Videoškolenie - Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015

V oblasti registračných pokladníc nastávajú od roku 2015 mnohé zmeny. Za najvýznamnejšiu zmenu možno označiť rozšírenie zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici. Novinkou je tiež možnosť používania virtuálnej registračnej pokladnice.

Videoškolenie - Elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015

Ponúkame Vám jedinečné videoškolenie, ktoré Vám za stodesať minút poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa registračných pokladníc v roku 2015. Videoškolenie obsahuje prierez zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zameriava sa na zmeny, ktoré v ňom nastali. Dozviete sa, kedy je podnikateľ povinný používať registračnú pokladnicu, aké sú výnimky a kedy môže použiť virtuálnu registračnú pokladnicu. Zaoberá sa aj povinnosťami podnikateľa v súvislosti s používaním pokladnice, napríklad ako označovať tovar alebo službu na pokladničnom doklade alebo ako vystaviť v prevádzke vzorový pokladničný doklad, ako uviesť pokladnicu do prevádzky alebo ako ukončiť jej používanie. Dozviete sa aj o dokladoch, ktoré podnikateľ vyhotovuje, o uzávierkach a o knihe elektronickej registračnej pokladnice. Nakoniec si uvedieme aj pokuty, ktoré podnikateľom hrozia za nedodržiavanie ustanovení zákona. Pre lepšie pochopenie celé videoškolenie obsahuje množstvo príkladov z praxe.

Pre koho je videoškolenie určené

Toto videoškolenie poskytne podnikateľovi komplexné informácie o tom, či má alebo nemá povinnosť použiť pokladnicu, od akého dátumu by mohol začať používať virtuálnu pokladnicu a za akých podmienok a o tom, aké povinnosti mu zo zákona vyplývajú a mnohé ďalšie informácie.

Videoškolenie Elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015 je určené najmä pre:

 • podnikateľov, ktorí majú od 1. 4. 2015 povinnosť používať registračnú pokladnicu pri inkasovaní tržieb v hotovosti (lekári, účtovníci, právnici, architekti, prekladatelia a tlmočníci...)
 • podnikateľov, ktorí otvárajú novú prevádzku a budú prijímať tržby v hotovosti,
 • živnostníkov, ktorí prijímajú tržby v hotovosti.

Čo všetko videoškolenie obsahuje?

Videoškolenie obsahuje tieto témy týkajúce sa elektronických a virtuálnych registračných pokladníc:

 1. legislatívna úprava registračných pokladníc
 2. základné pojmy – elektronická registračná pokladnica, virtuálna registračná pokladnica
 3. výhody používania virtuálnej registračnej pokladnice
 4. termíny pre možnosť začatia používania virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľmi (najskorší termín pre používanie virtuálnej pokladnice je 1. apríl 2015, mnohí podnikatelia však budú mať možnosť prejsť na virtuálnu pokladnicu až od 1. januára 2016) s príkladmi
 5. kto je povinný používať na evidenciu tržieb elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu (tuzemskí, zahraniční podnikatelia, za akých podmienok) s príkladmi
 6. rozšírenie služieb od 1. apríla 2015 s komplexným vysvetlením služieb, zmena pre taxislužby schválená 3. februára 2015
 7. výnimky z používania elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice (napríklad osoby ťažko zdravotne postihnuté, predaj na dobierku) s príkladmi
 8. požiadavky kladené na elektronickú/virtuálnu registračnú pokladnicu, podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice s príkladmi
 9. uvedenie do prevádzky elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice
 10. servisné organizácie, zoznam servisných organizácií
 11. doklady vyhotovované pokladnicou – pokladničný doklad, neplatný doklad, vklad, iné typy dokladov s príkladmi
 12. označenie tovaru a služby na pokladničnom doklade s príkladmi
 13. prerušenie prevádzky elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice, paragóny
 14. povinnosti podnikateľa – napríklad povinná údržba, vyobrazenie pokladničného dokladu a ďalšie
 15. uzávierky – denná, prehľadová, intervalová
 16. kniha elektronickej registračnej pokladnice (pri virtuálnej registračnej pokladnici sa kniha nevedie)
 17. uchovávanie a archivácia
 18. zmena vlastníka elektronickej registračnej pokladnice
 19. ukončenie používania elektronickej/virtuálnej registračnej pokladnice
 20. správne delikty a pokuty, osobitne závažné porušenia zákona s príkladmi

Upozorníme vás aj na súvislosti so zákonom o obmedzení platieb v hotovosti a so zákonom o dani z pridanej hodnoty.

Kto je odborným garantom a autorom videoškolenia Elektronická registračná pokladnica a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015

Autorkou videoškolenia a lektorkou je Ing. Veronika Dubielová, PhD., daňová poradkyňa a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. Problematikou registračných pokladníc sa zaoberá niekoľko rokov a pravidelne publikuje odborné texty aj na túto tému. Jej články na portáli podnikajte.sk si môžete pozrieť tu:

VIDEOŠKOLENIE Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015 si môžete zakúpiť v našom eshope v cene 26,40 Eur vrátane DPH.

Akú má videoškolenie formu?

Videoškolenie je k dispozícii cez webové rozhranie. Je spracované formou praktického videa, ktoré má formu slidov doplnených o výklad lektorky. Výhodou takejto formy je možnosť rýchlo pomocou fulltextového vyhľadávania nájsť konkrétnu čiastkovú tému, ku ktorej sa chce poslucháč v budúcnosti opätovne vrátiť. Na prehratie školenia potrebujete pripojenie na internet, internetový prehliadač a nainštalovanú najnovšiu veriu Adobe Flash Player.

VIDEOŠKOLENIE Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015 si môžete zakúpiť v našom eshope.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pokuty v súvislosti s eKasou

Čo hrozí podnikateľovi, ak nepoužíva eKasu, ale podľa zákona by mal? Aké sankcie sú v prípade, ak nevydá pokladničný doklad z eKasy či v ďalších prípadoch porušenia zákona? Prinášame prehľad.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky