Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2016.

Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny, napríklad minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016: z osobitného základu dane z kapitálového majetku z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2016 je táto suma 35 022,31 €) z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima   19 % 19 % 25 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016 (pri základe dane najviac 19 809 €) 3 803,33 €
Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2016 (pri základe dane vyššom ako 19 809 €) pozn.: ak je suma nižšia ako nula, nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nevzniká = 8 755,578 € – (1/4 základu dane za rok 2016) 
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016 316,94 €
Daňový bonus v roku 2016 (počas celého roka 2016) 21,41 € (mesačne)
Ročná odvodová odpočítateľná položka max. 4 560 €
Mesačná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie  max. 380 € 
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky) 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí) 1 901,67 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností) 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita 2 500 € < daňová povinnosť =< 16 600 € (štvrťročne) daňová povinnosť ˃ 16 600 € (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2016

Sadzba dane 10 % (znížená sadzba) 20 % (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov) =˃ 49 790 €

Daň z pridanej hodnoty v roku 2016

Minimálna mzda 405 € (mesačná mzda) 2,328 € (hodinová mzda)
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín 4,20 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín 6,30 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín 9,80 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 3,15 €
Základná náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (osobný automobil) 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2016 198,09 € 
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2016 zatiaľ nie je známe

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2016

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2016 22 %
Daňová licencia: ročný obrat do 500 000 € - neplatiteľ DPH ročný obrat do 500 000 € - platiteľ DPH ročný obrat viac ako 500 000 €   480 € 960 € 2880 €
Výška dane rozhodujúcej pre určenie platenia preddavkov na rok 2016 a ich periodicita 2 500 € < daň =< 16 600 € (štvrťročne)  daň ˃ 16 600 € (mesačne)

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2016

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2015 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2016 5 148 € 
Minimálny vymeriavací základ 429 € 
Maximálny vymeriavací základ 4290 € 
Viac o odvodoch SZČO v roku 2016 sa dočítate v tomto článku. 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2019

Dôležité čísla súvisiace s daňami, odvodmi, mzdami a stravným v roku 2019 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2018

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 sa stáva jednoduchším, ak poznáte dôležité čísla pre jeho vyplnenie. Aké sú to?

Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019

Od 1. júla 2018 sa mení výška životného minima. Životné minimum ovplyvňuje výšku nezdaniteľnej časti základu dane, výšku sociálnych dávok či to, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov. Ktoré veličiny sa zmenou výšky životného minima zmenia?