na Slovensku začína rozmáhať. Zvyšuje sa nielen počet elektromobilov na slovenských cestách, ale aj množstvo nabíjacích staníc. Na podporu budovania verejne prístupných elektronabíjačiek vyhlásil v júli minulého roka rezort hospodárstva vôbec prvú výzvu. Išlo však o pomoc určenú výlučne pre samosprávy, ktoré si prerozdelili 350 000 eur. Vďaka prvej výzve tak pribúdajú nabíjacie stanice pre elektromobily v 71 mestách a obciach po celom Slovensku. Ich počet sa však opäť zvýši - štát ponúkne ďalší príspevok. O podporu však môžu tento raz žiadať okrem samospráv aj podnikatelia.

Výzva pre širší okruh žiadateľov a vyššia dotácia - koľko môžu dostať podnikatelia?

Ministerstvo hospodárstva SR informovalo, že druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Na tieto dotácie je vyčlenených 650-tisíc eur. „Rozširujeme okruh žiadateľov aj projekty, na ktoré bude možné získať podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.

Prečítajte si tiež

„Prihlásiť sa do výzvy bude možné od 2. septembra do 30. novembra,“ vysvetlil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %. „Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 eur a podnikatelia 9 000 eur,“ doplnil Galek. Pre situáciu spôsobenú koronavírusom bola v apríli druhá výzva na podporu budovania nabíjacích staníc zrušená. „Verím, že nové upravené podmienky budú motivujúce a prispejú k oživeniu podnikania po koronakríze,“ uviedol štátny tajomník. Úspešní žiadatelia budú mať na realizáciu projektu pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu.

Ako o podporu na nabíjacie stanice požiadať?

Prečítajte si tiež

Žiadosti bude potrebné predkladať v listinnej alebo elektronickej forme vykonávateľovi výzvy, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Doručená pritom musí byť najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, resp. lehoty určenej na predkladanie žiadosti vo výzve. Všetky podrobnosti výzvy uvádza Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke. Rovnako budú zverejnené aj na webe SIEA. Prípadné otázky o druhom kole výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc je možné zasielať na e-mailovú adresu [email protected]

Aktuálna situácia elektromobility na Slovensku

Podporu na výstavbu nabíjacích staníc pre elektromobily zatiaľ využili najmä obce v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji. V súčasnosti je na Slovensku vyše 120 tzv. rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc typu AC (pomalšie). Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných takmer 1 590 čistých elektromobilov, plug-in hybridných osobných automobilov je registrovaných cez 1 020.    

Ako si vybrať nabíjaciu stanicu pre elektromobil, ale aj ako ju zaviesť do firmy, nájdete v článku Nabíjanie elektromobilov: ako zaviesť elektronabíjačku do firmy?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pôžičky pre cestovné kancelárie dostali „zelenú“

Cestovné kancelárie budú môcť žiadať o štátnu pomoc vo forme dotovaných úverov na vyplatenie peňazí pre svojich klientov. Aké sú podmienky nároku?

Odpočet DPH pri kúpe automobilu

Je možné v prípade podnikateľa uplatniť pri kúpe automobilu či pri jeho prevádzke odpočet DPH a v akej výške? Kedy je možný výber medzi odvodom dane na výstupe a krátením vstupnej DPH a kedy môže iba upraviť odpočítavanú DPH?

Ako začať podnikať s nulou v peňaženke?

Aké možnosti podpory pre začínajúcich podnikateľov existujú? Získať rady, skúsenosti, ale aj peniaze na podnikanie je možné viacerými spôsobmi.

Auto v podnikaní s. r. o. v roku 2021

Výdavky na auto používané v podnikaní si môže s.r.o. uplatniť v závislosti od spôsobu obstarania. Využiť je možné okrem firemného auta aj súkromné, na pracovné cesty.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky