Dotácie na nájomné pre zasiahnuté podniky druhou vlnou pandémie

Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné. Parlament schválil novelu zákona o poskytovaní dotácií, čo sa mení?

O novele zákona o poskytovaní dotácií dnes rokoval parlament a v skrátenom legislatívnom konaní a dnes ju v 1. čítaní schválil. Finálne sa bude schvaľovať nasledujúci utorok, 1. decembra 2020. Novela prináša niekoľko zmien v poskytovaní dotácií na nájomné.

Aktualizácia: Parlament uvedené zmeny schválil finálne (v druhom a treťom čítaní) dňa 1.12.2020. Účinnosť nadobúda dňom vyhlásenia v zbierke zákonov, čo bude pravdepodobne o pár dní.

O dotácie môžu žiadať aj podnikatelia, ktorí nemali zatvorené prevádzky

Rezort hospodárstva touto novelou rozširuje okruh žiadateľov, ktorí sa môžu o dotácie uchádzať. Kým doteraz bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posúva na 1. augusta 2020. V dôvodovej správe k novele sa zároveň uvádza, že na účely poskytovania dotácie sa neprihliada na prípadné zmeny, ku ktorým došlo po 31. auguste 2020. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku dotácie

Zároveň sa rozširuje podmienka zo zatvorenej prevádzky na obmedzenú. Inými slovami, kým v prvej vlne mohli dotáciu získať prevádzky, ktoré boli rozhodnutiami štátu zatvorené, teraz budú môcť získať peniaze aj tie, ktoré boli obmedzené - napríklad aj zákazom pohybu občanov na základe uznesenia vlády SR. Prevádzky, ktoré zasiahla druhá vlna pandémie, budú môcť žiadať o dotácie na nájomné za obdobie sťaženého užívania, ktoré bolo dôsledkom prijatých opatrení. „Bude sa to teda týkať aj prevádzok, ktoré boli obmedzené opatreniami počas októbra či novembra,“ vysvetlil Richard Sulík.

Od kedy bude možné o dotácie žiadať?

V prípade schválenia tejto legislatívy bude možné o dotácie žiadať od 15. decembra 2020. Ministerstvo hospodárstva zároveň prijíma do konca novembra žiadosti o dotácie na nájomné od podnikateľov zasiahnutých prvou vlnou pandémie. Rezort doteraz vyplatil 16 890 žiadostí v celkovej sume 35 520 241 eur. Všetky informácie sú naďalej dostupné aj na webovej stránke najmy.mhsr.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.

Štatistický formulár pre prijímateľov prvej pomoci (SZČO, zamestnávateľov)

SZČO či zamestnávatelia, ktorí prijali v prvej vlne pandémie koronavírusu príspevky z projektu Prvá pomoc, musia vyplniť štatistický výkaz. Termín bol posunutý na 31. marec 2021.

Pomoc pre cestovný ruch je spustená

Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu. Aké sú podmienky?

Dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle: aké sú podmienky?

Kultúra a kreatívny priemysel sa dočká pomoci na zníženie ekonomických dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Koho sa pomoc týka, aké sú podmienky a aká je výška ponúkaných dotácií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky