Ako získať financie na podnikanie

Aké možnosti má podnikateľ pri financovaní rozbehu svojho podnikateľského nápadu a rozvoji existujúceho biznisu. Viac o možnostiach financovania vášho biznisu a o tom, kedy a pre koho je ktorá z nich vhodná.

Podnikateľ peniaze potrebuje na rozbeh podnikania ale aj na jeho rozvoj

Podnikateľ potrebuje peniaze hlavne na úplnom začiatku svojho podnikania, keď ešte len získal živnosť alebo založil obchodnú spoločnosť. V tomto období podnikateľ usilovne pracuje na svojom prvom produkte, ktorý ešte ani neexistuje alebo sa ešte nepredáva. Všetko ho to ale stojí nemalé peniaze. V závislosti od predmetu podnikania smerujú financie do rôznych oblastí. Hlavne do tvorby produktu, na mzdy spolupracovníkov, na marketing, ale aj na prenájom priestorov, vedenie účtovníctva či splnenie si iných zákonných povinností. Celé toto obdobie teda zahŕňa proces, ako sa z dobrého nápadu stane produkt, ktorý si vie nájsť platiacich zákazníkov. Z časového hľadiska je dĺžka tejto fázy veľmi individuálna a závisí aj od typu produktu.

Ak sa podnikaniu darí, je celkom prirodzené, že podnikateľ ho chce rozšíriť. Formy rozšírenia podnikania sú rôzne. Môže ísť napríklad o rozšírenie portfólia predávaných produktov, o rozšírenie výrobných kapacít, alebo aj o expanziu na zahraničné trhy. Ide o fázu podnikania, ktorá nasleduje po tom, keď si podnikateľ dostatočne overil úspešnosť svojho produktu na trhu. Rovnako ako na rozbeh, aj na rozšírenie zabehnutého podnikania potrebuje podnikateľ financie. Ich výška je častokrát väčšia ako na začiatku podnikania.

Vlastné úspory sú základným zdrojom financovania rozbehu podnikania

Investovanie peňazí do podnikania „z vlastného vrecka“ je najčastejšou formou financovania takmer každého začínajúceho podnikateľského projektu. Podnikateľ svojmu nápadu verí a je preto aj prirodzené, že peniaze na jeho financovanie hľadá najskôr u seba. Výhodou týchto peňazí je, že podnikateľ ich nemusí nikomu vrátiť a nie sú s nimi spojené žiadne náklady. Aj to je dôvod, prečo túto formu financovania podnikania ako prvú použije takmer každý podnikateľ. Ich nevýhodou je, že síce tieto peniaze môžu stačiť na začatie podnikanie, ale na neskorší rozvoj väčších projektov v budúcnosti už zväčša nestačia.

Vlastné úspory sú prvými zdrojmi financovania, ale pre väčšie projekty nestačia.

Všetko teda závisí hlavne od toho, čo chcete financovať. Na začatie prevádzkovania účtovníckej firmy štyrom spolužiakom z vysokej školy pravdepodobne budú stačiť aj ich vlastné úspory zarobené na brigádach počas štúdia. Ale ak by chceli začať vyvíjať špeciálny medicínsky prístroj, asi by im vlastné úspory nestačili ani na začiatok. Preto potom na rad prichádzajú aj ďalšie formy získavania finančných prostriedkov.

Financie od rodiny, blízkych a známych

Ak podnikateľ nemá na začiatku svojho podnikania dosť vlastných peňazí, veľmi často sa s prosbou o ne najskôr obráti na svoju rodinu alebo známych. Rodičia, súrodenci a priatelia vás dobre poznajú a vedia si najlepšie zhodnotiť vaše schopnosti, dôveryhodnosť a spoľahlivosť. Pravdepodobne ich aj skôr dokážete presvedčiť o tom, že peniaze, ktoré vám dajú, nebudú „vyhodené do vzduchu“ na zbytočnosti a existuje vysoká pravdepodobnosť, že im ich vrátite. Ak sa vám to podarí, určite vám aspoň nejaké peniaze poskytnú. Častokrát aj bez akéhokoľvek úroku, čo je vždy veľkou výhodou.

Peniaze od rodiny alebo známych sú veľmi výhodné, ale ak ich nevrátite, naštrbíte si vzťahy.

Na druhej strane, ak sa vám tieto peniaze nepodarí včas svojej rodine alebo známym vrátiť, určite sa to prejaví aj na vzájomných vzťahoch. Preto si na túto formu financovania dávajte pozor a využite ju len vtedy, ak ste naozaj presvedčený, že požičané peniaze budete vedieť vrátiť. Dá sa tiež predpokladať, že na neskoršie rozšírenie väčšieho podnikania peniaze od rodiny a známych už stačiť nebudú.

Úver na podnikanie nie je pre každého

Bankový úver je spôsob financovania, ktorý asi ako prvý napadne každému podnikateľovi. Ide o veľmi častý zdroj financovania nielen domácností, ale aj podnikateľov. Poskytnutie bankového úveru na začiatku podnikania je ale veľmi ojedinelá záležitosť. Inými slovami povedané, začať podnikať a hneď získať úver od banky je takmer nemožné. Dôvodom je, že banky sú pri poskytovaní podnikateľských úverov veľmi obozretné a ak sa rozhodnú ho niekomu poskytnúť, musia byť presvedčené, že podnikateľ bude schopný svoj úver splácať. Preto chce banka najskôr vidieť finančné výsledky a dostatočné zabezpečenie (založenie nehnuteľnosti, príp. osobná zmenka) a presvedčiť sa, že podnikaniu sa s vysokou pravdepodobnosťou bude dariť aj v budúcnosti. Na to sú v praxi potrebné aspoň dva roky podnikania s dobrými výsledkami.

Začínajúci podnikateľ úver z banky dostane iba výnimočne.

Na slovenskom trhu je v tejto oblasti aj jedna výnimka. Slovenská sporiteľňa ako jediná banka na Slovensku poskytuje úvery aj úplne začínajúcim podnikateľom, ako aj firmám, ktoré nemajú dostatočnú históriu na trhu alebo rozbiehajú úplne nové aktivity. A to investičným úverom, povoleným prečerpaním alebo v niektorých prípadoch lízingom do výšky 50 000 eur, prípadne aj vyššou sumou v prípade obhájenia biznis plánu v banke.

Každý rok program Slovenskej sporiteľnej sprevádza viac ako 1000 začínajúcich podnikateľov. Každý z nich mal možnosť so špecialistom banky prekonzultovať  svoj biznis plán a finančnú kalkuláciu. V roku 2017 banka navyše odsúhlasila 150 financovaní v objeme 2,5 milióna eur, pričom svojim aktivitami podnikatelia vytvorili navyše 230 pracovných miest po celom Slovensku.

Začínajúci podnikateľ môže dostať aj štandardný úver, napríklad v Slovenskej sporiteľni. K získaniu úveru podnikateľ nepotrebuje žiadnu históriu a základným predpokladom je uveriteľný biznis plán, ktorého vzor je voľne dostupný na stiahnutie na www.zacinamepodnikat.sk. Okrem toho si môžete pri úvere od Slovenskej sporiteľne odložiť splátky až o 6 mesiacov, čo podnikateľom pomáha prekonať najťažšie obdobie, keď sa stále len rozbiehajú, ale ešte nepredávajú. Navyše, začínajúci podnikatelia môžu mať v Slovenskej sporiteľni Business účet / Business účet 20 na prvý rok podnikania zadarmo a môžu s jej špecialistami bezplatne prekonzultovať svoje biznis nápady alebo plány. A to bez ohľadu na to, či začínajúci podnikateľ financovanie v banke žiada alebo nie.

Pre spoločnosti s dobrými výsledkami je bankový úver tradičnou voľbou.

Bankový (podnikateľský) úver je typický zdroj financovania skôr rozbehnutého podnikania. Ak podnikáte aspoň dva roky a dosiahli ste v tomto období dobré ekonomické výsledky, je celkom pravdepodobné, že od banky získate podnikateľský úver na svoj ďalší rozvoj. Dôležité sú pre banku hlavne vaše finančné výsledky, na základe ktorých sa rozhoduje, či a v akej výške vám poskytne úver. Treba sa pripraviť na to, že banka vám úver pravdepodobne poskytne na konkrétny účel a za jeho splácanie sa budete musieť zaručiť majetkom. Je tu teda riziko, že ak si úver vezmete na dlhšiu dobu a náhle sa vám prestane dariť, môžete prísť o veľa. Taktiež prípadne sa meniaca výška úrokov môže zvýšiť tlak na firemné financie. Ak sa ale bude vášmu podnikaniu dariť, financie z bankového úveru vám výrazne pomôžu napredovať.

Mikropôžičky od Slovak Busines Agency

Pôžičku na podnikanie vám nemusí nevyhnutne poskytnúť len banka. Spomedzi nebankových inštitúcií, ktoré poskytujú úvery podnikateľom aj na začiatku ich podnikania, dávame do pozornosti predovšetkým tzv. „mikropôžičky“. Presnejšie povedané, ide o pôžičku z mikropôžičkového programu Slovak Business Agency (SBA). O pôžičku z tohto programu sa môžu uchádzať nielen podnikatelia s históriou, ale aj úplne začínajúci podnikatelia, čo je jej veľkou výhodou. Stačí, ak ste podnikateľom zo Slovenska a z hľadiska ekonomickej veľkosti patríte do kategórie mikro podniku alebo malého podniku. A samozrejme, musíte mať aj dobrý podnikateľský nápad a plán, ktorý SBA presvedčí, že je životaschopný. Zároveň tak ako pri bankovom úvere nesmiete mať dlhy na daniach, zdravotnom alebo sociálnom poistení.

Vhodnou možnosťou financovania je aj mikropôžička od Slovak Business Agency.

Výška úveru z mikropôžičkového programu je od 2 500 eur do 50 000 eur. Konkrétna výška však závisí od zabezpečenia úveru. Ročná úroková sadzba sa pohybuje vo výške od 1,19 % do 9,03 %. Poskytnutý úver môžete použiť na rôzne účely, ale vždy musíte dodržať ten, na ktorý vám bola mikropôžička poskytnutá. Doba splatnosti mikropôžičky je od 6 mesiacov do 4 rokov. Navyše máte možnosť odkladu splátok maximálne o 6 mesiacov. Pre ilustráciu, napríklad v roku 2017 Slovak Business Agency poskytla 55 mikropôžičiek v celkovej výške 1 437 500 eur. Za prvých osem mesiacov roku 2018 to bolo 46 mikropôžičiek v celkovej výške 1 017 000 eur.

Pôžičky na podnikanie od nebankových inštitúcií

Pokiaľ ide o pôžičky od iných nebankových inštitúcií (teda rôznych „pôžičkových spoločností“), platia pri nich obdobné pravidlá ako pri bankových úveroch. To znamená, že začínajúci podnikateľ takúto pôžičku pravdepodobne nezíska. Dobrými finančnými výsledkami za aspoň jeden alebo dva roky je aj tu potrebné preukázať schopnosť splácať úver. Úver u týchto nebankových inštitúcií síce vďaka menej prísnym kritériám získate jednoduchšie ako v banke, ale na druhej strane, výška úrokov alebo obchodné podmienky tu môžu byť nevýhodnejšie. Pôžičkové spoločnosti vám väčšinou tiež nedokážu poskytnúť také množstvo finančných prostriedkov ako banky.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančný a operatívny lízing

Aj keď nejde priamo o získavanie finančných prostriedkov, ale skôr o možnosť financovania majetku, spomíname tu aj tieto možnosti.

Finančný lízing je založený na splácaní dlhodobého majetku (najčastejšie automobilu alebo technológie), ktorý ale do jeho vlastníctva prechádza až splatením poslednej splátky. Podnikateľ takto môže okamžite získať majetok, ktorý potrebuje na dosahovanie príjmov. Výhodou je ľahšia dostupnosť finančného lízingu v porovnaní s bankovým úverom aj pre začínajúcich podnikateľov. Ak začínajúci podnikateľ hneď uhradí akontáciu vo výške 30 % a viac, pravdepodobne finančný lízing dostane. V opačnom prípade si lízingové spoločnosti prísnejšie preverujú finančné výkazy podnikateľa. Nevýhodou môže byť fakt, že podnikateľ sa stáva vlastníkom až splatením poslednej splátky, ale napriek tomu sa o predmet finančného lízingu musí starať tak, ako by bol jeho. Ak si teda na finančný lízing kúpite automobil, môžete ho hneď začať využívať, aj keď ste ho ešte nesplatili. Aj keď automobil nie je z právneho hľadiska počas splácania váš, musíte s ním na vlastné náklady chodiť do servisu, platiť zaň poistenie a podobne. A ak ho splácať prestanete, prídete oň a ani zaplatené splátky sa vám nevrátia.

Finančný a operatívny lízing sú zaujímavé formy financovania pre všetkých podnikateľov.

Operatívny lízing je len „obyčajným prenájmom“ nejakého majetku. V poslednom období je to ale veľmi žiadaná forma financovania majetku (najčastejšie automobilov, počítačov, tlačiarní). Operatívny lízing je dostupný nielen pre rozbehnutých, ale v individuálnych prípadoch môže byť dostupný aj pre začínajúcich podnikateľov. Jeho najväčšou výhodou je to, že všetky starosti spojené s prenajatým majetkom má prenajímateľ, a nie podnikateľ. Ďalšou výhodou operatívneho lízingu je flexibilita – ak vám majetok už nevyhovuje alebo je zastaraný, môžete ho rýchlo vymeniť za taký, ktorý potrebujete. Nevýhodou môže byť pre niekoho to, že sa nikdy nestane vlastníkom zariadenia, za ktoré stále platí. Ak si na operatívny lízing zaobstaráte automobil a pokazí sa vám, prenajímateľ ho opraví na vlastné náklady a do času opravenia vám ako náhradu poskytne iné auto. Prenajímateľ tiež platí poistenie a stará sa o údržbu tohto auta.

Financovanie firmy vstupom investora

Zaujímavou možnosťou, ako získať nevyhnutne potrebné prostriedky na svoje podnikanie, je vstup investora do firmy. Investora môže nájsť nielen zabehnutá firma, ale aj začínajúci startup. Investor kúpi podiel vo firme (teda určitý podiel na základnom imaní) a zaplatí zaň dohodnutú sumu. Neskôr, keď sa hodnota firmy zvýši, investor svoj podiel predá za vyššiu cenu, za akú ho pôvodne kúpil, a z firmy odchádza (ide o tzv. „exit investora“). Podnikateľské projekty, do ktorých investujú investori, ale nesmú byť „tradičné“. Väčšinou musí ísť o zaujímavé a unikátne podnikateľské nápady, ktoré majú vysoký rastový potenciál. S tým súvisí aj to, že by mali mať potenciál presadiť sa aj na zahraničných trhoch. Ak tieto podmienky nespĺňajú, pre investorov takéto podnikateľské projekty zväčša zaujímavé nie sú.

Podľa životnej fázy podniku, výšky investície, horizontu investície, veľkosti podielu a podobne sa rozlišuje niekoľko typov investorov. Môže ísť o podnikateľských anjelov, venture kapitálové fondy, private equity fondy a podobne. Podnikateľských anjelov by sme mohli definovať ako jednotlivcov s dostatkom peňazí, ktorí sú častokrát sami úspešnými podnikateľmi a svojimi investíciami podporujú zaujímavé nápady na ich začiatku. Venture kapitálové fondy sú už formalizované inštitúcie, ktoré investujú skôr do perspektívnych startupov (ich podiel vo firme je skôr menšinový). Private equity fondy zase skôr investujú do rozbehnutých projektov s vysokým potenciálom (ich podiel vo firme je skôr väčšinový). Pre podnikateľa síce vstup investora môže znamenať stratu určite časti kontroly nad svojou firmou, ale investor podnikateľovi častokrát veľmi pomôže svojimi radami a skúsenosťami a preto môže byť táto forma financovania vhodnejšia ako úver.

Investori investujú aj do začínajúcich a aj do rozbehnutých firiem.

Dotácie na podnikanie

Dotácie na podnikanie zo štátnych prostriedkov sú ďalšou formou financovania podniku. Jednou z najznámejších foriem takéhoto financovania je príspevok na podnikanie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok na podnikanie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má však niekoľko praktických obmedzení. Môžete ho získať len vtedy, ak ste nejaký čas boli nezamestnaný a ak zároveň chcete podnikať len ako fyzická osoba – živnostník alebo poľnohospodár. Ak plánujete mať obchodnú spoločnosť, tento príspevok nemôžete získať. Viac sa o ňom dočítate v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie pre SZČO v roku 2018. Pokiaľ ide o dotácie z eurofondov, získať ich je ešte náročnejšie. Navyše sú určené predovšetkým pre firmy zaoberajúce sa hlavne výskumom a vývojom, napríklad v oblasti obnoviteľných zdrojov.

Kedy na financovanie využiť crowdfunding?

Na tomto mieste pre úplnosť spomenieme možnosti na získanie financií na podnikanie, ktoré sa v praxi až tak často na Slovensku nevyužívajú alebo sú určené len pre špecifickú skupinu podnikateľov. Jednou z nich je crowdfunding. Crowdfunding je pomerne novým spôsobom financovania. Je založený na systéme predpredaja alebo predobjednávok realizovaných častokrát ešte v čase, keď je objednávaný produkt ešte len konceptom. Široká verejnosť tak môže podnikateľovi prispieť na uskutočnenie jeho unikátneho projektu. Viac o crowdfundingu nájdete v článku Crowdfunding – unikátne financovanie projektu formou predpredaja.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky