Ako platiť správne poplatky vo finančnej správe

Finančná správa dnes spustila riadnu prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku, ako aj na príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR.

Spôsoby platenia správnych poplatkoch na daňových úradoch od 18. 02. 2015

Na daňových a colných úradoch je od dnes možné platiť  správne poplatky nasledovnými spôsobmi:

  • Potvrdením pre  evidenciu poplatku, a to v nominálnej hodnote: 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € zakúpeným na pobočkách Slovenskej pošty.
  • Na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR (MV SR) v hotovosti, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou. Zoznam úradov MV SR s kioskami umiestnenými v blízkosti sídiel daňových a colných úradov je zverejnený na portáli www.financnasprava.sk v časti „Platenie daní“. Na týchto kioskoch je aktivovaný Katalóg vybraných služieb orgánov Finančnej správy: Agenda colných a daňových úradov. Poplatník si vyberie požadovanú službu a po zaplatení dostane Potvrdenie o úhrade správneho poplatku, ktoré spolu so žiadosťou predloží daňovému alebo colnému úradu. Táto možnosť sa nevzťahuje na poplatníkov, ktorí s orgánmi FS komunikujú elektronicky, resp. katalóg služieb na kioskoch neobsahuje sadzby pre elektronicky komunikujúce subjekty.

    Na všetkých kioskoch iných správnych orgánov v hotovosti, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou, ale len na základe úradom vygenerovaného predpisu (platobnej inštrukcie) načítaním QR kódu.
     
  • Poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty. Pri úhrade správneho poplatku týmito spôsobmi elektronicky komunikujúce subjekty môžu zaplatiť bezodkladne na zberný účet Slovenskej pošty, ktorý je zverejnený na portáli www.financnasprava.sk v časti „Platenie daní“ alebo na základe predpisu vytvorenom v prípade, ak úhrada nebola zrealizovaná pri podaní žiadosti. Občania alebo podnikatelia podávajúci žiadosť poštou alebo osobne zaplatia správny poplatok na základe predpisu, ktorý vytvára nový platobný systém E-KOLOK. Predpis si prevezmú buď osobne alebo im ho úrad zašle spolu s výzvou na úhradu poplatku.

Podrobnejšie informácie o e-kolkoch nájdete v článku E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných úradov.

Ako s kolkami na daňových a colných úradoch?

Klasické papierové kolky sa na daňových a colných úradoch budú prijímať do 31. 12. 2014. Od dnes je ale možné uhradiť správne poplatky aj novozavedeným „Potvrdením o úhrade poplatku“. Jednotlivé formy však nie je možné kombinovať.

Elektronické kolky spôsobujú podnikateľom problémy

Postupné zavádzanie nového spôsobu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov spôsobuje v prechodnom období podnikateľom vážne komplikácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky