Kontrolný výkaz k DPH od 1.4.2016

V máji 2016 budú niektorí platitelia DPH podávať kontrolný výkaz k DPH prvýkrát v novej štruktúre.

Od 1. apríla 2016 nadobudla účinnosť časť novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”), ktorou sa upravujú podmienky vykazovania údajov v kontrolnom výkaze k DPH v časti B.3. V tejto časti kontrolného výkazu k DPH sa vykazovali údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr (napr. bločkov z registračnej pokladnice), z ktorých sa uplatnilo odpočítanie DPH, na jednom riadku. Daňový úrad mohol, resp. aj v súčasnosti môže, zistiť výšku odpočítanej DPH z transakcií s konkrétnym dodávateľom len vykonaním daňovej kontroly.

Prvýkrát za zdaňovacie obdobie apríl 2016 musia platitelia DPH pred podaním kontrolného výkazu k DPH zistiť, v akej výške uplatňujú odpočítanie DPH z prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH.

Ak výška tejto DPH je nižšia ako 3 000 eur (suma, ktorú by vyplnili v časti B.3. v stĺpci 3 v doterajšom vzore kontrolného výkazu k DPH), zmena sa ich nedotkne a pri vyplňovaní kontrolného výkazu k DPH budú postupovať rovnako, ako postupovali podľa právneho stavu účinného do 31. marca 2016. V novom vzore kontrolného výkazu k DPH sa vyplnia súhrnné údaje v časti B.3.1.

Ak výška odpočítanej DPH z prijatých zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac, takýto platitelia DPH sú povinní v kontrolnom výkaze k DPH uviesť osobitne:

  • celkovú sumu základov dane,
  • celkovú sumu dane a
  • celkovú sumu odpočítanej dane

v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre DPH. V novom vzore kontrolného výkazu k DPH vyplnia časť B.3.2.

Prečítajte si tiež

Vzor kontrolného výkazu k DPH od 1.4.2016 (PDF).

Bližšie informácie o kontrolnom výkaze platné aj v roku 2019 nájdete v článku Kontrolný výkaz k DPH

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky