Zmeny na kontaktných miestach daňových úradov

K 1.12.2022 finančná správa optimalizuje 15 kontaktných miest daňových úradov. Ktoré sa budú presúvať a čo to znamená pre klientov?

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov (KM DÚ) s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. Napredovanie elektronickej komunikácie, menej fyzických návštev klientov a snaha zefektívniť činnosť na daňových úradoch priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania KM DÚ na Slovensku. Finančná správa z týchto dôvodov, ale aj v snahe šetriť náklady štátu na prevádzku a prenájom budov, presúva 13 KM DÚ v rámci vybraných krajov na väčšiu pobočku odkiaľ bude finančná správa naďalej plne zabezpečovať všetky svoje doterajšie služby.

Ktorých kontaktných miest daňových úradov sa zmeny týkajú?

Presunutie kontaktného miesta na väčšiu pobočku, sa týka:

 • Hurbanova,
 • Kolárova,
 • Hlohovca,
 • Šamorína,
 • Revúcej,
 • Detvy,
 • Sniny,
 • Levoči,
 • Stropkova,
 • Moldavy nad Bodvou,
 • Sobraniec,
 • Veľkých Kapušian a 
 • Gelnice.

V prípade dvoch KM DÚ v Sabinove a v Kežmarku dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu a pre klientov sa tak v daných mestách nemení nič. Nejde pritom o nový zámer, finančná správa týmto krokom nadväzuje na predchádzajúce obdobie, nakoľko od roku 2013 pristúpila už k optimalizácii 18 KM DÚ.

Klienti sa nemusia obávať, optimalizácia bude prínosom

Finančná správa s cieľom informovať o týchto zmenách svojich klientov pripravila aj prehľadnú infografiku. Všetky kontakty na daňové úrady sú dostupné prehľadne na portáli finančnej správy.

Klienti sa tak nemusia obávať straty kontaktu s finančnou správou. Práve naopak, vďaka posilneniu pobočiek DÚ bude môcť finančná správa svoje služby ešte viac zlepšovať. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu. 

Zdroj: Finančná správa SR
Zdroj: Finančná správa SR

Navyše komunikácia s daňovými subjektmi a občanmi sa v rámci finančnej správy počas predchádzajúcich rokov výrazne zmenila. Funguje nielen obojsmerná elektronická komunikácia, ale komunikovať elektronicky s finančnou správou môže už ktokoľvek, nielen povinne elektronicky komunikujúce osoby. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy, alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb.

Finančná správa primátorom dotknutých miest, ktorých sa optimalizácia KM DÚ týka, deklarovala v prípade záujmu zabezpečenie služieb priamo v teréne, formou výjazdov. V čase najväčšieho náporu, napríklad v období podávania daňových priznaní, tak je finančná správa pripravená preberať daňové priznania priamo v  danom meste po dohode s jeho vedením. 

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Strata účtovných dokladov pri kybernetických útokoch: čo robiť?

Stanovisko Finančnej správy SR k postupu účtovných jednotiek pri kybernetických útokoch na server a definitívnej strate účtovných dokladov.

Daňový bonus na dieťa: finančná správa upozorňuje na jeho nesprávne uplatnenie

Daňovníci, ktorí si uplatnili daňový bonus na dieťa nesprávne, majú čas na nápravu do konca roka. Finančná správa ich na to v nasledujúcich dňoch upozorní listom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky