Kto musí poskytnúť daňovému úradu údaje o klientoch od roku 2016? Bankové tajomstvo nebude prekážkou

Kto musí poskytnúť daňovému úradu údaje o klientoch od roku 2016? Bankové tajomstvo nebude prekážkou
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zákon vymedzuje situácie a okruh subjektov, ktoré musia na žiadosť správcu dane poskytnúť informácie o svojich klientoch. Tento okruh sa od 1.1.2016 rozširuje napr. o platobné inštitúcie, poskytovateľov webhostingu, či kuriérske služby.

Pri správe daní musia niektoré osoby poskytnúť súčinnosť, a to na základe povinnosti uloženej zákonom alebo na základe výzvy správcu dane (najmä daňového úradu). Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov došlo k úpravám pri poskytovaní súčinnosti - poskytovaní údajov.

Informácie o klientoch budú poskytovať všetky platobné inštitúcie

Do 31. decembra 2015 poskytovali daňovému úradu banky a pobočky zahraničných bánk informácie o podnikateľoch ako napr. číslo každého zriadeného bankového účtu. Od nového roka sa okruh subjektov, ktoré musia oznamovať informácie o klientoch rozširuje na všetky platobné inštitúcie. Novými subjektmi povinnými oznamovať informácie sú napríklad:

 • zahraničné banky,
 • inštitúcie elektronických peňazí,
 • zahraničné inštitúcie elektronických peňazí,
 • poštový podnik,
 • platobná inštitúcia,
 • zahraničná platobná inštitúcia.

Daňové úrady budú mať prístup k informáciám o stavoch či transakciách na účtoch fyzických osôb alebo právnických osôb aj v zahraničných bankách.

Prevádzkovatelia webových sídiel, poskytovatelia webhostingu, registrátori a držitelia domén

Vágne označenie “poskytovatelia internetových služieb” sa od 1. januára 2016 spresňuje. Okrem vydavateľov tlače budú musieť poskytnúť súčinnosť pri správe daní aj:

 • prevádzkovatelia webových sídiel,
 • poskytovatelia webhostingu a
 • registrátori a držitelia domén.

  Ak tieto osoby budú správcom dane (najmä daňovým úradom) vyzvané, sú povinné oznámiť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu či užívateľa internetových služieb a iné údaje potrebné na účely správy daní.

  Údaje o zásielkach doručovaných na dobierku

  Na výzvu správcu dane (daňového úradu) bude musieť poštový podnik (napr. aj kuriérska spoločnosť) oznámiť aj údaje o zásielkach doručovaných na dobierku. Aké údaje bude, resp. môže správca dane požadovať zákon bližšie nešpecifikuje.

  Spôsob platby na dobierku je najčastejším spôsobom platby za tovar pri obchodovaní cez internet. Tieto informácie môže správca dane použiť napríklad pri overovaní tržieb počas daňovej kontroly, alebo ako pomôcku pri určovaní dane podľa pomôcok.

">

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Index daňovej spoľahlivosti bude od roku 2022 verejný

Ministerstvo financií plánuje zaviesť verejné prístupné hodnotenie daňovníkov, tzv. „index daňovej spoľahlivosti“. Spoľahliví daňovníci by mohli mať rôzne výhody.

Novela daňového poriadku – pripravované zmeny

Predložený návrh novely daňového poriadku má zlepšiť podnikateľské prostredie, odbúrať administratívu a účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom. Aké sú navrhované novinky?

Odklad platenia dane bude mať miernejšie podmienky

Finančná správa zmierňuje podmienky odkladu splátok. Dostupnejšia bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020

Prehľad 25 dôležitých zmien od roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky