Ako s kolkami na daňových a colných úradoch?

Klasické papierové kolky sa na daňových a colných úradoch budú prijímať do 31. 12. 2014. Od dnes je ale možné uhradiť správne poplatky aj novozavedeným „Potvrdením o úhrade poplatku“. Jednotlivé formy však nie je možné kombinovať.

Tento mesiac (do 30. novembra 2014) bude na základe zmien legislatívy ukončený predaj kolkových známok, ktoré slúžia na úhradu správnych a súdnych poplatkov na colných a daňových úradoch. Občania ich môžu na úradu poplatkov použiť do konca roka 2014.

Jednou z nových foriem úhrady poplatkov bude aj možnosť platenia na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s. Od dnes tak bude možné na vybraných poštách zakúpiť Potvrdenie pre evidenciu poplatku v 8 nominálnych hodnotách – 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €. Celý zoznam pôšt nájdu občania na www.elektronickekolky.sk alebo na www.posta.sk. Toto potvrdenie priloží občan k žiadosti, ktorú bude podávať na daňový alebo colný úrad.

V súčasnosti sa v praxi vyskytujú prípady, kedy občania či podnikatelia predkladajú daňovým a colným úradom Potvrdenie o úhrade poplatku (e-kolok). To si zvyčajne zakúpia v kioskoch na pracoviskách Ministerstva vnútra SR. Toto potvrdenie nie je možné použiť na úhradu správneho poplatku za úkony vo finančnej správe. Takto zakúpený e-kolok, ktorý nemôže daňovník použiť, môže na základe žiadosti refundovať len u Slovenskej pošty, a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako platiť správne poplatky vo finančnej správe

Finančná správa dnes spustila riadnu prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku, ako aj na príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR.

E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

Ako platiť správne poplatky na finančnej správe?

Do konca roka 2014 môžu občania na daňových a colných úradoch používať tak papierové kolkové známky ako aj Potvrdenia pre evidenciu poplatku. Na úradoch finančnej správy nebudú umiestnené samoobslužné platobné terminály (kiosky), no občania budú môcť využiť kiosky umiestnené na úradoch Ministerstva vnútra SR (MVSR) v blízkosti daňových a colných úradov.

Elektronické kolky spôsobujú podnikateľom problémy

Postupné zavádzanie nového spôsobu úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov spôsobuje v prechodnom období podnikateľom vážne komplikácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky