Kontrolné výkazy DPH poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať kontrolu

Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH. Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať daňovú kontrolu. Podozrivých transakcií sú podľa Finančného riaditeľstva takmer dva milióny.

Počet podaných kontrolných výkazov za prvé dva mesiace

Platitelia DPH za prvé dva mesiace poslali na finančnú správu viac ako 200 000 kontrolných výkazov. Doteraz ich podávali len mesační platitelia DPH:

  • január 2014 – 100 995 prijatých kontrolných výkazov DPH z toho 70 974 bezchybných
  • február 2014 – 102 097 prijatých kontrolných výkazov DPH z toho 75 479 bezchybných

Zistenia z kontrolných výkazov DPH

Finančná správa postupne vyhodnocuje informácie z kontrolných výkazov DPH. Za január uviedli firmy do kontrolných výkazov viac ako 14 miliónov transakcií, z ktorých analytický systém vyhodnotil 1,7 milióna transakcií ako rizikových.

Na základe týchto analýz finančná správa preverí 824 podnikateľských subjektov. Vo firmách bude kontrolovať:

  • nadmerné odpočty DPH,
  • optimalizáciu vlastnej daňovej povinnosti,
  • vybrané obchodné transakcie na základe kontrolného výkazu DPH.

Najčastejšie chyby v súvislosti s kontrolnými výkazmi DPH

Medzi najčastejšie chyby, ktoré subjekty robia v súvislosti s kontrolným výkazom DPH patria najmä nepodanie kontrolného výkazu DPH, uvedenie subjektu s neplatnou registráciou na DPH v kontrolnom výkaze, uvedenie nesprávneho IČ DPH, uvedenie neexistujúceho IČ DPH.

Doteraz podávali kontrolné výkazy DPH len mesační platitelia DPH. Tento mesiac ho po prvý krát podávajú aj štvrťroční platitelia. Finančná správa očakáva v apríli 2014 približne 200 000 kontrolných výkazov DPH aj daňových priznaní na DPH. Do 16. 04. 2014 ho podalo 12 500 firiem. Termín na podanie kontrolného výkazu DPH aj daňového priznania na DPH je 25. apríla 2014.

Bližšie informácie o tom, kto je povinný podať kontrolný výkaz, aká je lehota na jeho podanie alebo čo musí obsahovať v roku 2019 nájdete v článku Kontrolný výkaz k DPH

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňová kontrola a práva daňovníkov

Do akých dokumentov má právo kontrolovaný subjekt nahliadať, k čomu sa môže vyjadrovať a aké sú jeho práva po ukončení kontroly? Súhrn základných práv daňovníkov pri daňovej kontrole.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Výpadok eKasy a povinnosti podnikateľa: ako evidovať tržby?

Finančná správa eviduje výpadok v online pripojení niektorých online registračných pokladníc v rámci systému eKasa. Ako v takom prípade postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky