Kontrolné výkazy DPH poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať kontrolu

Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH. Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začať daňovú kontrolu. Podozrivých transakcií sú podľa Finančného riaditeľstva takmer dva milióny.

Počet podaných kontrolných výkazov za prvé dva mesiace

Platitelia DPH za prvé dva mesiace poslali na finančnú správu viac ako 200 000 kontrolných výkazov. Doteraz ich podávali len mesační platitelia DPH:

  • január 2014 – 100 995 prijatých kontrolných výkazov DPH z toho 70 974 bezchybných
  • február 2014 – 102 097 prijatých kontrolných výkazov DPH z toho 75 479 bezchybných

Zistenia z kontrolných výkazov DPH

Finančná správa postupne vyhodnocuje informácie z kontrolných výkazov DPH. Za január uviedli firmy do kontrolných výkazov viac ako 14 miliónov transakcií, z ktorých analytický systém vyhodnotil 1,7 milióna transakcií ako rizikových.

Na základe týchto analýz finančná správa preverí 824 podnikateľských subjektov. Vo firmách bude kontrolovať:

  • nadmerné odpočty DPH,
  • optimalizáciu vlastnej daňovej povinnosti,
  • vybrané obchodné transakcie na základe kontrolného výkazu DPH.

Najčastejšie chyby v súvislosti s kontrolnými výkazmi DPH

Medzi najčastejšie chyby, ktoré subjekty robia v súvislosti s kontrolným výkazom DPH patria najmä nepodanie kontrolného výkazu DPH, uvedenie subjektu s neplatnou registráciou na DPH v kontrolnom výkaze, uvedenie nesprávneho IČ DPH, uvedenie neexistujúceho IČ DPH.

Doteraz podávali kontrolné výkazy DPH len mesační platitelia DPH. Tento mesiac ho po prvý krát podávajú aj štvrťroční platitelia. Finančná správa očakáva v apríli 2014 približne 200 000 kontrolných výkazov DPH aj daňových priznaní na DPH. Do 16. 04. 2014 ho podalo 12 500 firiem. Termín na podanie kontrolného výkazu DPH aj daňového priznania na DPH je 25. apríla 2014.

Bližšie informácie o tom, kto je povinný podať kontrolný výkaz, aká je lehota na jeho podanie alebo čo musí obsahovať v roku 2019 nájdete v článku Kontrolný výkaz k DPH

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?

Zásielkový predaj a DPH

Stále častejšie kupujú občania z iných členských štátov výrobky zo slovenských e-shopov. Aké povinnosti sa týkajú dodávateľa, ktorý dodáva tovary občanom z iných členských štátov formou zásielkového predaja, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Do kedy je daňový nedoplatok vymáhateľný a kedy sa nemusí zaplatiť?

Ak daňový úrad nebude konať včas, právo na vymáhanie daňového nedoplatku sa mu oslabí alebo úplne zanikne. Viete, kedy máte právo namietať premlčanie a kedy daňový nedoplatok úplne zaniká?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky