Odklad platenia dane má miernejšie podmienky

Finančná správa podala pomocnú ruku daňovníkom, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie v podobe zmiernenia podmienok pri odklade platenia dane a zaplatení dane v splátkach. Čo sa mení?

Finančná správa je voči daňovníkom, ktorí sa dostali i v dôsledku pandémie do nepriaznivej finančnej situácie, ústretovejšia. Aj v minulosti mali možnosť žiadať o odklad platenia dane, či zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností, ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3 000 eur, či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Tieto podmienky sa výrazne zmiernili.

Odklad platenia dane – zmeny v lehotách aj ročnej úrokovej sadzbe

Skrátila sa aj lehota, v ktorej nemôže byť povolený odklad/splátky v prípade, že daňový subjekt nedodrží podmienky uvedené v rozhodnutí správcu dane, a to z piatich rokov na dva roky. Dôležitou podmienkou je dodržanie novej lehoty na zaplatenie splátky, resp. odloženej dane. Okrem toho môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo splátky najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne. Zároveň sa pri výpočte úroku zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky znížila ročná úroková sadzba z 10 % na 3 %.

Odklad platenia dane využíva čoraz viac daňovníkov

Finančná správa chce motivovať daňové subjekty, aby využívali tieto inštitúty a nedostali sa do ďalších problémov v dôsledku omeškania platenia dane. Celkovo k septembru tohto roka využilo odklad platenia dane a zaplatenie dane v splátkach 2 751 subjektov, zatiaľ čo vlani tieto inštitúty využilo 1 097 daňovníkov a  405 subjektov v roku 2019. Celková suma odkladov v tomto roku predstavuje 24,6 milióna eur, za rok 2020 dosiahla 9,37 milióna eur.

Prehľad povolených odkladov platenia a zaplatenia dane v splátkach. Zdroj: Finančná správa SR
Obdobie Odklad platenia Odklad platenia Splátky Splátky Spolu Spolu
Počet Suma Počet Suma Počet Suma
2019 142 7 059 320 263 2 792 250 405 9 851 570
2020 558 4 012 040 539 5 364 300 1 097 9 376 340
September 2021 1 698 13 631 619 1 053 10 924 659 2 751 24 556 278

Najviac odkladov je pri DPH

Najvyšší počet povolených odkladov, či splátok eviduje finančná správa v prípade dane z pridanej hodnoty, a to v počte aj sume, pričom celkový podiel je viac ako 60 %, následne pri dani z príjmov, a to právnických aj fyzických osôb a pri dani zo závislej činnosti.

Podmienky povolenia odkladu/splátok môžu daňovníci nájsť na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

Index daňovej spoľahlivosti: finančná správa rozpošle oznámenia

Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné. Čo všetko sa zohľadňuje a aké benefity získajú spoľahliví daňovníci?

Pomoc Ukrajine a colné konanie: ako si vybaviť EORI číslo?

Pri vývoze humanitárnej pomoci na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie. Pre colné konanie je dôležité aj registračné číslo alebo EORI číslo. Ako si ho vybaviť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky