Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016

V tomto článku prinášame prehľadný sumár kľúčových čísel pre podnikateľov pre rok 2016.

Nájdete tu všetky dôležité veličiny týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (napr. sadzby dane, nezdaniteľnú časť na daňovníka, daňový bonus, sumy pre platenie preddavkov na daň), dane z pridanej hodnoty, odvodov, ako aj ďalšie dôležité veličiny, napríklad minimálnu mzdu, životné minimum, sumy stravného.

Daň z príjmov fyzických osôb v roku 2016

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2016:

z osobitného základu dane z kapitálového majetku
z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (pre rok 2016 je táto suma 35 022,31 €)
z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima


19 %

19 %

25 %
Ročná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016 (pri základe dane najviac 19 809 €) 3 803,33 €
Ročná nezdaniteľná časť základu dane za rok 2016 (pri základe dane vyššom ako 19 809 €) pozn.: ak je suma nižšia ako nula, nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nevzniká = 8 755,578 € – (1/4 základu dane za rok 2016) 
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane z príjmov v roku 2016 316,94 €
Daňový bonus v roku 2016 (počas celého roka 2016) 21,41 € (mesačne)
Ročná odvodová odpočítateľná položka max. 4 560 €
Mesačná odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie  max. 380 € 
Výdavky určené percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky) 40 %, max. 5 040 € ročne
Výška príjmu, do ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 (ak ale daňovník vykazuje daňovú stratu, podať daňové priznanie musí) 1 901,67 €
Limit príjmov oslobodených od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g (napr. príjmy z prenájmu, z príležitostných činností) 500 €
Výška poslednej známej daňovej povinnosti pre určenie platenia preddavkov na daň a ich periodicita 2 500 € < daňová povinnosť =< 16 600 € (štvrťročne) daňová povinnosť ˃ 16 600 € (mesačne)

Daň z príjmov právnických osôb v roku 2016

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2016 22 %
Daňová licencia:

ročný obrat do 500 000 € - neplatiteľ DPH
ročný obrat do 500 000 € - platiteľ DPH
ročný obrat viac ako 500 000 €


480 €
960 €
2880 €
Výška dane rozhodujúcej pre určenie platenia preddavkov na rok 2016 a ich periodicita 2 500 € < daň =< 16 600 € (štvrťročne)

daň ˃ 16 600 € (mesačne)

Daň z pridanej hodnoty v roku 2016

Sadzba dane 10 % (znížená sadzba)
20 % (základná sadzba)
Registračná povinnosť (obrat za posledných 12 mesiacov) =˃ 49 790 €

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2016

Výška hrubých príjmov (bez výdavkov) za rok 2015 pre povinné platenie sociálnych odvodov SZČO od 1.7.2016 5 148 € 
Minimálny vymeriavací základ 429 € 
Maximálny vymeriavací základ 4290 € 
Viac o odvodoch SZČO v roku 2016 sa dočítate v tomto článku

Ostatné dôležité veličiny v podnikaní v roku 2016

Minimálna mzda 405 € (mesačná mzda)
2,328 € (hodinová mzda)
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín 4,20 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín 6,30 €
Stravné pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín 9,80 €
Minimálna hodnota stravovacej poukážky 3,15 €
Základná náhrada za použitie vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste (osobný automobil) 0,183 € za 1 km
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby do 30.06.2016 198,09 € 
Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2016 zatiaľ nie je známe

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2023

V článku sa dočítate o najdôležitejších sadzbách, hraniciach či veličinách v súvislosti s podnikaním fyzických i právnických osôb v roku 2023. Praktická pomôcka aj pre účtovníkov a mzdárov.

Sadzby dane z príjmov v roku 2023

Aké sadzby dane z príjmov platia pre fyzické a právnické osoby v roku 2023? Najnižšia sadzba dane je vo výške 7 %, najvyššia 35 %. Kedy ktorú použiť?

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Použili ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku sa dozviete, aké sú platné sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2022.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky