E-kolky

Čo sú E-kolky, ako fungujú a kde sa dajú kúpiť? Aký výhody a nevýhody prinieslo ich zavedenie? Aké hodnoty predstavujú jednotlivé farebné prevedenia?

Ako platiť správne poplatky vo finančnej správe

Finančná správa dnes spustila riadnu prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku, ako aj na príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR.

E-kolky a ďalšie spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov od roku 2015

Z dôvodu plynulého prechodu z klasických kolkov na platobný systém E-KOLOK bolo na úhradu správnych a súdnych poplatkov zavedené aj tzv. „Potvrdenie pre evidenciu poplatku“. Existujú však aj iné možnosti úhrady týchto poplatkov.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky