Dotácie na nabíjačky pre elektromobily: výzva pre firmy spustená

Rezort hospodárstva spustil výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty. Aká je výška príspevku a dokedy žiadať?

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 28.8.2023 spustilo Výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. Firmy tak budú môcť získať finančné prostriedky na vybudovanie nabíjačiek pre elektromobily pri svojich prevádzkach, avšak podmienkou je, že budú prístupné aj širokej verejnosti. Cieľom je vybudovať 800 nabíjacích staníc so základným výkonom (AC nabíjacie stanice) a 360 nabíjacích staníc s rýchlym výkonom nabíjania (DC nabíjacie stanice).

Kto môže žiadať o príspevok na budovanie nabíjacej stanice?

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR, prípadne podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Výška príspevku na budovanie nabíjacej stanice

Oprávnení žiadatelia budú môcť získať prostriedky vo výške najviac 50 % celkových oprávnených výdavkov, maximálne ale do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod:

  • na jeden nabíjací bod AC s výkonom minimálne 11 kW – 1 500 eur z 3 000 eur bez DPH,
  • na jeden nabíjací bod DC s výkonom minimálne 50 kW – 14 500 eur z 29 000 eur bez DPH.

Medzi oprávnené projekty patrí aj budovanie nabíjacích bodov v kombinácii AC a DC nabíjačky a budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

Alokácia prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenených pre tento účel je viac ako 6 miliónov eur. Prostriedky budú podnikateľom preplatené na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom, teda žiadatelia najskôr musia realizovať výdavky z vlastných zdrojov a tie im budú následne refinancované do výšky oprávnených výdavkov.

Ako žiadať o dotáciu na nabíjaciu stanicu?

Predkladať možno dva typy žiadostí:

  • malú žiadosť – pre projekty s výškou oprávnených výdavkov 24 000 eur až 120 000 eur,
  • veľkú žiadosť – pre projekty s výškou oprávnených výdavkov nad 120 000 eur.

Žiadosť možno vypracovať a podať cez Informačný a monitorovací systém plánu obnovy (ISPO) dostupný na ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy. Nevyhnutnou podmienkou je však registrácia žiadateľa v tomto systéme. Následne je potrebné sumár žiadosti (bez prílohy) vygenerovaný v ISPO a podpísaný elektronickým kvalifikovaným podpisom odoslať vykonávateľovi (MH SR) cez slovensko.sk do 5 pracovných dní.

Termíny – dokedy podať žiadosť?

Žiadosti sa budú posudzovať v nasledovných termínoch:

  • prvé kolo podávania žiadostí bude uzavreté 30.9.2023,
  • druhé kolo podávania žiadostí bude uzavreté 31.12.2023,
  • tretie kolo podávania žiadostí bude uzavreté 31.3.2024.

Ďalšie kolá budú v prípade potreby, výzva bude uzavretá po vyčerpaní alokácie.

Zdroj: Tlačová beseda MH SR, Tlačová správa MH SR, ispo.planobnovy.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Nová emisná norma Euro 7: Európsky parlament navrhol zmeny

Európsky parlament vyšiel v ústrety automobilovému priemyslu posunom termínu platnosti novej normy Euro 7. Čo, naopak, sprísnil a na čo sa pripraviť?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Používanie elektromobilu v praxi: otázky a odpovede

Treba elektromobil nabíjať vždy do 100 %? Kde nájsť nabíjačky a ako sa za nabíjanie platí? Praktické informácie pre každého, kto si chce kúpiť či nedávno kúpil elektrické auto.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky