Priznanie k dani z príjmov právnických osôb už je k dispozícii, tento rok je meškanie minimálne

Finančná správa zverejnila formulár daňového priznania pre právnické osoby skôr ako po iné roky. Pozrite si prehľad sprístupnenia elektronického formuláru počas posledných rokov.

K formulárom pre fyzické osoby typu A aj B či k daňovému priznaniu k dani z pridanej hodnoty pribudol 11. januára 2021 aj eFormulár pre podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb.

Združenie podnikateľov Slovenska však už dlhodobo poukazuje na to, že štát používa pri podnikateľoch dvojaký meter. Termíny a zákonné lehoty neplatia rovnako pre úradníkov aj firmy alebo sú pri ich nedodržaní výrazne odlišné sankcie pre štátne úrady v porovnaní s firmami.

Niekedy sa na formulár daňových priznaní čakalo aj do februára, tento rok sa finančná správa poponáhľala

A práve jedným z príkladov je aj každoročné podávanie daňových priznaní. Štát na jednej strane očakáva od firiem dôsledné plnenie si zákonných povinností, no na druhej strane si finančná správa často "dáva na čas" so zverejnením tlačív. To, aby boli k dispozícii už v januári, bola v posledných rokoch skôr rarita.

Rok 2020 patril k svetlým výnimkám, kedy tlačivá pre živnostníkov a SZČO boli k dispozícii už 1. januára a za posledných 8 rokov sa len raz stalo, že tlačivo daňového priznania pre právnické osoby bol ešte pred koncom daného roka.

Tento rok zverejnila finančná správa tlačivá pre právnické osoby s omeškaním „len“ 10 dní. V porovnaní s rokmi, kedy si na tlačivá museli podnikatelia počkať do februára, či dokonca až marca, ide o výrazný posun. Spokojní však môžu byť právnické osoby až v situácii, keď bude štandardom, môcť si plniť daňové povinnosti od prvého dňa zákonnej lehoty.

Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie Dátum vydania opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov Dátum sprístupnenia elektronického formuláru na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky pre právnické osoby
2013 4. decembra 2013 11. februára 2014
2014 12. novembra 2014 23. februára 2015
2015 20. októbra 2015 29. decembra 2015
2016 24. novembra 2016 formulár daňového priznania sa nemenil
2017 22. novembra 2017 5. februára 2018
2018 8. novembra 2018 7. februára 2019
2019 22. augusta 2019 2. januára 2020
2020 22. decembra 2020 11. januára 2021
*formulár daňového priznania sa v roku 2016 nemenil, Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska
*formulár daňového priznania sa v roku 2016 nemenil, Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Všetky vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sa menili. Prehľad nových vzorov a potrebné informácie preto prinášame v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Okrem formulárov k dani z príjmov boli v uplynulých dňoch boli nasadené aj ďalšie tlačivá. Zverejnené je už napríklad aj tlačivo Žiadosti o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii, Oznámenie o zániku daňovej povinnosti, či Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Odklad daňového priznania - špecifické situácie

Dá sa opätovne predĺžiť už odložené daňové priznanie? Čo v prípade, ak nakoniec nemám povinnosť priznanie podať, alebo ak neuvediem príjmy zo zdrojov v zahraničí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2020 (v roku 2021)

Mali ste v roku 2020 príjmy zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame vám postup, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ako aj vzor vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie a zahraničné príjmy za rok 2020 (v roku 2021)

Dosiahli ste v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí? Podľa čoho zistíte, či je potrebné tento príjem zdaniť na Slovensku a ako sa vyhnúť tomu, aby bol zdanený dvakrát?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky